Dlaczego Falun Dafa jest prześladowane?

Dlaczego Falun Dafa jest prześladowane w Chinach?
Skomplikowane wyjaśnienie przyczyn stojących za prześladowaniami może być rozłożone na cztery elementy: paranoiczny lęk dyktatora wobec błyskawicznego rozkwitu popularności Falun Gong; silną zazdrość tego samego dyktatora w stosunku do popularności Falun Dafa; nieunikniony konflikt między dziką ideologią polityczną reżimu i jego przeciwnego bieguna - zasadami Falun Dafa, Prawdą, Życzliwością i Cierpliwością; oraz sama natura komunizmu, który aby się utrzymać potrzebuje systematycznego określania pewnej części społeczeństwa jako “wroga klasowego”, przeciwko któremu trzeba “walczyć”.

Jak rozpoczęły się prześladowania?
Przez trzy lata przed oficjalnym rozpoczęciem ogarniających cały kraj prześladowań w lipcu 1999 roku, praktykujący byli pod narastającą opresją rządu. Już w 1996 roku książki Falun Gong zostały zakazane, wtedy także po raz pierwszy w państwowej gazecie został opublikowany artykuł krytykujący Falun Gong. W 1998 i 1999 roku policja zakłócała grupowe ćwiczenia w parkach. Wzmagały się ataki propagandowe wobec Falun Gong w państwowych mediach. Po serii wydarzeń w kwietniu 1999 roku, podczas których policja niesłusznie aresztowała i pobiła praktykujących w Tianjin (po szczegółowy opis prosimy odnieść się do “Osi czasu”), około 10 000 praktykujących Falun Gong zebrało się w Pekinie by pokojowo apelować pod Biurem Rady Państwa i Petycji 25 kwietnia 1999 roku, prosząc o wypuszczenie aresztowanych praktykujących, anulowanie zakazu na książki Falun Gong i zakończenie rządowych prześladowań praktyki.
Pomimo tego, że apel był wyjątkowo spokojny, a ówczesny premier Zhu Rongji spotkał się z praktykującymi i zgodził się spełnić ich prośby, to oficjalne prześladowania znacznie się wzmogły po tym wydarzeniu. 10 czerwca 1999 roku prezydent Jiang Zemin ustanowił biuro 610, ogólnokrajową agencję policyjną ze specjalnymi uprawnieniami wobec wszystkich lokalnych organów ścigania, instytucji rządowych i sądów, aby przewodziła prześladowaniom Falun Gong. 20 lipca 1999 roku, policja przeprowadziła błyskawiczne aresztowania koordynatorów punktów ćwiczeń Falun Gong. 22 lipca rozpoczęła się kampania nienawiści przeciwko Falun Gong, a praktyka została oficjalnie zakazana. Od tego czasu prześladowania się nie zmniejszają, pomimo, że nie istnieje żadne prawo, które ustanawia zakaz lub dopuszcza prześladowań.