(Minghui.org) 10 grudnia 2022 roku, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, praktykujący Falun Gong przedłożyli rządom w 38 krajach nową listę sprawców prześladowań, wzywając do pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności za prześladowania Falun Gong w Chinach. Praktykujący zwrócili się do swoich rządów o zakazanie sprawcom i ich rodzinom wjazdu na teren danego kraju, a także o zamrożenie ich zagranicznych aktywów.

Wśród 38 krajów znalazły się:

• Sojusz Pięciu Oczu (ang. Five Eyes Alliance), czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Australia i Nowa Zelandia; oraz

• 22 kraje Unii Europejskiej, w tym Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Polska, Belgia, Szwecja, Austria, Irlandia, Dania, Finlandia, Czechy, Portugalia, Grecja, Węgry, Słowacja, Luksemburg, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Estonia i Malta; oraz

• 11 krajów w Azji, Europie i obu Amerykach, w tym Japonia, Korea Południowa, Indonezja, Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein, Izrael, Meksyk, Chile, Dominika i Kolumbia. Kolumbia uczestniczyła w tym wydarzeniu po raz pierwszy.

Wszyscy sprawcy z najnowszej listy brali udział w prześladowaniach Falun Gong w Chinach. Lista zawierała szczegóły zbrodni sprawców prześladowań i została opracowana na podstawie raportów Minghui. Już kilka lat temu urzędnicy Departamentu Stanu USA powiedzieli, że informacje dostarczane w przeszłości przez praktykujących Falun Gong są wiarygodne i profesjonalnie przedstawione, co może służyć jako przykład dla innych organizacji. Coroczne raporty dotyczące praw człowieka i publikowane w tych latach przez rząd Stanów Zjednoczonych Raporty na temat Międzynarodowej Wolności Religijnej cytowały statystyki prześladowań bezpośrednio ze strony Minghui.org (takie jak liczba ofiar śmiertelnych, liczba praktykujących skazanych i liczba zatrzymanych praktykujących), a także podawały indywidualne przypadki.

Nowa lista, podobnie jak wcześniej przesłane listy, zawiera nazwiska urzędników Komunistycznej Partii Chin (KPCh) różnych szczebli władzy oraz różnych agencji i organizacji.

Oto kilka przykładów:

Xu Haibin:
Xu przez długi czas pracował w Komitecie ds. Politycznych i Prawnych (ang. Political and Legal Affairs Committee, PLAC) i był sekretarzem Luo Gana, byłego sekretarza tego komitetu. Mówiąc dokładniej, pełnił następujące stanowiska: byłego zastępcy Dyrektora Centralnego Biura 610, byłego zastępcy Dyrektora Wykonawczego Biura 610, byłego zastępcy szefa Centralnego PLAC, zastępcy szefa Centralnej Grupy Nadzoru i Prewencji oraz wiceprzewodniczącego Chińskiego Towarzystwa Zarządzania Kryzysowego.

Gao Yichen:
Gao jest byłym wiceministrem bezpieczeństwa publicznego KPCh, byłym wicedyrektorem wykonawczym Centralnego Biura 610, byłym starszym doradcą China Care Association (mianowicie China Anti-Cult Association – grupy utworzonej przez KPCh w imieniu pozarządowych organizacji w celu prześladowania Falun Gong) oraz obecnie: Głównym Członkiem Doradczego Komitetu Ekspertów Federacji Dziedzictwa Cywilizacji Chińskiego Stowarzyszenia Badań nad Kulturą Yanhuang.

Zhu Shouke:
Zhu jest byłym dyrektorem Biura Bezpieczeństwa Publicznego miasta Lanzhou, byłym zastępcą dyrektora i byłym sekretarzem partii Biura Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Gansu oraz dyrektorem administracji więziennictwa w Departamencie Bezpieczeństwa Publicznego.

Liu Jinbo:
Liu jest byłym wiceprezesem Sądu Wyższej Instancji w Tianjin, byłym sekretarzem partii Grupy Kierowniczej KPCh i prezesem Pośredniego Sądu Ludowego nr 1 w Tianjin, byłym zastępcą dyrektora i zastępcą sekretarza KPCh Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Tianjin, zastępcą gubernatora prowincji Jilin, i zastępcą sekretarza partii w PLAC prowincji Jilin.

Gu Xuefei:
Gu jest byłym sekretarzem Grupy Kierowniczej Partii i głównym prokuratorem Prokuratury Ludowej prowincji Henan, zastępcą gubernatora prowincji Henan i dyrektorem Prowincjonalnego Biura Bezpieczeństwa Publicznego.

Feng Jian:
Feng jest prokuratorem generalnym Prokuratury Ludowej prowincji Syczuan.

Hao Weifu:
Hao jest byłym sekretarzem partii i przewodniczącym Sądu Pośredniego w Qiqihar oraz zastępcą sekretarza PLAC komitetu partii prowincji Heilongjiang.

Zhu Xianjun:
Zhu jest byłym zastępcą dyrektora Biura 610 prowincji Hebei, wiceprzewodniczącym wykonawczym Prowincjonalnego Stowarzyszenia Antykultowego prowincji Hebei, oraz zastępcą dyrektora i obecnym dyrektorem Administracji Urzędu Rządowego prowincji Hebei.

Zhao Yukun:
Zhao jest byłym zastępcą sekretarza PLAC Miejskiego Komitetu Partii w Dalian i dyrektorem Biura Utrzymania Stabilności w Dalian (biuro ds. Zapobiegania i Rozwiązywania Kwestii Kultów, znane również jako Biuro 610) oraz zastępcą sekretarza Komitetu Polityczno-Prawnego Komitetu Miejskiego Dalian, w prowincji Liaoning.

Zhang Donghai:
Zhang jest dyrektorem Biura Bezpieczeństwa Politycznego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego prowincji Shandong.

Hao Shuanji:
Hao jest dyrektorem oddziału Jidong Biura Administracji Więziennictwa Prowincji Hebei.

Song Weizhong:
Song jest byłym komisarzem politycznym Obozu Pracy Gaoyang w prowincji Hebei i zastępcą dyrektora oddziału Jidong Biura Administracji Więziennictwa Prowincji Hebei.

An Tongyu:
An jest dyrektorem Więzienia dla Kobiet Prowincji Jilin, byłym dyrektorem Więzienia w Jilin.

Sun Jianjun:
Sun jest dyrektorem Centrum Zatrzymań Qinhuangdao w prowincji Shandong.

Yang Hongmei:
Yang jest wiceprezesem Sądu Powiatowego w Changli, w prowincji Hebei.

W tym raporcie nie uwzględniono znajdujących się na liście sprawców prześladowań średniego i niższego szczebla.

Sankcje wobec osób naruszających prawa człowieka zostały wprowadzone w coraz większej liczbie krajów. 9 grudnia, na dzień przed Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, za korupcję i łamanie praw człowieka Departament Stanu USA (DOS) ogłosił  sankcje wobec 65 osób i podmiotów w 17 krajach. Wśród nich był Tang Yong, były zastępca dyrektora więzień rejonu Chongqing. Zgodnie z sekcją 7031(c) Departamentu Stanu ustawy Foreign Operations and Related Programs Appropriations Act, która dotyczy łamania praw człowieka, nazwiska tych osób przed nałożeniem na nie sankcji mogą, ale nie muszą zostać upublicznione. Kiedy oni i ich rodziny otrzymują odmowę wizową, prawdopodobnie nie znają przyczyny.

Do dziś ustawy o odpowiedzialności prawnej za łamanie praw człowieka zostały przyjęte w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i we wszystkich 27 krajach UE. Ponadto niektóre kraje członkowskie UE, takie jak Czechy, również opowiadają się za własnymi prawami przeciwko osobom naruszającym prawa człowieka. W styczniu 2022 roku premier Petr Fiala zapowiedział wprowadzenie ustawy Magnickiego w Czechach. „Jesteśmy przekonani, że będzie to wyraźny sygnał tego, do czego nasz rząd chce dążyć w polityce zagranicznej” – wyjaśnił.

Wszelkie formy prześladowania praktykujących Falun Gong są nielegalne, a sprawcy prześladowań zostaną ostatecznie pociągnięci do odpowiedzialności. W tym miejscu ostrzegamy sprawców, aby nie ryzykowali, bo jest tylko kwestią czasu, kiedy znajdą się na liście sankcyjnej w krajach zachodnich. Dalsze zaangażowanie w prześladowania uniemożliwią osobom i ich rodzinom podróżowanie, studiowanie, prowadzenie interesów czy osiedlanie się w tych krajach. Jeśli ci ludzie zakończą swoje niewłaściwe postępowanie, mogliby zrobić jeszcze pewne rzeczy, aby nadrobić straty, jakie wyrządzili praktykującym Falun Gong.

W walce dobra ze złem wszyscy obieramy stronę. Sprawcy prześladowań, w tym stróże prawa, prokuratorzy, sędziowie, strażnicy ośrodków detencyjnych mają za zadanie chronić niewinnych i stać na straży sprawiedliwości. Jednak zgodnie z dyrektywą Biura 610 prowadzili politykę prześladowań, aby krzywdzić niewinnych praktykujących. Kiedy nadejdzie dzień, w którym KPCh za swoje zbrodnie przeciwko praktykującym zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, nie unikną sprawiedliwości. Mamy szczerą nadzieję, że przestaną podążać za KPCh i czynić złe rzeczy, aby w ten sposób pomóc praktykującym Falun Gong i sobie samym.

Wszystkie treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Minghui będzie publikowało kompilacje treści online w sposób regularny, jak i przy specjalnych okazjach.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 21.12.2022 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku