(Minghui.org) (Kontynuacja części 4)

 W okresie doświadczania biedy i trudności, Sun Simiao zawsze zachowywał swoją cnotę i postępował zgodnie ze swoimi wartościami. W taki właśnie sposób osiągnął oświecenie i jasne myślenie. Zawsze praktykował też życzliwość, co w naturalny sposób prowadziło do korzystnych rezultatów.

Podążanie za niebiańskimi prawami i pielęgnowanie cnoty

Słynni uczeni, tacy jak Song Zhiwen, Meng Shen i Lu Zhaolin szanowali Suna i traktowali go jak nauczyciela.

Lu, sławny poeta z czasów Dynastii Tang, uczył się samodoskonalenia, astronomii i medycyny od Suna Simiao. Zapytał go kiedyś: „Kiedy dobry lekarz leczy choroby, w jaki sposób to się dzieje?”

Sun odpowiedział: „Osoba, która właściwie podąża za niebiańskimi prawami musi brać pod uwagę sprawy tego świata. Ktoś, kto dobrze rozumie ludzkie ciało, musi być także   posłuszny niebiańskim prawom. Cztery pory roku i pięć elementów nieustannie zmieniają się w cyklach. Niebiańskie prawa posiadają różne manifestacje: harmonia jako deszcz, gniew jako wiatr, skupienie jako mróz albo mgła, oraz ukazanie się jako tęcza”.

„Podobnie ludzka istota ma cztery kończyny i pięć organów wewnętrznych. Ciało porusza się w dzień i odpoczywa w nocy, przyjmując esencję i energię i wydalając odpady. Tak działa ciało człowieka. Mówimy o yin i yang. W rzeczywistości, ciało ludzkie funkcjonuje w podobny sposób co niebiosa, zaś te dwie siły są ze sobą połączone. Oznacza to, że yin i yang ludzkiego ciała są w istocie takie same, jak te w naturze. Kiedy równowaga w ciele człowieka zostaje zaburzona, anormalne objawy pojawią się na powierzchni, z przyczyną zakorzenioną wewnątrz ciała”.

„Tak samo jest z niebem i ziemią. Gdy gwiazdy zbaczają ze swojego szlaku, ruch Słońca lub Księżyca jest nieskoordynowany, pojawia się nietypowy klimat, a rzeki mogą wyschnąć. Jest to spowodowane odstępstwem od niebiańskich praw”.

„Dlatego też, kiedy dobry lekarz leczy pacjentów kuruje ich ziołami i ratuje ich igłami [akupunktury]; kiedy mędrzec pomaga na świecie, kieruje się cnotą i asystuje przy sprawach rządowych, wtedy wszystko powraca do niebiańskich praw i na właściwą ścieżkę. Oznacza to, że problemy ciała fizycznego mogą być złagodzone, a naturę można ocalić od katastrof. Znakomity lekarz leczy chorobę przed jej powstaniem; przeciętny lekarz leczy chorobę przed jej atakiem; mierny lekarz leczy chorobę dopiero po tym, jak się ona pojawi”.

Podkreślił również: „Dobry lekarz pomaga światu i ocala ludzi bez dążenia do sławy i fortuny. Działa zdecydowanie i zwraca uwagę na szczegóły. Jego umysł ma mądrość i elastyczność, a jego sposób bycia jest prawy. Pozostaje niezmienny, kiedy styka się z materialnymi korzyściami i niczego nie żałuje, ponieważ postępuje właściwie”.

Sun postrzegał cnotę za coś dla lekarza najważniejszego. Powiedział, że motywacja do uczenia się medycyny powinna być czysta. Powinno się mieć wysoki poziom moralności i wierzyć, że „ludzkie życie jest czymś najważniejszym” oraz „mieć determinację do ocalania ludzi i pomagania im”. W artykule „Znakomity lekarz jest oddany i szczery”, Sun napisał:

„Kiedy znakomity lekarz leczy choroby, musi pozostać spokojny i zdeterminowany, bez pragnień, ani dążeń. Ślubuje ratować wszystkich ludzi z ogromnym miłosierdziem, niezależnie od ich statusu społecznego, bogactwa, wieku, zawodu, waśni, przyjaźni, grupy etnicznej oraz poziomu inteligencji. To znaczy, że wszyscy powinni być traktowani w taki sam sposób, jak nasi najbliżsi członkowie rodziny”.

Napisał także: „Ludzkie życie jest cenne i jest warte tysiąca sztuk złota (qianjin). Jeśli można ocalić życie przy pomocy receptury, to zasługa jest ponad wszystko”. Dlatego też wszystkie książki autorstwa Suna posiadają w swoich tytułach  słowo „qianjin”. Dał też innym przykład bezinteresowności wywieszając receptury pozwalające wyleczyć pospolite choroby na steli nieopodal swojego miejsca zamieszkania. W ten sposób ludzie mogli z nich skorzystać i wyleczyć się bez ponoszenia opłat.  

Opierając się na jedności nieba, ziemi i ludzkości, Sun podkreślił, że osoba powinna kultywować samą siebie i miłować cnotę. Kiedy jego uczeń zapytał go, w jaki sposób można siebie kultywować i poprawiać swój charakter, Sun odpowiedział: „Niebo posiada swoje wzloty i upadki, a człowiek ma dobre i złe dni. Jeśli człowiek nie jest ostrożny, to nie można mu pomóc. Oznacza to, że budowanie swojego charakteru zaczyna się od ostrożności. Ostrożność ma swe korzenie w strachu. Bez strachu, uczony może przywiązywać mniejszą uwagę do prawości, rolnik może stać się opieszały w pracy na roli, pracownik może zaniedbać swe umiejętności, kupiec może nie zhandlować towaru, syn może nie być posłuszny swemu ojcu, ojciec może nie dbać o swoje dziecko, urzędnik może nie wypełniać swoich obowiązków a król może nie rządzić swoim państwem. Dlatego człowiek obawia się Tao, niebios, swojego otoczenia, ludzi oraz samego siebie”.

Sun uważał, że człowiek powinien podążać za prawami niebios, kultywować cnotę i gromadzić życzliwość. Dzięki takiemu postępowaniu posiadałby miłosierne serce i byłby pobłogosławiony zdrowiem i długowiecznością. Zachowując miłosierny umysł, nie miałby ani wewnętrznych, ani zewnętrznych chorób. Jeśli czyjś umysł nie jest życzliwy, nawet najwspanialsze lekarstwa nie mogą zagwarantować długowieczności. Jeśli ktoś popełnia czyny sprzeczne z prawami niebios, żadne lekarstwo mu nie pomoże. Dlatego najważniejszą dla człowieka rzeczą jest kultywacja cnoty.

Historia i proroctwo

Wei Zheng, kanclerz z czasów dynastii Tang, został raz poproszony o współpracę z innymi urzędnikami w celu opracowania ksiąg historycznych na temat Północnych i Południowych Dynastii (w szczególności dynastii Liang, dynastii Chen, Północnej Dynastii Qi i Północnej Dynastii Zhou), jak również dynastii Sui, które panowały przez okres ponad stu lat. Aby uniknąć błędów lub pominięć, wielokrotnie konsultował się z Sunem w celu ich wjaśnień. Sun ustnie przekazał mu szczegóły,w taki sposób, jakby historia się przed nim odsłaniała. Ludzie, którzy się o tym dowiedzieli, byli pod wielkim wrażeniem.

Sun Chuyue, jeden z wysokich rangą urzędników dynastycznych, przyszedł raz z wizytą do Suna Simiao, przyprowadzając ze sobą swoich pięciu synów. Sun Simiao przepowiedział, że spośród pięciorga dzieci, Sun Jun uzyska wysoki status jako pierwszy, podczas gdy Sun You zyska uznanie później. Dodatkowo, ranga Sun Tinga będzie najwyższa w porównaniu do pozostałych, ale wpadnie w kłopoty ze względu na swoją siłę militarną. Wszystkie te przepowiednie się później urzeczywistniły.

Lu Qiqing, asystent księcia, kiedy był młody, zapytał Suna Simiao o etykę. Sun odpowiedział: „Za 50 lat uzyskasz tytuł szlachecki, a mój wnuk będzie dla ciebie pracował. Proszę, traktuj siebie z szacunkiem”.

Doskonale znając przeszłość i przyszłość, Sun mocno interesował się Tao i kultywował je przez całe swoje życie. Był także biegły w astrologii i proroctwach i przytrafiło mu się wiele cudownych zdarzeń. Cesarz Taizong z dynastii Tang raz wychwalał go tak:

„Otwierając szlak i torując ścieżkę, jesteś największym mistrzem medycyny; Zapewniając wsparcie niebiańskim istotom,równoważysz yin i yang czterech pór roku. Przewodząc smokom i pouczając tygrysy, pomagasz tym w potrzebie i ocalasz tych w niebezpieczeństwie; Wielki i wspaniały, jesteś wzorem do naśladowania przez setki pokoleń”.

Uzyskanie Tao i powrót do praźródła

 Widząc, jak świeccy ludzie dążą poprzez oszustwa do sławy i zysku oraz przejmują fortunę siłą, wiedząc, że ich chciwość i słabostki prowadzą ich ku zniszczeniu, Sun wzdychał z rozczarowaniem. Wiedział, że poprzez kultywowanie cnoty można otrzymać błogosławieństwa i długowieczność, bez dążenia do tego.

Wyjaśnił, że osoba wraz z narodzinami otrzymuje trzy prezenty: jing (esencję), qi i shen (duszę). Te trzy dary współpracują ze sobą, tworząc wielowarstwową ochronę przed zewnętrznym okrucieństwem, kształtując jednocześnie czyjeś życie. Spośród nich, yuan shen (dusza główna) pochodzi z niebios i prawdziwie panuje nad osobą. Dlatego też, yuan shen posiada niebiański charakter świętości, czystości i życzliwości. Dodatkowo, poziom yuan shen jest najwyższy – z najbardziej mikroskopijnymi cząsteczkami i najpotężniejszą energią zapewnia najlepszą ochronę życiu.

Pomimo swojego niebiańskiego pochodzenia i mocy, yuan shen często ograniczana jest przez karmę, jak również przez egoistyczne i nieżyczliwe myśli. W rezultacie yuan shen staje się niezdolna do pełnej ochrony czyjegoś życia. Jeśli osoba miłuje cnotę i eliminuje negatywne myśli, takie jak egoizm, zazdrość i serce do walki, silna moc yuan shen będzie się objawiać by ochraniać ludzkie życie. Dlatego umiłowanie cnoty może zwiększyć możliwości yuan shen w o wiele lepszy sposób, niż poprzez najlepsze lekarstwa.

Następnym krokiem do poprawy swojego zdrowia jest praktyka kultywacji, która odznacza się wyższym standardem i wymaga jeszcze większego umiłowania cnoty. Ostatecznie, Sun stał się oświeconą istotą.

Pewnego dnia w czasie pierwszego roku okresu Yongchun, w czasach dynastii Tang (682 r. n.e.), Sun wstał wcześnie rano, wziął kąpiel, usiadł prosto i elegancko się ubrał. Po tym, jak powiedział do rodziny, że „będzie wzniesiony do nicości i będzie służyć w niebiańskiej krainie”, chwilę potem przestał oddychać. Jego wygląd nie zmienił się jednak, nawet po upływie miesiąca. Kiedy rodzina umieszczała jego ciało w trumnie, było ono lekkie jak część garderoby. To dlatego, że jego prawdziwe ciało, w procesie shi jie (zniknięcie ciała), wzniosło się do niebios, co jest objaśnione w Yun Ji Qi Qian, taoistycznej księdze z czasów dynastii Song.

W przeszłości istniały dwie główne drogi dla ludzi, aby uzyskać Tao i ukończyć swoją kultywację. Pierwszą z nich była bai ri fei sheng, albo „unoszenie się ciała w biały dzień”, co też uczynił Huang Di, zwany też Wielkim Żółtym Cesarzem, odlatując na smoku. Drugą zaś była shi jie, którą obrał Sun Simiao, kiedy jego prawdziwe ciało wzniosło się do niebios.

(koniec)

Tekst oryginalny ukazał sie w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 10.09.2019 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku