Tortury

Współcześnie w Chinach pod władaniem Partii Komunistycznej, tortury są rutynowym składnikiem egzekwowania prawa i stosowania kar. Rzeczywiście, istnieją prawa zakazujące tortur, jednak są one jedynie po to, aby stworzyć fasadę cywilizacji i “rządów prawa”, aby łudzić Zachód.

Ktokolwiek kto jest aresztowany w Chinach z jakiegokolwiek powodu jest narażony na bycie torturowanym (biecie jest najbardziej rozpowszechnioną tego formą), ale najbardziej narażeni są ludzie tacy jak praktykujący Falun Gong, którzy zostali określeni jako wrogowie publiczni. Kiedy Jiang Zemin wypowiedział swój słynny dekret: “Nie jest zbrodnią bić praktykującego Falun Gong aż do śmierci. Jeśli praktykujący Falun Gong jest bity aż do śmierci, to jest to uznawane jako samobójstwo” - policja wiedziała co miała robić. Jiang dał do zrozumienia, że żadna z form nadużyć wobec praktykującego Falun Gong nie będzie uznawana za zbyt ekstremalną i żadna nie będzie podlegała karze.

Ten dział traktuje przede wszystkim z przypadkami praktykujących Falun Gong, którzy padli ofiarą tortur w ciągu ostatnich dziesięciu lat prześladowań. Aby dowiedzieć się więcej szczegółów dotyczących poszczególnych typów fizycznych i psychicznych tortur zwyczajowo używanych w posterunkach policji w Chinach, centrach zatrzymania, więzieniach, obozach pracy i instytucjach psychiatrycznych, prosimy odnieść się do podkategorii tego działu.

NAJNOWSZE ARTYKUŁY