​Do Konferencji Fa we Włoszech

Pozdrawiam praktykujących Dafa biorących udział w Konferencji Fa we Włoszech. Wszyscy uczniowie Dafa okresu rektyfikacji Fa mają misję pomocy Mistrzowi w ratowaniu ludzi. Zatem uczniowie Dafa w każdym regionie stali się nadzieją na ocalenie ludzi w danym regionie. Z tego powodu musimy dobrze kultywować siebie i wziąć na siebie tę bezprecedensową, najogromniejszą misję i odpowiedzialność, studiować więcej Fa, szybciej stać się bardziej dojrzałymi i pomagać Mistrzowi w ocalaniu czujących istot!

Życzę waszej Konferencji Fa całkowitego sukcesu!

Mistrz Li Hongzhi
23 lipca 2023