Rodzaje fizycznych tortur

Artykuły w tym dziale traktują o różnych typach tortur stosowanych na praktykujących Falun Gong w Chinach, a także na ich druzgocących skutkach. Niektóre z najbardziej popularnych tortur to bicie, rażenie prądem elektrycznymi pałkami, zmuszanie do jedzenia, wystawianie na działanie ekstremalnych temperatur, więzienie w małych klatkach przez długi okres czasu i wstrzykiwanie niebezpiecznych substancji praktykującym.

Ta lista jest bardzo długa, istnieje ponad 100 tortur, które są udokumentowane. Praktykujący Falun Gong padają także ofiarami tortur psychicznych oraz różnych form prania mózgu.

Nawet normalne i często nieszkodliwe działania są przekształcane w tortury w chińskich więzieniach i obozach pracy. Na przykład stanie w jednym miejscu to jest coś, co ludzie wykonują każdego dnia przez krótsze odcinki czasu, ale kiedy jest się zmuszonym do stania przez 12 lub 16 godzin bez przerwy, to staje się to metodą tortury. Nawet bycie na jawie staje się torturą kiedy ma się do czynienia z deprywacją snu przez wiele dni.