Pokojowy protest 25 kwietnia 1999 roku

Tło problemu: 23 i 24 kwietnia 1999 roku policja w Tianjin (miasto niedaleko Pekinu) napadła i aresztowała wielu praktykujących Falun Gong, którzy zebrali się w biurze pewnego periodyku, aby przedstawić błędy w niedawno wydanym artykule atakującym Falun Gong. Wieści o aresztowaniach się rozniosły i coraz więcej praktykujących Falun Gong zadawało pytania urzędnikom - powiedziano im, że z apelacją powinni udać się do Pekinu. Następnego dnia, 25 kwietnia, 10 000 praktykujących Falun Gong spontanicznie zebrało się w centrum pod Biurem Rady Państwa i Petycji w Pekinie, tak jak zostali poinstruowani przez urzędników z Tianjin. Zgromadzenie było spokojne i uporządkowane. Wielu reprezentantów Falun Gong zostało zaproszonych do spotkania z Premierem Chin, Zhu Rongji, oraz z członkami jego sztabu. Tego wieczoru prośby praktykujących Falun Gong zostały spełnione, aresztowani praktykujący w Tianjin zostali wypuszczeni i wszyscy rozeszli się do domu.

Problem: Według wielu źródeł wewnątrz chińskiego rządu, w miesiącach które nastąpiły po zebraniu 25 kwietnia, nastąpiła zacięta polityczna walka na najwyższych szczeblach KPCh. Ówczesny lider KPCh Jiang Zemin nawoływał do “zmiażdżenia” Falun Gong, podczas gdy inni członkowie Politbiura nie widzieli zagrożenia w praktyce. Główny analityk CNN, Willy Lam, cytował wysokich urzędników, mówiących, że zniszczenie Falun Gong stało się bardzo “osobiste” dla Jiang Zemina. W lipcu, Jiang formalnie rozkazał zniszczenie Falun Gong. Zebranie 25 kwietnia zostało prędko zredefiniowane nie jako pokojowy apel, w którym urzędnicy z Tianjin i Pekinu osobiście powiedzieli by udać się do Biura Rady Państwa i Petycji, ale mówiono o nim jako o “oblężeniu” centralnego rządu i jako o oczywistym “dowodzie” na to, że Falun Gong jest zagrożeniem.

Dlaczego to jest ważne:Podawanie fałszywych informacji, jakoby apel 25 kwietnia był “oblężeniem” centralnego rządu, sprawiło, że zaczęto postrzegać Falun Gong przez pryzmat polityki, zarówno w Chinach jak i za granicą. Zatem zamiast widzieć prześladowania kierowane przez KPCh jako brutalne stłumienie religijnej mniejszości, zaczęła dominować narracja jakoby Falun Gong i KPCh walczyły o władzę. Ponadto, niektórzy zagraniczni obserwatorzy Chin uważali, że Falun Gong sprowadził na siebie prześladowania poprzez “rzucenie wyzwania” rządowi 25 kwietnia 1999 roku. Ta narracja zniszczyła entuzjazm wielu potencjalnych zwolenników praw człowieka i praw religijnych i pozostaje największym czynnikiem fenomenu zrzucania winy na ofiarę, który jest obecny w badaniach i raportowaniu prześladowań Falun Gong.

Dowiedz się więcej na temat wydarzeń z 25 kwietnia 1999 roku:Some Quick Facts about the Peaceful Appeal in Beijing on April 25, 1999

Epoch Times: An Excuse for Genocide

Interview With a U.S. Writer Who Discusses the "April 25, 1999 Appeal"

The Truth About the April 25 Appeal - Deceptive Propaganda Twists Peaceful Protest into "Justification" for Violent Repression

"4.25" and Changan Street: An Important Event on an Important Street


Exclusive Interview on the 7th Anniversary of "April 25" - Mr. Zhong Guichun Talks about the Motives Behind the Persecution