Image for article Prześladowania 120 praktykujących Falun Gong w pierwszej połowie 2023 roku

Śmierci te spowodowały również niewypowiedzianą traumę i żałość w rodzinach zmarłych praktykujących. Sześcioletnia dziewczynka, która w zeszłym roku straciła matkę, w kwietniu, po śmierci ojca, została sierotą. Śmierć 73-letniej kobiety poprzedziła śmierć jej córki i męża.

Image for article Boston, USA: Wiec protestacyjny przeciwko 24-letnim prześladowaniom przez chiński komunistyczny reżim

Praktykujący Falun Gong zwrócili uwagę na okrucieństwa KPCh, a wielu przechodniów potępiło prześladowania i wyraziło swoje poparcie dla praktykujących.

Najnowsze artykuły