Image for article ​Wykonywanie drugiego ćwiczenia przez godzinę wzmacnia moje prawe myśli

Praktykujący dzieli się tym, jak się oświecił do wykonywania drugiego ćwiczenia przez godzinę i jakie przyniosło mu to korzyści.

Image for article ​Odnalezienie głęboko ukrytej zazdrości

Praktykująca dzieli się, jak po wielu latach udało jej się odnaleźć głęboko skrywaną zazdrość.

Image for article ​Kronika głównych wydarzeń historycznych podczas przedstawiania Falun Dafa społeczeństwu

Od etapu wczesnych przygotowań do przedstawienia społeczeństwu Falun Dafa aż do dziś, ten świat przeszedł wiele zmian i miało miejsce wiele wydarzeń skupionych wokół Falun Dafa. Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania historyczne, wydawcy dołożyli wszelkich starań, aby zebrać i opracować następujące fakty historyczne, aby zapewnić wygodne źródło dla codziennych czytelników szukających informacji o Falun Dafa.

Najnowsze artykuły