(Clearwisdom.net) [Uwaga: Minghui Net (chińska wersja Clearwisdom.net) wciąż porządkuje zebrane informacje, uzupełnia oraz kompletuje zbiory. Czytelnicy pragnący cytować poniższy dokument powinni pobrać aktualną wersję i z niej korzystać.

Od etapu wczesnych przygotowań do przedstawienia społeczeństwu Falun Dafa aż do dziś, ten świat przeszedł wiele zmian i miało miejsce wiele wydarzeń skupionych wokół Falun Dafa. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania historyczne, wydawcy dołożyli wszelkich starań, aby zebrać i opracować następujące fakty historyczne, aby zapewnić wygodne źródło dla codziennych czytelników szukających informacji o Falun Dafa. Wydawcy zdecydowali się opublikować bieżącą wersję dokumentu i jednocześnie proszą praktykujących Falun Dafa z różnych miejsc na świecie, aby pomogli skorygować nieścisłości i udoskonalić kronikę].

* * * * * *

Opracowane przez Minghui Net:

Falun Dafa, zwane również Wielką Drogą Praktyki Kultywacji Falun lub Falun Gong, jest wysoce zaawansowaną praktyką kultywacyjną ze Szkoły Buddy, która została po raz pierwszy upubliczniona w maju 1992 roku przez Mistrza Li Hongzhi, mistrza tej praktyki. Kierując się najwyższymi standardami wszechświata, „Prawdą, Życzliwością, Cierpliwością”, oraz zasadami jego ewolucji, Falun Dafa udoskonala zarówno umysł, jak i ciało. Setki milionów praktykujących udowodniło poprzez swoją praktykę, że Falun Dafa jest wspaniałą metodą kultywacji. Pomagając prawdziwym kultywującym wznieść się na wysokie poziomy, Falun Dafa odegrało również niezmiernie pozytywną rolę w stabilizacji społeczeństwa, poprawie ludzkiego zdrowia fizycznego i podwyższeniu ludzkich standardów moralnych.

W połowie lutego 2004 roku główna książka Falun Dafa Zhuan Falun została przetłumaczona na 25 języków i wydana w różnych regionach świata. Książka Falun Gong została przetłumaczona na 30 języków i tłumaczenia książek na inne języki nadal trwają. Obecnie Falun Gong jest praktykowane w ponad 60 krajach, a ludzie z innych regionów świata zaczynają sukcesywnie praktykować Falun Dafa.

Do połowy lutego 2004 roku lokalne rządy, członkowie zgromadzeń ustawodawczych i organizacji na całym świecie przyznały 1223 nagrody oraz napisały listy z pozdrowieniami chwalące Falun Dafa i jego założyciela. Wśród nich 1051 pochodziło z USA, 135 z Kanady, 12 z Australii, 9 z Tajwanu, 6 z Chin sprzed prześladowań, 6 z Europy i po jednym z następujących krajów: Nowa Zelandia, Japonia, Indonezja i Peru.

Od 2000 roku Mistrz Li Hongzhi był cztery lata z rzędu nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

W trakcie gromadzenia tych ważnych informacji, Centrum Informacji Minghui podzieliło kronikę na następujące cztery okresy:

1. Przygotowanie do upublicznienia Falun Gong (13 maja 1951 r. – 12 maja 1992 r.);
2. Upublicznienie Falun Gong (13 maja 1992 r. – 31 grudnia 1994 r.);
3. Falun Gong jest nauczane na całym świecie (1995 r. – 20 lipca 1999 r.);
4. Okres rektyfikacji przez Fa, przeciwdziałanie prześladowaniom i wyjaśnianie prawdy (20 lipca 1999 r. – czasów obecnych).

Treść została podzielona na kilka głównych kategorii:

Przygotowania poczynione przed upublicznieniem Falun Gong przez Mistrza Li Hongzhi;

Przegląd seminariów Falun Gong prowadzonych przez Mistrza Li Hongzhi w Chinach kontynentalnych od maja 1992 r. do końca 1994 r.;

Przegląd seminariów Falun Gong prowadzonych przez Mistrza Li Hongzhi w Europie w 1995 r.;

Podziękowania rządów i nagrody przyznane podczas upubliczniania Falun Gong;

Publikacja i rozprowadzanie książek Falun Gong podczas rozpowszechniania Falun Dafa;

Raporty medialne o Falun Gong w Chinach kontynentalnych w trakcie upubliczniania Falun Dafa.

1. Przygotowanie do upublicznienia Falun Gong (od 13 maja 1951 r. – 12 maja 1992 r.)

- Mistrz Li Hongzhi urodził się 13 maja 1951 roku (lub ósmego dnia czwartego miesiąca według Chińskiego Kalendarza Księżycowego) w zwykłej rodzinie intelektualistów w mieście Gongzhuling, w prowincji Jilin, Chiny.

- Gdy Mistrz Li Hongzhi miał cztery lata, Quan Jue, mistrz dziesiątej generacji kultywacji Szkoły Buddy, która jest przekazywana tylko jednemu uczniowi w każdym pokoleniu, osobiście zaczął uczyć Mistrza Li Hongzhi tej praktyki. Praktyka ta jest oparta na najwyższych właściwościach wszechświata, „Prawdzie, Życzliwości, Cierpliwości”.

- Gdy Mistrz Li Hongzhi miał osiem lat, Mistrz Quan Jue umieścił znaki „Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości” w kącikach jego oczu, tak aby mógł widzieć te słowa przez cały czas, podczas gdy inni nie mogli. W następnych latach ów mistrz wyjawił Mistrzowi Li znaczenie tych trzech słów. „Prawda” oznacza, że ktoś robi rzeczy zgodnie z prawdą, mówi prawdę, nie oszukuje innych, nie kłamie, nie ukrywa złych czynów po zrobieniu czegoś złego i ostatecznie powraca do swojego prawdziwego, pierwotnego ja; „Życzliwość” oznacza, że ktoś ma dobrotliwe serce, nie znęca się nad innymi, ma współczucie dla słabszych, pomaga biednym, jest szczęśliwy, pomagając innym i robi więcej dobrych uczynków; „Cierpliwość” oznacza, że ktoś, gdy jest poniżany, nie bierze sobie tego do serca, jest w stanie wytrzymać złe traktowanie, nie skarży się na innych ani ich nie nienawidzi, nie pragnie odwetu, potrafi znieść najcięższe trudy ze wszystkich i wytrzymać to, czego zwykli ludzie nie potrafią. W wieku ośmiu lat Mistrz Li Hongzhi opanował praktykę kultywacji na wysokim poziomie i wykazywał wielkie nadnaturalne zdolności.

- Kiedy Mistrz Li Hongzhi miał 12 lat, jego pierwszy mistrz zakończył nauczanie. Przed odejściem mistrz powiedział do niego: „Przyjdą inni mistrzowie, którzy będą cię uczyć”. Drugi mistrz uczył go głównie praktyki kultywacji Szkoły Tao, włączając w to sztuki walki wręcz oraz nożem, dzidą i mieczem, a także praktyki zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej kultywacji. Kilka lat później, drugi mistrz miał odejść. Przed odejściem powiedział: „Moje imię brzmi Ba Ji Zhen Ren i wszędzie podróżuję. Po moim odejściu pamiętaj tylko o jednym – pilnie praktykuj”.

- W 1972 roku Mistrz Li Hongzhi zaczął pracować w społeczeństwie. W tym czasie trzeci mistrz, wielki Tao ze Szkoły Tao, Zhen Dao Zi, przybył z Góry Changbai, aby go nauczać. Mistrz ten przyszedł do niego ubrany w szaty zwykłego człowieka i nigdy nie mówił o tym, gdzie mieszka. Uczył Mistrza Li głównie wewnętrznej kultywacji.

- W 1974 roku ten wielki mistrz taoistyczny opuścił go. Później przybyła mistrzyni ze szkoły Buddy, aby uczyć Mistrza Li Hongzhi. Uczyła go głównie zasad kultywowania i praktyk ze szkoły Buddy. W tym czasie moc gong (energii kultywacji) Mistrza Li osiągnęła już bardzo wysoki poziom.

- W 1982 roku, po odbyciu służby wojskowej, Mistrz Li Hongzhi został przydzielony do pracy w mieście Changchun. Stał się jeszcze bardziej pilny w kultywowaniu. Przez następne dwanaście lat, prawie za każdym razem, gdy jego kultywacja osiągała nowy poziom, przychodził kolejny mistrz, aby go uczyć; niektórzy mistrzowie byli ze szkoły Buddy, a inni ze szkoły Tao. Za każdym razem, gdy jego kultywacja osiągała nowy poziom, doświadczał ciężkich utrapień, a niektóre z nich były niewyobrażalne dla zwykłych ludzi. Po kilku dekadach sumiennego kultywowania moc gong Mistrza Li osiągnęła niezwykle wysoki poziom. Co ważniejsze, zobaczył on prawdę o wszechświecie i wiele wspaniałych rzeczy, które w nim od bardzo dawna istniały. Zobaczył również pochodzenie, rozwój i przyszłość ludzkości.

- Podczas swojej pilnej kultywacji, Mistrz Li Hongzhi zawsze zastanawiał się: „Dlaczego ci mistrzowie nauczyli mnie tych praktyk kultywacji? Dlaczego przyszedłem na ten świat?”. W miarę jak wzrastała jego moc gong i jego poziom kultywacji, zyskiwał coraz głębsze zrozumienie ludzkości i ludzkiego życia.

- Mistrz Li Hongzhi czuł, że życie istoty ludzkiej powinno być dobre. Jednak, w miarę jak ludzkość zatracała się w iluzji, ludzkie dusze stawały się skorumpowane, a ludzkie ciała cierpiały. Nawet gdy poziom życia i finanse ludzi gwałtownie się poprawiały, ich standardy moralne nie nadążały. Za każdym razem, gdy Mistrz Li o tym myślał, czuł ból w sercu. Ludzie powinni mieć silne i zdrowe ciała, jak również wzniosłe umysły, i tylko w ten sposób mogliby budować dobre społeczeństwo i prowadzić dobre życie. Po tym, jak zdał sobie sprawę ze swoich obowiązków, postanowił dołożyć wszelkich starań, aby poprawić zdrowie ludzi i umożliwić im przywrócenie ich dusz do dobrego stanu. Opierając się na wielkiej drodze kultywacji, która została mu przekazana i którą praktykował przez wiele lat, Mistrz Li chciał osiągnąć swój cel poprzez stworzenie wielkiej drogi kultywacji, która byłaby odpowiednia dla zwykłych ludzi. Zdawał sobie sprawę, że to przedsięwzięcie, chociaż korzystne, było przepełnione trudnościami i że była to bardzo skomplikowana i żmudna droga. Jednak, gdy tylko podjął decyzję, zaczął pracę bez wahania.

- Poczynając od 1984 roku, Mistrz Li Hongzhi zaczął uważnie badać i studiować różne rodzaje qigong [tj. formy tradycyjnych chińskich ćwiczeń, które kultywują qi lub „energię życia”] w Chinach i poza nimi. Uczęszczał również na niektóre zajęcia qigong. Przeanalizował cechy ludzi współczesnych czasów, ponieważ Falun Dafa miało być nauczane wśród zwykłych ludzi i wymagało zaadoptowania do stylu życia współczesnych ludzi. Wszyscy zwykli ludzie musieli pracować i dlatego mieli niewiele czasu każdego dnia, aby poświęcić go na ćwiczenia. Tradycyjne metody kultywowania były zbyt skomplikowane, jak również powolne i nie pozwalały kultywującym na zwiększenie ich gong. Mistrz Li Hongzhi zadecydował, że Falun Dafa powinno unikać tych niedociągnięć i utrzymać mocne strony tradycyjnych dróg kultywacyjnych. Zauważył, że ludzkie problemy zdrowotne były zasadniczo spowodowane przez ich umysły. Każda osoba tęskniła za dobrocią, jednak ponieważ ludzkie umysły zagubiły się wśród iluzji, pojawiły się wszelkiego rodzaju złe rzeczy. Dlatego też zdecydował się stworzyć praktykę kultywacyjną wielkiej drogi, która byłaby odpowiednia dla współczesnych ludzi, czyli Falun Gong (gdyż Wielka Droga Praktyki Kultywacyjnej Falun, którą Mistrz Li kultywował w przeszłości, była ogromną metodą kultywacji i nie może być nauczana wśród ludzi na wielką skalę).

- Począwszy od 1984 roku, Mistrz Li Hongzhi poświęcił się z całego serca tworzeniu Falun Gong. Koło Prawa szkoły Buddy, Yin-Yang szkoły Tao i wszystko w dziesięciokierunkowym świecie jest odzwierciedlone w Falun Gong. Podczas procesu tworzenia Falun Gong, wszyscy mistrzowie powrócili do Mistrza Li. Mistrzowie ze Szkoły Buddy, Szkoły Tao, Wielkiej Pierwotnej Szkoły Tao i innych dróg kultywowania dołączyli do tego procesu. Każdy pojedynczy ruch ćwiczeń Falun Gong został sfinalizowany po wielokrotnym rozważaniu, testowaniu i ćwiczeniu pod kierownictwem tych mistrzów. Dlatego Falun Gong zawiera nie tylko rzeczy ze szkoły Buddy, ale również wszystkie nadprzyrodzone moce wszechświata, które stanowią jego istotę.

- Kiedy w roku 1989 prace nad Falun Gong zostały ukończone, Mistrz Li Hongzhi nie spieszył się z przedstawieniem praktyki społeczeństwu. Będąc ostrożnym, najpierw poprosił swoich studentów o praktykowanie Falun Gong. Po ponad dwóch latach obserwacji stwierdzono, iż wszyscy ci studenci osiągnęli bardzo wysokie poziomy. W innych metodach kultywacyjnych, osiągnięcie stanu „trzech kwiatów zgromadzonych nad czubkiem głowy” wymagałoby od kultywującego więcej niż dziesięciu lat, lub nawet kilkudziesięcioleci spędzonych na kultywacji. Jednakże niektórzy uczniowie Mistrza Li, którzy praktykowali Falun Gong, osiągnęli ten stan w ciągu dwóch lat, co potwierdzało szybkość wzrostu mocy gong wśród praktykujących Falun Gong.

2. Upublicznienie Falun Gong (13 maja 1992 r. – 31 grudnia 1994 r.)

2.1 Ogólny zarys

Falun Gong po raz pierwszy zostało upublicznione przez Mistrza Li Hongzhi w mieście Changchun, w Chinach, 13 maja 1992 roku. Tego samego roku Chińskie Naukowe Stowarzyszenie Badawcze Qigong, po gruntownym zbadaniu Falun Gong całkowicie zatwierdziło ćwiczenia, zasady oraz skuteczność Falun Gong. Zaakceptowało Falun Gong, jako jedną ze szkół qigong, bezpośrednio przyłączyło je do stowarzyszenia i zaoferowało również wielką pomoc i wsparcie w promowaniu Falun Gong.

Od 13 maja 1992 roku do 21 grudnia 1994 roku Mistrz Li Hongzhi, zapraszany przez lokalne Stowarzyszenia Naukowo Badawcze Qigong w całych Chinach, poprowadził 56 seminariów, nauczał zasad i ćwiczeń. Każde seminarium trwało około dziesięciu dni i wzięło w nich udział dziesiątki tysięcy studentów. Gdziekolwiek tylko Mistrz Li pojechał, tam spotykał się z ciepłym przyjęciem i mocnym wsparciem ze strony uczestników seminariów.

Zostało udowodnione, że Falun Gong, ze względu na swoją cudowna moc uzdrawiania, włożyło swój nieoceniony wkład w społeczeństwo. Mistrz Li Hongzhi niezmordowanie podróżował z miejsca do miejsca, żeby wypełnić swoją misję. Każdy, kto nauczył się Falun Gong, odkrywał, że Falun Gong jest wspaniałą praktyką kultywacyjną, w której rozpoczyna się od bardzo wysokiego poziomu oraz że praktyka ta oferuje bardzo wiele swoim studentom. Wiele prawdziwych nauk i cennych rzeczy zostaje danych studentom bezwarunkowo i w tym aspekcie żadna inna szkoła qigong nie może się równać z Falun Gong.

Bezinteresowna natura Falun Gong jest przede wszystkim odzwierciedlona w bardzo niskich opłatach za naukę. Gdziekolwiek Mistrz Li Hongzhi się udawał, aby prowadzić seminaria, zawsze nalegał na pobieranie minimalnej opłaty. Często mówił: „Ponieważ ofiaruję zbawienie wszystkim istotom, nie mogę jeszcze bardziej zwiększać obciążeń u praktykujących”.

Falun Gong jest po to, żeby dawać i ofiarować. Ma nadnaturalne moce. W trakcie seminariów Mistrz Li Hongzhi najpierw korygował ciała studentów do stanu, który był odpowiedni dla kultywacji Falun Dafa. Usuwał źródła chorób tych studentów, którzy posiadali choroby, a następnie otwierał ich kanały energetyczne. Na koniec instalował Falun [Koło Prawa] w podbrzuszu każdego studenta. Ten Falun pomaga praktykującemu kultywować siebie samego. Falun wiruje nieustannie i przez to osiąga cel: „Fa kultywuje praktykującego”, oznacza to, że chociaż praktykujący nie może przez cały czas praktykować ćwiczeń, Falun pomaga mu bez przerwy się udoskonalać.

Praktykowanie Falun Gong jest bezpieczne, ponieważ usuwa elementy innych praktyk qigong, które zwodzą ludzi na manowce. Na przykład, nie ma w trakcie ćwiczeń Falun Gong żadnego kierowania umysłem, czy spontanicznych ruchów, etc. Ponadto każdy praktykujący jest chroniony przez faszen [Ciała Prawa] Mistrza Li Hongzhi. Faszen oczyszczają środowisko rodzinne każdego praktykującego, a nawet całe miejsce ćwiczeń; wszystkie te środowiska posiadają „tarczę ochronną”. Dlatego gwarantowane jest, że prawdziwi praktykujący Falun Gong nie będą zakłócani przez złe elementy pochodzące z zewnątrz.

Cechy seminariów Mistrza Li Hongzhi były następujące: każde seminarium trwało od siedmiu do dziesięciu dni. Każdego dnia Mistrz Li nauczał przez około półtorej godziny i poświęcał pół godziny na naukę ćwiczeń Falun Gong. Ostatniego dnia Mistrz odpowiadał na pytania uczniów związane z ich kultywacją. Opłaty było bardzo niskie. Wykłady były sponsorowane jedynie przez oficjalnie działające lokalne Stowarzyszenia Naukowo Badawcze Qigong.

2.2 Rządowe oświadczenia i nagrody przyznane Falun Gong w trakcie jego upubliczniania

- We wrześniu 1992 roku Falun Gong zostało uznane za szkołę qigong, która była bezpośrednio powiązana z Chińskim Stowarzyszeniem Naukowo-Badawczym Qigong, a rozpowszechnianie praktyki Falun Gong było dozwolone w całych Chinach.

- Od 12 do 21 grudnia 1992, Mistrz Li Hongzhi prowadził swoich studentów i w 1992 roku wziął udział w Orientalnych Targach Zdrowia w Pekinie, które odbyły się w Narodowym Centrum Handlu w Dabeiyao w Pekinie. W trakcie targów uwagę ludzi przyciągnęły cudownie uzdrawiające efekty Falun Gong. Mistrz Li Hongzhi otrzymał na tych targach największą liczbę nagród spośród wszystkich nagradzanych mistrzów qigong.

- 30 lipca 1993 roku przy aprobacie ze strony Chińskiego Stowarzyszenia Naukowo-Badawczego Qigong, założone zostało Chińskie Stowarzyszenie Badawcze Falun Gong.

- 31 sierpnia 1993 roku chińska Fundacja „Stojąc na Straży Sprawiedliwości i Ocalając Ludzi w Niebezpieczeństwie”, powiązana z Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, wystosowała list podczas organizowanej przez nią konferencji do osób, którym przyznano nagrody, w tym do Chińskiego Stowarzyszenia Naukowo-Badawczego Qigong, w którym podziękowała Mistrzowi Li Hongzhi za bezpłatne leczenie.

- Ludowy Dziennik Bezpieczeństwa Publicznego, wydawany przez chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, zamieścił artykuł zatytułowany „Falun Gong leczy wzorowe jednostki podczas wydarzenia 'Stojąc na Straży Sprawiedliwości i Ocalając Ludzi w Niebezpieczeństwie'”, podczas którego stwierdzono, że wszystkie osoby, które zostały wybrane przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, „[...] zauważyły, że ich zdrowie znacznie się poprawiło po leczeniu [przez Mistrza Li Hongzhi]...”.

- Od 11 do 20 grudnia 1993 roku, Mistrz Li Hongzhi ponownie poprowadził niektórych swoich uczniów i uczestniczył w 1993 roku w Orientalnych Targach Zdrowia w Pekinie, które odbyły się w Międzynarodowym Centrum Wystawowym Sanyuanqiao w Pekinie. Mistrz Li Hongzhi uczestniczył w tej wystawie jako jeden z członków Komitetu Organizacyjnego Targów. Mistrz prowadził wykłady w dniach 15, 17 i 20 grudnia. Pod koniec targów Mistrz Li został odznaczony najwyższą nagrodą, „Nagrodą za Rozwijanie Pionierskich Nauk”, a następnie otrzymał „Specjalny Złoty Medal” oraz tytuł „Najbardziej Uznanego Mistrza Qigong”.

- 27 grudnia 1993 roku Mistrz Li Hongzhi został odznaczony Honorowym Certyfikatem przez Chińską Fundację „Stojąc na Straży Sprawiedliwości i Ocalając Ludzi w Niebezpieczeństwie”, która jest stowarzyszona z Chińskim Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego.

- W dniach 14 i 15 maja 1994 roku Mistrz Li Hongzhi wygłosił dwa wykłady w audytorium Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie. Organizacją sponsorującą była Chińska Fundacja „Stojąc na Straży Sprawiedliwości i Ocalając Ludzi w Niebezpieczeństwie”.

- 3 sierpnia 1994 roku zarząd miasta Houston w Teksasie w Stanach Zjednoczonych wydał proklamację dla Mistrza Li Hongzhi i wyróżnił go jako „Honorowego Obywatela miasta Houston” oraz „Ambasadora Dobrej Woli”.

2.3 Publikacja i rozpowszechnianie książek Falun Gong w trakcie upubliczniania Falun Gong

- W kwietniu 1993 roku książka Mistrza Li Hongzhi pt. Chiński Falun Gong została opublikowana i była dystrybuowana przez Wojskowe Towarzystwo Wydawnicze „Przyjaźń i Kultura” [Jun Shi Yi Wen po chińsku].

- W grudniu 1993 roku Chiński Falun Gong (wydanie poprawione) został opublikowany i był dystrybuowany przez Wojskowe Towarzystwo Wydawnicze „Przyjaźń i Kultura”. Krótko po tym, jak opublikowano Zhuan Falun, podstawową książkę prowadzącą praktykujących w ich kultywacji Falun Dafa, przestano publikować Chiński Falun Gong. Tytuł książki Chiński Falun Gong został również zmieniony na Falun Gong.

- We wrześniu 1994 roku, Mistrz Li Hongzhi osobiście zademonstrował ćwiczenia Falun Gong, a wideo z instrukcjami do ćwiczeń było dystrybuowane przez Pekiński TV Art Center Audio & Video Press.

- W grudniu 1994 roku, główna książka Mistrza Li Hongzhi, Zhuan Falun, została opublikowana i była dystrybuowana przez Chiński Radiotelewizyjny Dom Wydawniczy, który z kolei był filią Wydziału Radiotelewizyjnego Chińskiego Departamentu Stanu.

2.4 Przegląd seminariów Falun Gong prowadzonych przez Mistrza Li Hongzhi

Wewnątrz Chin (13 maja 1992 – 31 grudnia 1994)

1. Od 13 do 22 maja 1992 roku odbyło się pierwsze seminarium Falun Gong w Szkole Średniej nr 5 w mieście Changchun w Chinach. Był to pierwszy raz, kiedy Mistrz Li Hongzhi publicznie nauczał Falun Gong. W seminarium wzięło udział około 180 osób. Sponsorem było Stowarzyszenie Badawcze Ciała Ludzkiego w mieście Changchun.

2. Od 25 maja do 3 czerwca 1992 roku odbyło się drugie seminarium w Szkole Średniej nr 5 w Changchun w prowincji Jilin. W seminarium wzięło udział około 250 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Ciała Ludzkiego w mieście Changchun.

3. Od 25 czerwca do 4 lipca 1992 roku odbyło się pierwsze seminarium Falun Gong w Pekinie, w sali Państwowego Biura Materiałów Budowlanych w budynku pekińskiego Centrum Biznesu Ganjiakou. Wzięło w nim udział około 240 osób. Organizacją sponsorującą było Chińskie Stowarzyszenie Badawcze Qigong.

4. Od 15 do 24 lipca 1992 roku odbyło się drugie seminarium Falun Gong w Pekinie, w sali Drugiej Armii Wojsk Artyleryjskich przy South Lishi Road w Pekinie. W seminarium udział wzięło około 600 osób. Organizacją sponsorującą było Chińskie Stowarzyszenie Badawcze Qigong.

5. Od 26 sierpnia do 4 września 1992 roku odbyło się trzecie seminarium Falun Gong w mieście Changchun w Klubie Rekreacyjnym Changkong, w prowincji Jinan. W seminarium wzięło udział około 550 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Ciała Ludzkiego z miasta Changchun.

6. 7 września 1992 roku Mistrz Li Hongzhi wygłosił wykład w mieście Changchun. Od 8 do 17 września 1992 roku odbyło się czwarte seminarium Falun Gong w Changchun w sali Prowincjonalnego Komitetu Partii miasta Changchun, w prowincji Jinan. Udział wzięło około 700 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Ciała Ludzkiego miasta Changchun.

7. Od 18 do 25 września 1992 roku odbyło się trzecie seminarium Falun Gong w Pekinie w Sali Drugiej Armii Wojsk Artyleryjskich w Pekinie. W seminarium wzięło udział około 1000 osób. Organizacją sponsorującą było Chińskie Stowarzyszenie Badawcze Qigong.

8. W październiku 1992 roku odbyło się seminarium Falun Gong w Taiyuan w sali Związków Zawodowych Fabryki Maszyn Górniczych z Taiyuan, prowincja Shanxi. Udział wzięło około 120 osób. Organizacją sponsorującą były Związki Zawodowe Fabryki Maszyn Górniczych miasta Taiyuan.

9. Od 27 października do 5 listopada 1992 roku odbyło się czwarte seminarium Falun Gong w Pekinie w sali Drugiej Armii Wojsk Artyleryjskich w Pekinie. W seminarium wzięło udział około 1500 osób. Organizacją sponsorującą był Komitet ds. Zasad i Ćwiczeń Qigong Chińskiego Stowarzyszenia Badawczego Qigong.

10. Od 16 do 25 listopada 1992 roku odbyło się seminarium Falun Gong w Audytorium Browaru powiatu Guan, w prowincji Shandong. Wzięło w nim udział około 150 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Qigong Powiatu Guan.

11. Od 30 listopada do 9 grudnia 1992 roku odbyło się piąte seminarium w Pekinie w Trzecim Instytucie Badawczym Departamentu Astronautyki w Yungang w Pekinie. Udział wzięło około 400 osób. Organizacją sponsorującą był Komitet ds. Zasad i Ćwiczeń Qigong Chińskiego Stowarzyszenia Badawczego Qigong.

12. Od 3 do 12 stycznia 1993 roku odbyło się szóste seminarium Falun Gong w Pekinie w sali Fabryki Aparatury Jądrowej w Dabeiyao. Udział wzięło około 1000 osób. Organizacją sponsorującą był Komitet ds. Zasad i Ćwiczeń Qigong Chińskiego Stowarzyszenia Badawczego Qigong.

13. Od 7 do 14 lutego 1993 roku odbyło się siódme seminarium Falun Gong w Pekinie w sali Drugiej Armii Wojsk Artyleryjskich. Udział wzięło około 1500 osób. Organizacją sponsorującą był Komitet ds. Zasad i Ćwiczeń Qigong Chińskiego Stowarzyszenia Badawczego Qigong.

14. Od 15 do 22 lutego 1993 roku odbyło się ósme seminarium Falun Gong w Pekinie, w Trzecim Instytucie Badawczym Departamentu Astronautyki Yungang. Udział wzięło około 400 osób. Organizacją sponsorującą był Komitet ds. Zasad i Ćwiczeń Qigong Chińskiego Stowarzyszenia Badawczego Qigong.

15. Od 23 lutego do 4 marca 1993 roku odbyło się dziewiąte seminarium Falun Gong w Pekinie, w sali Fabryki Aparatury Jądrowej w Pekinie. Udział wzięło około 1000 osób. Organizacją sponsorującą był Komitet ds. Zasad i Ćwiczeń Qigong Chińskiego Stowarzyszenia Badawczego Qigong.

16. Od 15 do 24 marca 1993 roku odbyło się pierwsze seminarium Falun Gong w Wuhan, w sali 701 Instytutu Badawczego z Wuhan, w prowincji Hubei. Udział wzięło około 300 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Qigong z Wuhan.

17. Od 29 marca do 7 kwietnia 1993 roku odbyło się drugie seminarium Falun Gong w Wuhan w sali Komitetu Partii z Hankou, prowincja Hubei. Udział wzięło około 1000 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Qigong z Wuhan.

18. Od 13 do 22 kwietnia 1993 roku odbyło się pierwsze seminarium Falun Gong w Guangzhou w sali Związków Zawodowych Fabryki Gumy, prowincja Guangdong. Udział wzięło około 200 osób. Organizacją sponsorującą była Szkoła Qigong Baolin z Guangzhou.

19. Od 29 kwietnia do 6 maja 1993 roku odbyło się dziesiąte seminarium Falun Gong w Pekinie w sali Drugiego Instytutu Badawczego Wydziału Astronautyki z Wukesong w Pekinie. Udział wzięło około 1500 osób. Organizacją sponsorującą był Komitet ds. Zasad i Ćwiczeń Qigong Chińskiego Stowarzyszenia Badawczego Qigong.

20. Od 8 do 17 maja 1993 roku odbyło się seminarium Falun Gong w Linqing w sali Szkoły Partyjnej z Linqing, w prowincji Shandong. Udział wzięło około 500 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Ciała Ludzkiego z Linqing.

21. Od 25 maja do 4 czerwca 1993 roku odbyło się pierwsze seminarium Falun Gong w Guiyang w prowincji Guizhou. Udział wzięło około 400 osób. Organizacją sponsorującą było Prowincjonalne Stowarzyszenie Badawcze Qigong z Guizhou.

22. Od 5 do 15 czerwca 1993 roku odbyło się drugie seminarium Falun Gong w Guiyang w prowincji Guizhou. Udział wzięło około 700 osób. Organizacją sponsorującą było Prowincjonalne Stowarzyszenie Badawcze Qigong miasta Guizhou.

23. Od 19 do 26 czerwca 1993 roku odbyło się piąte seminarium Falun Gong w Changchun w sali Prowincjonalnego Komitetu Partii z Changchun. Udział wzięło około 1000 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Ludzkiego Ciała z Changchun.

24. Od 27 czerwca do 4 lipca 1993 roku odbyło się szóste seminarium Falun Gong w Changchun w sali Mingfanggong Uniwersytetu Jilin w Changchun. Udział wzięło około 1200 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Ciała Ludzkiego z Changchun.

25. Od 14 do 23 lipca 1993 roku odbyło się seminarium Falun Gong w Qiqihar w sali Poczty i Telekomunikacji Qiqihar, w prowincji Heilongjiang. Udział wzięło około 500 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Qigong z Qiqihar.

26. Od 25 lipca do 3 sierpnia 1993 roku odbyło się jedenaste seminarium Falun Gong w Pekinie na Uniwersytecie Bezpieczeństwa Publicznego. Udział wzięło około 2200 osób. Organizacją sponsorującą był Komitet ds. Zasad i Ćwiczeń Qigong Chińskiego Stowarzyszenia Badawczego Qigong.

27. Od 4 do 11 sierpnia 1993 roku odbyło się dwunaste seminarium Falun Gong w Pekinie w sali Drugiego Instytutu Badawczego Wydziału Astronautyki z Wukesong. Udział wzięło około 1500 osób. Organizacją sponsorującą był Komitet ds. Zasad i Ćwiczeń Qigong z Chińskiego Stowarzyszenia Badawczego Qigong.

28. Od 15 do 21 sierpnia 1993 roku odbyło się trzecie seminarium w Guiyang w prowincji Guizhou. Udział wzięło około 1700 osób. Organizacją sponsorującą było Prowincjonalne Stowarzyszenie Badawcze Qigong z Guizhou.

29. Od 27 sierpnia do 5 września 1993 roku odbyło się trzynaste seminarium Falun Gong w Pekinie, w sali 27. Fabryki Lokomotyw w Changxindian. Udział wzięło około 560 osób. Organizacją sponsorującą był Komitet ds. Zasad i Ćwiczeń Qigong z Chińskiego Stowarzyszenia Badawczego Qigong.

30. Od 12 do 22 września 1993 roku odbyło się seminarium Falun Gong w Chongqing w Sali Rządowej Oddziału Jiangbei, w prowincji Sichuan. Udział wzięło około 480 osób. Organizacją sponsorującą była Szkoła Zdrowia Qigong z Chongqing.

31. Od 25 września do 2 października 1993 roku odbyło się trzecie seminarium Falun Gong w Wuhan w sali Uniwersytetu Finansów i Ekonomii Zhongnan w dzielnicy Wuchang, w mieście Wuhan, w prowincji Hubei. Udział wzięło około 1000 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Qigong z Wuhan.

32. Od 3 do 10 października 1993 roku odbyło się czwarte seminarium Falun Gong w Wuhan, w sali Komitetu Partii z Hankou, w prowincji Hubei. Udział wzięło około 1200 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Qigong z Wuhan.

33. Od 11 do 18 października 1993 roku odbyło się piąte seminarium Falun Gong w Wuhan. W sali Przedsiębiorstwa Wyrobu Żelaza i Stali w dzielnicy Qingshan w Wuhan, w prowincji Hubei. Udział wzięło około 1000 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Qigong z Wuhan.

34. Od 25 października do 3 listopada 1993 roku odbyło się drugie seminarium Falun Gong w Guangzhou w sali Związków Zawodowych z Guangzhou. Udział wzięło około 700 osób. Organizacją sponsorującą była Szkoła Qigong Baolin z Guangzhou.

35. Od 21 listopada do 1 grudnia 1993 roku odbyło się seminarium Falun Gong w Hafei, w prowincji Anhui. Udział wzięło około 510 osób. Organizacją sponsorującą było Prowincjonalne Stowarzyszenie Qigong z Anhui.

36. Od 6 do 15 stycznia 1994 roku odbyło się trzecie seminarium Falun Gong w Guangzhou w sali Związków Zawodowych Guangzhou. Udział wzięło około 800 osób. Organizacją sponsorującą była Szkoła Qigong Baolin z Guangzhou.

37. Od 17 do 26 stycznia 1994 roku odbyło się seminarium Falun Gong w Tianjin w Hali Ludowej położonej przy drodze Jianshe, w dzielnicy Heping w Tianjin. Udział wzięło około 1000 osób. Organizacją sponsorującą był Oddział Rozwoju Qigong Towarzystwa Doradczego Nauki i Technologii w Tianjin.

38. Od 28 stycznia do 5 lutego 1994 roku odbyło się pierwsze seminarium Falun Gong w Jinan w sali Kolegium Młodych Kadr Shandong przy 27. ulicy Jingshi, w prowincji Shandong. Udział wzięło około 500 osób. Organizacją sponsorującą było Prowincjonalne Kulturowo-Młodzieżowe Centrum Nauki i Technologii z Shandong.

39. Od 11 do 18 lutego 1994 roku odbyło się seminarium Falun Gong w Gościńcu Komitetu Partii w powiecie Kenli, w prowincji Shandong. Udział wzięło około 400 osób. Organizacją sponsorującą był Komitet Zarządzający Strefy Rozwoju Gospodarki i Technologii Huanghekou powiatu Kenli w prowincji Shandong.

40. Od 20 lutego do 1 marca 1994 roku odbyło się seminarium Falun Gong w sali Naczelnych Związków Zawodowych Zakładów Żelaza i Stali Lingyuan, w powiecie Lingyuan, w prowincji Liaoning. Udział wzięło około 800 osób. Organizacją sponsorującą były Naczelne Związki Zawodowe Zakładów Żelaza i Stali z Lingyuan, w prowincji Liaoning.

41. Od 3 do 12 marca 1994 roku odbyło się seminarium Falun Gong w Pałacu Młodzieży w mieście Shijiazhuang, w prowincji Hebei. Udział wzięło około 800 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Ciała Ludzkiego w Hebei Shijiazhuang Yonglong.

42. Od 14 do 22 marca 1994 roku odbyło się seminarium Falun Gong w Tianjin w Audytorium Bayi w dzielnicy Heping. Udział wzięło około 1200 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Ciała Ludzkiego Tianjin oraz Oddział Rozwoju Qigong Towarzystwa Doradczego Nauki i Technologii w Tianjin.

43. Od 27 marca do 4 kwietnia 1994 roku odbyło się pierwsze seminarium Falun Gong w mieście Dalian w Audytorium Nanyuan Uniwersytetu Języków Obcych w Dalian, w prowincji Liaoning. W seminarium wzięło udział około 600 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Qigong w Dalian z prowincji Liaoning.

44. Od 5 do 12 kwietnia 1994 roku odbyło się seminarium Falun Gong w mieście Jinzhou, w prowincji Liaoning. Udział wzięło około 500 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Qigong z Jinzhou w prowincji Liaoning.

45. Od 15 do 24 kwietnia 1994 roku odbyło się seminarium Falun Gong w mieście Hefei, w prowincji Anhui. Udział wzięło około 1000 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Qigong z Anhui.

46. Od 29 kwietnia do 8 maja 1994 roku odbyło się siódme seminarium Falun Gong w Changchun w sali Mingfanggong Uniwersytetu Jilin w Changchun. Udział wzięło około 1000 osób w seminarium dziennym i około 1000 osób w seminarium wieczorowym. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Qigong z Changchun.

47. Od 20 do 27 maja 1994 roku odbyło się seminarium Falun Gong w Chongqing w sali Trzeciej Fabryki Zakładów Stali i Żelaza Chongqing, w prowincji Sichuan. Udział wzięło około 700 osób. Organizacją sponsorującą była Szkoła Zdrowia Qigong z Chonqing.

48. Od 29 maja do 5 czerwca 1994 roku odbyło się seminarium Falun Gong w Chengdu, w prowincji Sichuan. Udział wzięło około 500 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Qigong Prowincji Sichuan.

49. Od 11 do 18 czerwca 1994 roku odbyło się seminarium Falun Gong na stadionie Fengyu w Zhengzhou, w prowincji Henan. Udział wzięło około 1500 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Qigong z Zhengzhou.

50. Od 21 do 28 czerwca 1994 roku odbyło się drugie seminarium Falun Gong w Jinan, na stadionie Huangting w mieście Jinan, w prowincji Shandong. Udział wzięło około 4000 osób. Organizacją sponsorującą było Prowincjonalne Młodzieżowe Centrum Nauki i Technologii w Shandong.

51. Od 2 do 9 lipca 1994 roku odbyło się drugie seminarium Falun Gong w Dalian, na stadionie Fabryki Lokomotyw w Dalian, w prowincji Liaoning. Udział wzięło około 1500 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Qigong z Dalian.

52. Od 15 do 18 lipca 1994 roku odbyło się seminarium Falun Gong na stadionie Państwowego Centrum Treningowego Siatkówki Kobiet w Chenzhou, w prowincji Hunan. Udział wzięło około 500 osób. Mistrz Li Hongzhi wygłosił tylko wykłady, nie nauczał ćwiczeń. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Qigong Prowincji Hunan z regionu Chenzhou.

53. Od 19 do 27 lipca 1994 roku odbyło się czwarte seminarium Falun Gong w Guangzhou, w prowincji Guangdong. Udział wzięło około 1000 osób. Organizacją sponsorującą była Szkoła Qigong Baolin z Guangzhou.

54. Od 5 do 12 sierpnia 1994 roku odbyło się seminarium Falun Gong w Harbin na Stadionie Hokeja na Lodzie Feichi, w prowincji Heilongjiang. Udział wzięło około 1500 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Qigong z Harbin.

55. Od 20 do 27 sierpnia 1994 roku odbyło się seminarium Falun Gong w Yanji na Stadionie w strefie Yanbian, w prowincji Jilin. Udział wzięło około 4000 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie badawcze Qigong z Yanji.

(18 września 1994 roku Mistrz Li Hongzhi wygłosił wykład Fa dla asystentów Falun Dafa w mieście Changchun, jak również odpowiedział na ich pytania. Spotkanie trwało pięć godzin i trzydzieści minut).

56. Od 21 do 29 grudnia 1994 roku odbyło się piąte seminarium Falun Gong w Guangzhou, na Stadionie miasta Guangzhou, prowincja Guandong. Udział wzięło około 6000 osób. Organizacją sponsorującą było Stowarzyszenie Badawcze Ciała Ludzkiego z Guangzhou.

(31 grudnia 1994 roku Mistrz Li Hongzhi wygłosił wykład Fa w Dalian. Udział wzięło około 6600 osób).

2.4 Seminaria Falun Gong prowadzone poza Chinami przez Mistrza Li Hongzhi (marzec 1995 – kwiecień 1995)

- 13 marca 1995 r. Mistrz Li Hongzhi udał się do Paryża we Francji, aby nauczać Falun Dafa i ćwiczeń. Spotkał się z chińskim ambasadorem we Francji i innymi przedstawicielami chińskiej ambasady. Mistrz Li został zaproszony, aby udzielić wykładu w chińskiej ambasadzie w dziale kultury. Oznaczało to początek rozpowszechniania Falun Dafa poza granicami Chin.

- Od 13 do 19 marca 1995 roku odbyło się pierwsze seminarium Falun Gong poza Chinami w Paryżu we Francji. Seminarium odbyło się wieczorem.

- Od 14 do 20 kwietnia 1995 roku odbyło się drugie seminarium Falun Gong poza granicami Chin w Gothenburgu w Szwecji. Był to ostatni raz, kiedy Mistrz Li Hongzhi prowadził seminarium, które trwało kilka dni. Wygłaszał wykłady i nauczał ćwiczeń. Dodatkowo Mistrz Li wygłosił trzy wykłady Fa w Gothenburgu, jeden wykład w Sztokholmie i jeden w mieście Uddevalla. Wszystkie wykłady Fa trwały około pół dnia.

Doniesienia medialne o Falun Gong w trakcie jego upubliczniania

- W czerwcu 1993 roku magazyn Chiński Qigong wydał specjalny reportaż przedstawiający Mistrza Li Hongzhi oraz Falun Gong.

- W 1994 roku, kwietniowe, majowe i sierpniowe wydania magazynu Art's Window (tłum. Okno na sztukę) opublikowało trzyczęściowy specjalny reportaż o Falun Gong i Mistrzu Li Hongzhi.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 8.10.2004 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku