(Minghui.org) 20 lipca 2023 roku mijają 24 lata odkąd Komunistyczna Partia Chin (KPCh) rozpoczęła tłumienie Falun Gong. Praktykujący Falun Gong w 43 krajach przedłożyli niedawno swoim rządom kolejną listę oprawców, wzywając je do pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności za prześladowania Falun Gong w Chinach. Praktykujący poprosili swoje rządy o zakazanie oprawcom i członkom ich rodzin wjazdu oraz o zamrożenie ich zagranicznych aktywów.

Te 43 kraje to:

*Five Eyes Alliance, czyli Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Australia i Nowa Zelandia; oraz

*wszystkie 27 krajów Unii Europejskiej, w tym Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Polska, Szwecja, Belgia, Irlandia, Austria, Dania, Rumunia, Czechy, Finlandia, Portugalia, Grecja, Węgry, Słowacja, Bułgaria, Luksemburg, Chorwacja, Litwa, Słowenia, Łotwa, Estonia, Cypr i Malta; oraz

*11 krajów w Azji, Europie i obu Amerykach, w tym Japonia, Korea Południowa, Indonezja, Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein, Izrael, Meksyk, Kolumbia, Chile i Dominika. Po raz pierwszy uczestniczy w tej inicjatywie także Litwa.

Każdy oprawca z najnowszej listy brał udział w prześladowaniach Falun Gong w Chinach. Wszystkie informacje na temat przestępczej działalności tych oprawców zostały zebrane z raportów Minghui. Kilka lat temu, urzędnicy Departamentu Stanu USA powiedzieli, że informacje dostarczane w przeszłości przez praktykujących Falun Gong, były solidne i wiarygodne, a ich przedstawianie służy jako wzór dla innych organizacji. Publikowane przez rząd USA roczne raporty dotyczące praw człowieka i roczne raporty dotyczące międzynarodowej wolności religijnej bezpośrednio cytowały dane z Minghui.org (w tym liczbę zgonów z powodu prześladowań oraz liczbę praktykujących, którzy zostali skazani i zatrzymani), a także informacje o indywidualnych przypadkach.

Podobnie jak w przypadku poprzednio przedłożonych list, nowa lista oprawców obejmuje urzędników KPCh różnych szczebli rządowych oraz przedstawicieli wielu profesji z różnych regionów, którzy odegrali różne role w prześladowaniach. Poniżej znajduje się kilka przykładów.

* Fan Lvbing (范履冰): Dyrektor Biura Administracji Więziennej Ministerstwa Sprawiedliwości, były sekretarz Komitetu Partyjnego Centralnej Akademii Policji Sądowej (Krajowej Akademii Prawników), były dyrektor Biura Badań Ministerstwa Sprawiedliwości (dyrektor Instytutu Badań Sądowych) i prezes magazynu China Justice.

* Li Rulin (李如林): Dyrektor China Against Corruption Law Association, były Zastępca Prokuratora Generalnego Najwyższej Prokuratury Ludowej, były Członek Grupy Przywódczej KPCh i Dyrektor Departamentu Politycznego w Najwyższej Prokuraturze Ludowej oraz były Dyrektor Biura Reedukacji Poprzez Pracę w chińskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

* Ye Hanbing ( 叶寒冰): Gubernator Porucznik Prowincji Syczuan, Dyrektor Prowincjonalnego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego, Sekretarz Komitetu Partii, Zastępca Sekretarza Komitetu Politycznego i Prawnego (PLAC) Prowincjonalnego Komitetu Partii, były zastępca Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Prowincji Zhejiang, były zastępca Sekretarza Miejskiego Komitetu Prawnego w Hangzhou oraz były Sekretarz Komitetu Partii, Dyrektor Miejskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Hangzhou oraz Główny Inspektor.

* Li Chenglin (李成林): zastępca gubernatora rządu prowincji Shanxi, zastępca sekretarza PLAC Komitetu KPCh prowincji Shanxi, sekretarz Komitetu KPCh i dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Shanxi, były Sekretarz Grupy Przywódczej KPCh i Główny Prokurator Prokuratury Prowincji Liaoning, były członek PLAC Komitetu KPCh Prowincji Liaoning oraz były zastępca sekretarza Grupy Przywódczej KPCh i wiceprezes Sądu Wyższego Prowincji Jilin.

* You Quanrong (游劝荣): Sekretarz Grupy Przywództwa Partii, wiceprzewodniczący, p.o. przewodniczącego i przewodniczący Sądu Najwyższego Prowincji Hubei. Członek PLAC Komitetu Partii Prowincji Hubei, były Główny Prokurator i Sekretarz Partii Prokuratury Prowincji Hunan oraz były zastępca sekretarza PLAC Komitetu Partii Prowincji Hunan.

* Zhang Yi (张毅): Sekretarz Grupy Przywództwa Partii i Główny Prokurator Prokuratury Prowincji Hainan, Zastępca Sekretarza PLAC Prowincjonalnego Komitetu Partii, były Sekretarz Komitetu Partii i Dyrektor Generalny Departamentu Sprawiedliwości Prowincji Jilin, były Pierwszy Komisarz Polityczny Biura Administracji Więziennej Prowincji Jilin, były zastępca Sekretarza Wykonawczego Komitetu Partii i Sekretarz Komitetu Dyscyplinarnego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz były zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Prawnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

* Tan Zunhua (谭尊华): Inspektor pierwszego stopnia Biura Administracji Więziennej Heilongjiang, były członek Komitetu Partii Departamentu Sprawiedliwości Prowincji Heilongjiang oraz zastępca Sekretarza Partii i dyrektor Biura Administracji Więziennej Prowincji Heilongjiang.

* Yi Jianmin (伊建民): Członek Komitetu Partii Departamentu Sprawiedliwości Prowincji Heilongjiang, Sekretarz Komitetu Partii i Dyrektor Biura Administracji Więziennej Prowincji Heilongjiang.

* Li Yilong (李义龙): zastępca Sekretarza Miejskiego Komitetu Partii w Wuhan, Sekretarz PLAC w Wuhan, były członek Stałego Komitetu Miejskiego Komitetu Partii w Wuhan, były zastępca Sekretarza PLAC Miejskiego Komitetu KPCh w Wuhan, Sekretarz Partii i dyrektor Miejskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Wuhan, były zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Prowincji Hubei i dyrektor Departamentu Politycznego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Prowincji Hubei, były członek Stałego Komitetu Komitetu Miejskiego Ezhou w Prowincji Hubei, były Sekretarz PLAC Komitetu Miejskiego KPCh Ezhou i były dyrektor Biura Bezpieczeństwa Publicznego Miasta Ezhou w Prowincji Hubei.

* Xue Changyi (薛长义): Członek Grupy Przywództwa Partii, zastępca Prokuratora Generalnego, członek Komitetu Prokuratorskiego, Starszy Prokurator Prokuratury Prowincji Henan, były Główny Prokurator Prokuratury Miasta Nanyang w Prowincji Henan.

* Li Qiang (李强): Zastępca gubernatora prefektury Ganzi w prowincji Syczuan, Sekretarz Partii i Główny Inspektor Biura Bezpieczeństwa Publicznego Ganzi, zastępca Sekretarza PLAC Komitetu Partii prefektury Ganzi i były kapitan Zespołu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Syczuan.

* Dong Kaide ( 董开德): Zastępca sekretarza wykonawczego Shenyang PLAC, były dyrektor Miejskiego Biura Sprawiedliwości Shenyang i dyrektor Administracji Więziennej Shenyang.

* Tian Zhi (田志): Naczelnik więzienia Dongling w mieście Shenyang i były dyrektor Centrum Rehabilitacji Narkotykowej Zhangshi w Shenyang.

* Qin Keping (秦克平): Naczelnik i komisarz polityczny więzienia Jiazhou w prowincji Syczuan.

* Luo Jiangtao (骆江涛): Dyrektor Departamentu Politycznego więzienia Jiazhou w prowincji Syczuan i były szef sekcji reformy edukacji w więzieniu Jiazhou.

* Shao Ling (邵凌): Szef Sekcji Reformy Edukacji w więzieniu Jiazhou w prowincji Syczuan.

Nie uwzględnieni na liście oprawców tego raportu zostali urzędnicy średniego i niższego szczebla.

Za przegląd i wdrażanie sankcji wobec osób łamiących prawa człowieka odpowiedzialne są Departament Stanu USA i Departament Skarbu USA. Każdego roku, te dwie agencje organizują jedno lub dwa spotkania z powiązanymi grupami religijnymi i organizacjami praw człowieka, aby podzielić się aktualnymi informacjami na temat polityki i postępów w pracy. Za każdym razem uczestniczyli w nich praktykujący Falun Gong. Te dwie agencje proszą również o informacje zwrotne od różnych organizacji i odpowiadają na ich pytania.

Na spotkaniu w lutym tego roku, przedstawiciele rządu USA podziękowali organizacjom pozarządowym za zgłaszanie im oprawców. Wyrazili przekonanie, że współpraca między rządem USA, a innymi organizacjami, w zakresie nakładania sankcji na oprawców, jest wyjątkowa i skuteczna. Stwierdzili również, że takie sankcje są podstawowym narzędziem rządu USA do ograniczania naruszeń praw człowieka za granicą. Ponadto, przeciwko sprawcom naruszeń praw człowieka stosować można wiele różnych przepisów.

W miarę, jak różne rządy coraz lepiej rozumieją przestępstwa KPCh, zwracają większą uwagę na urzędników KPCh i osoby popierające KPCh oraz podejmują przeciwko nim działania prawne. Na przykład, w kwietniu tego roku Departament Sprawiedliwości USA aresztował dwóch agentów KPCh oskarżając ich o prześladowanie praktykujących Falun Gong i dysydentów w USA zgodnie z rozkazami płynącymi z KPCh. Obejmuje to udział w międzynarodowych represjach rozpoczętych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego KPCh i publikowanie w gazetach artykułów atakujących Falun Gong. W maju, Departament Sprawiedliwości USA aresztował dwóch liderów społeczności w Los Angeles, oskarżając ich o przekupywanie urzędników rządu USA i działanie jako niezarejestrowani agenci KPCh. Wykonując rozkazy KPCh, te dwie osoby zostały również oskarżone o udział w przestępstwach przeciwko praktykującym Falun Gong w USA.

Każda forma prześladowania praktykujących Falun Gong, jest nielegalna, a oprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. W tym miejscu ostrzegamy oprawców, aby nie ryzykowali, ponieważ to tylko kwestia czasu, zanim w krajach demokratycznych zostaną umieszczeni na listach sankcji. Dalsze zaangażowanie w prześladowania Falun Gong uniemożliwi takim osobom i ich rodzinom podróżowanie, studiowanie, prowadzenie działalności gospodarczej, czy osiedlanie się w tych krajach. Ci, którzy nie brali udziału w prześladowaniach, powinni tego unikać, podczas gdy ci, którzy brali w nich udział, powinni zrekompensować straty, jakie wyrządzili praktykującym Falun Gong.

W walce dobra ze złem, każda osoba staje przed testem sumienia, a jej wybory zadecydują o jej przyszłości. Oprawcy, w tym osoby odpowiedzialne za egzekwowanie prawa, prokuratorzy, sędziowie i strażnicy ośrodków detencyjnych, mają obowiązek chronić i stać na straży sprawiedliwości niewinnych osób. Jednak, zgodnie z dyrektywą Biura 610, postępują zgodnie z polityką prześladowań, aby krzywdzić niewinnych obywateli Chin. Kiedy nadejdzie dzień, w którym KPCh za swoje zbrodnie przeciwko praktykującym Falun Gong zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, oni też zostaną postawieni przed sądem.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 16.07.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku