(Minghui.org) Jesteśmy w okresie przejściowym - przed zakończeniem obecnego okresu Fa-rektyfikacji i oficjalnym rozpoczęciem rektyfikacji Fa ludzkiego świata. Zauważyłem, że wiele rzeczy się wśród praktykujących zmieniło, szczególnie w pytaniach, które zadajemy wybierając projekty Dafa nad którymi chcemy pracować.

Kiedy w 1999 roku rozpoczęły się prześladowania, główną siłą w robieniu projektów Dafa byli praktykujący w wieku 30 i 40 lat. Wielu z nich było bardzo zdolnych i we wczesnych dniach prześladowań podjęli się wielu zadań. Aby przeciwdziałać prześladowaniom nie tylko młodsi praktykujący, ale także ci w wieku 50 i 60 lat wzięli na siebie wiele obowiązków.

Kiedy ci praktykujący decydowali do których projektów dołączyć, często pytali: „Co trzeba zrobić?" lub „Jak możemy się do czegoś przydać?". Gdy napotykali trudności, podejmowali inicjatywę uczenia się nowych umiejętności. Aby przezwyciężyć zakłócenia doskonalili się w kultywowaniu i prosili Mistrza o pomoc. Ich cel był jasny: pomóc Mistrzowi w naprawie Fa i ocalaniu czujących istot.

Minęły 24 lata, a niektórzy z tych praktykujących mają obecnie 70 i 80 lat, lecz nadal wykonują swoje powinności.

W porównaniu z nimi, gdy dzisiejsi praktykujący zastanawiają się, do jakich projektów dołączyć, pytają: „Ile mi zapłacą?". „Jak to pomoże mojej karierze?" „Co będę z tego miał?" lub „Jak na tym skorzystam?".

„Korzyścią", o której mówią, mogą być zyski materialne lub możliwość zobaczenia Mistrza. Dla niektórych, to, czy projekt jest uznawany przez Mistrza, czy nawet osobiście przez niego zarządzany, staje się czynnikiem decydującym o tym, czy wziąć w nim udział, czy nie i ile wysiłku na to poświęcić. Niektórzy twierdzili, że byliby gotowi zrobić wszystko, byle tylko móc wziąć udział w takim projekcie i zobaczyć Mistrza.

Projekty na które Mistrz zwraca szczególną uwagę, są z pewnością ważne, jeśli chodzi o ratowanie ludzi. Wiele z nich generuje pozytywne efekty, których nie jesteśmy w stanie pojąć.

Mam teraz dwa pytania: po pierwsze, czy pytania zadawane przez pierwszą grupę praktykujących („Co trzeba zrobić?" lub „Jak możemy się do czegoś przydać?") są przestarzałe? Po drugie, biorąc pod uwagę naszą ograniczoną siłę roboczą i zasoby, czy wszyscy powinniśmy robić tylko te projekty o których Mistrz często mówi lub którymi osobiście zarządza i przestać robić inne „pomniejsze" projekty? W końcu, bez względu na to jak zdolni jesteśmy, to co możemy osiągnąć i tak będzie zdecydowanie bardziej odległe od projektów prowadzonych przez Mistrza.

Jestem pewien, że jako uczniowie Dafa okresu rektyfikacji Fa, w oparciu o nauki Fa „ujrzymy światło".

Uwaga redaktora: Ten artykuł przedstawia jedynie zrozumienie autora w jego obecnym stanie kultywowania i jest przeznaczony do dzielenia się pomiędzy praktykującymi, abyśmy mieli wgląd we „Wzajemne porównywanie się w uczeniu i kultywowaniu". („Solidne kultywowanie", Hong Yin)

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 1.07.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku

Kategoria: Perspektywy