Dlaczego Stwórca chce ocalać wszelkie istoty

Dlaczego Stwórca chce ocalać wszelkie istoty! Ponieważ Stwórca miłuje i kocha wszelkie istoty! Przecież to On dał im życie.

Kiedy Niebo znajdowało się w ostatnim okresie swojego żywota Formowania się-Stabilizowania-Degenerowania-Rozpadania, Stwórca kreował i budował Świat Trzech Sfer. Planował i wdrażał dla istot przeróżne formy ocalania i możliwości. Kształcił, utwierdzał i fundamentował ludzką kulturę, sposoby myślenia i postępowania. To wszystko zajęło Stwórcy dwieście milionów lat. Poza tym Stwórca przejmuje własnym boskim ciałem dużo karmy należącej do wszystkich istot, pomagając w jej zmniejszeniu i rozwiązaniu! Dla sprawy ocalania istot Stwórca poświęcił się niemal całkowicie. Oddał wszystko i całego siebie.

Aby zapewnić ludziom spełnienie standardu wymaganego przez bogów w momencie rozpoczęcia ocalania istot w ostatnim okresie całego wszechświata, w ciągu minionych dwustu milionów lat, Stwórca reinkarnował się na Ziemi w niezliczonych, wielu osobach w tym samym czasie i położył podwaliny pod kulturę ludzkości. Pielęgnował i podtrzymywał ludzkie wartości moralne. Właśnie tak, na przestrzeni rozciągających się mozolnie długich lat historii, istoty żyły w reinkarnacji. Raz za razem, z oczekiwaniem przez tysiące, miliony lat, powoli i stopniowo w ciała istot (różnych narodowości) zostały wszczepione nici wszelkiego rodzaju i bliskich, i rodzinnych powiązań ze Stwórcą. Dlatego też Stwórca bardzo kocha ludzi na całym świecie. Dla zapewnienia sukcesu w ocaleniu istot w ostatnim okresie wszechświata, jeśli dane życie nie posiada takiego rodzaju powiązania ze Stwórcą, nie ma prawa zostać człowiekiem w tym momencie. Obecnie wszelkie istoty posiadające ludzkie ciało są już Jego ludźmi, włączając w to bogów, w których wierzą ludzie na świecie. W rzeczywistości są oni ludźmi powiązanymi ze Stwórcą. Bogowie przybierając postać człowieka, nauczają ludzi na świecie zasad boskich i działają zgodnie z Jego poleceniami. Wszystko miało jeden cel, bowiem ci bogowie posiadający ciała człowieka ustanowili kulturę o bogu, w ten sposób pomagają Stwórcy w przedsięwzięciu ostatecznego ocalania ludzkości. Wszystkie prawe religie mają za zadanie, by ludzie zachowali moralność ludzką w oczekiwaniu na ostateczne ocalenie ze strony samego Stwórcy. Jeśli chodzi o Stwórcę, ma On prawo do tego, by miłować i kochać swoich ludzi. Z pewnością bardziej miłuje tych, których uważa za godnych miłości. To jest Jego prawo, nikt nie może w Jego prawo ingerować! To jest najcenniejsza łaska i dar, którą On obdarza istoty!

Stwórca jest Panem wszystkich bogów w Niebie, jest Kreatorem władcy wszystkich władców, króla wszystkich królów. Włada wszelkimi istotami, także wszystkimi ludźmi, bogami i rzeczami w Świecie Trzech Sfer, który On sam stworzył. Jego miłość jest łaską nieporównywalnie wzniosłą i świętą dla istoty! Człowiek, który spotka Jego miłość, jest w największym szczęściu, chwale i zaszczycie.

Nauczyciel Li Hongzhi
17 kwietnia 2023 r.