Pranie mózgu

W prześladowaniach praktykujących Falun Gong, pranie mózgu jest jedną z głównych metod wykorzystywanych do “transformacji” praktykujących, lub, innymi słowy, do przymuszania ich do rezygnacji z ich wiary w nauki Falun Gong.

Ponieważ pranie mózgu bezpośrednio skupia się na sercu i umyśle, jego efekty są często bardziej druzgocące dla ofiar niż fizyczne tortury. Jednocześnie tortury cielesne są szeroko stosowane, aby zmusić ofiarę do przyjęcia prania mózgu.

Techniki są zaprojektowane w ten sposób by przejąć kontrolę nad umysłem osoby i zastąpić wysokopoziomowe zasady Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości, doktrynami Partii Komunistycznej.

Kiedy praktykujący są poddani wystarczającej ilości prania mózgu, ich warunki życia w zamknięciu są polepszane, fizyczne tortury są redukowane lub zakańczane, a ich wyroki mogą być również zredukowane. Mogą nawet zostać wypuszczeni na wolność. Dla tych, którzy nadal trwają przy swojej wierze, tortury i pranie mózgu są kontynuowane, a praktykujący którym udaje się oprzeć byciu “przetransformowanym” często mają przedłużane wyroki w sposób arbitralny.