Zniknięcia

Kiedy praktykujący Falun Gong jest aresztowany w Chinach, rodzina może być lub nie być poinformowana. Tak samo jest w przypadku, gdy praktykujący jest postawiony przed sądem, wysłany do obozu pracy, czy skazany na więzienie. Formalnie istnieją prawa wymagające takowego poinformowania, ale ponieważ Komunistyczna Partia Chin jest ponad prawem, te przepisy są często ignorowane. W wielu przypadkach kiedy ktoś znika, rodzina po prostu nie wie dlaczego i musi udać się na posterunek policji i do ośrodku przetrzymywania w celu poszukiwania swoich bliskich. W innych przypadkach zatrzymani praktykujący odmawiają podania swoich prawdziwych imion w celu ochrony swoich rodzin i współpracowników przed odwetem rządu.
Ten sposób działania powstał w czasach feudalnych, a został przywrócony podczas Rewolucji Kulturalnej. Oznacza to bycie “winnym poprzez powiązanie” - metoda kontrolowania ludzi przez karanie ich członków rodziny lub firm, w których pracują jeśli zrobią coś co rząd nie lubi - np. pójdą na plac Tiananmen aby pokojowo apelować w sprawie Falun Gong. Mimo, że dokładna liczba praktykujących Falun Gong, którzy zniknęli podczas prześladowań nie jest łatwa do ustalenia, to szacuje się ją na dziesiątki tysięcy. Istnieje obawa, że wielu z tych praktykujących zostało zabitych w szalenie bolesny i straszny sposób, będąc ofiarami grabieży organów od żywych ludzi. Więcej informacji na temat grabieży organów: Krwawe Żniwo: uaktualniony raport w sprawie zarzutów o pozyskiwanie narządów wewnętrznych od praktykujących Falun gong w Chinach.