(Minghui.org) Mistrz powiedział nam w „Zbudźcie się” że większość z nas, praktykujących Dafa, podąży za Mistrzem, gdy Fa będzie rektyfikować ludzki świat. Oświeciłem, że dzieje się tak, ponieważ większość praktykujących nie było w stanie nadążyć za postępem Fa-Rektyfikacji.

Kultywacja jest jak uczęszczanie do szkoły i musimy spełnić wszystkie wymagania, aby przejść do następnej klasy i ostatecznie ukończyć szkołę średnią lub wyższą. Jeżeli jakikolwiek uczeń stanie się leniwy i nie wykona wymaganych zadań, nie będzie mógł przejść do następnej klasy ani ukończyć szkoły z dyplomem. Tacy uczniowie być może będą mieli możliwość powtórzenia klasy, aby nadrobić straty w nauce.

W moim zrozumieniu obecna aranżacja dla Fa-Rektyfikacji ludzkiego świata może wynikać z tego, że znaczna liczba praktykujących pozostała w tyle i stała się uczniami powtarzającymi klasę.

Nie wszyscy, którzy zostaną na okres Fa-Rektyfikacji ludzkiego świata, są uczniami powtarzającymi klasę. Jednakże, ponieważ jest wielu powtarzających klasę uczniów, aranżacje lepiej kultywujących praktykujących zostaną tak zmienione, aby również pozostali z uwagi na ogólne dostosowanie się do całościowego procesu Fa-Rektyfikacji.

Powtarzanie klasy nie jest prostą sprawą i nastąpi duża zmiana w ogólnych ustaleniach, aby pomieścić tych powtarzających klasy uczniów – przykładem mogą być rzeczy, które wydarzyły się w ciągu ostatnich dwóch lat. Kiedy praktykujący pozostaje w tyle i musi pozostać w ludzkim świecie dłużej niż to było oczekiwane, jego środowisko życia, jego życie, jego relacje społeczne i ludzie, którzy czekają na niego, aby ich ocalił, muszą zostać przeorganizowani i wiele skomplikowanych rzeczy zostanie skorygowanych, co będzie miało wpływ nie tylko na samego praktykującego. Konieczne będzie również dostosowanie całego społeczeństwa, aby zapewnić wszystkie wymagane warunki dla kultywacji.

W moim zrozumieniu Mistrz początkowo planował, aby boska moc ujawniła się podczas okresu Fa-Rektyfikacji świata ludzkiego, ale plan ten musi zostać zmieniony, ponieważ tak wielu praktykujących podąży za Mistrzem, gdy Fa będzie rektyfikować ludzki świat, co skomplikuje sprawy i spowoduje więcej zakłóceń i trudności dla Mistrza.

Dodatkowe błogosławieństwo

To jest dla nas, kultywujących, zaszczyt otrzymać Dafa i kultywować podczas okresu Fa-Rektyfikacji. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, mamy wszystkie warunki, aby osiągnąć doskonałość. Jeśli ktoś potrafi utrzymać dobry stan kultywacji, wszystko powinno pójść gładko. Ale ciągłe opóźnienie nadejścia Fa-Rektyfikacji wskazuje, że jesteśmy daleko od spełnienia wymagań i nie radzimy sobie dobrze. Nie ma żadnej zewnętrznej przyczyny, którą można by obarczyć winą za ten stan rzeczy.

Wszystko w ludzkim świecie może szybko się zmienić. Zgodnie z pierwotnymi ustaleniami, kiedy prześladowania się zakończą, ludzie nadal będą mieli szanse na zbawienie, ale kultywacja praktykujących zakończy się natychmiast. Nie jest to prosta sprawa, gdy praktykujący nie jest w stanie sprostać standardowi i nie udaje mu się uratować wielu istnień ludzkich, które powinien ocalić. Jeśli wielu praktykujących nie będzie w stanie spełnić tego standardu, będzie to prawdziwy żal.

Teraz Dafa stworzyło dla nas nową możliwość, co jest manifestacją życzliwości i współczucia kosmosu. To dla nas dodatkowe błogosławieństwo.

By nie pozostał żal

By nie pozostał żal, myślę, że powinniśmy skupić się na następujących trzech aspektach:

Osiągnąć sferę prawdziwej bezinteresowności

Powinniśmy porzucić nasze osobiste rozumienie osiągnięcia doskonałości i osiągnąć sferę prawdziwej bezinteresowności.

Nie możemy dłużej postrzegać kultywacji podczas Fa-Rektyfikacji poprzez pryzmat starych koncepcji, ani uważać kultywacji za inwestycję z osiągnięciem doskonałości jako zwrotem.

Najbardziej podstawowym i wstępnym warunkiem osiągnięcia doskonałości jest osiągnięcie poziomu xinxing wymaganego dla osiągnięcia doskonałości i stania się wspaniałą bezinteresowną istotą. Każdy praktykujący Dafa jest nadzieją wszystkich istot, które reprezentuje w swoim raju i nadzieją ludzi wokół niego na tym świecie. Powinniśmy spróbować ocalić je wszystkie, zanim osiągniemy doskonałość.

Może powinniśmy zadać sobie to pytanie: gdybyśmy mieli możliwość ocalić wszystkie życia i naprawić nasze błędy, oddając wszystko, co mamy, to czy zdecydowalibyśmy się to zrobić?

Chociaż w rzeczywistości sytuacja tego nie wymaga, to stawiając sobie to pytanie, możemy dowiedzieć się, na czym opiera się nasza kultywacja i czy służy ona celom egoistycznym czy bezinteresownym. To może pozwolić nam zidentyfikować niektóre z naszych przywiązań i dalej kroczyć naprzód. Pominęliśmy już wiele istot, które powinniśmy byli ocalić. Możemy tylko pilnie kultywować i od teraz nie przegapić żadnej okazji.

Poprawić się jako jedno ciało

Powinniśmy również przełamać własne granice i doskonalić się wraz z innymi praktykującymi jako jedno ciało.

Wielu praktykujących dobrze kultywowało. Dzięki tej nowej aranżacji Fa-Rektyfikacji ludzkiego świata rozumiem, że jedynie gdy całe ciało osiągnie standard wymagany od nas przez Mistrza, to proces Fa-Rektyfikacji nie będzie opóźniany.

Jeśli tak jest, to każdy z naszych stanów kultywacji dotyczy również innych. Jesteśmy jednoścoą, a niektórzy z nas służą jako lewa noga, a inni jako prawa noga. Obie nogi muszą poruszać się razem, aby iść do przodu lub wejść na górę. Powinniśmy traktować innych praktykujących z życzliwością, pomagać sobie nawzajem i przestać patrzeć na innych z góry lub z nimi konkurować. To pomoże nam  wspólnie się doskonalić.

Wyższe standardy dla praktykujących weteranów

Praktykujący weterani powinni trzymać się wyższych standardów.

Jako weterani praktykujący musimy od teraz bardziej rygorystycznie patrzeć wewnątrz siebie. Gdybyśmy wszyscy dobrze praktykowali w przeszłości, sprawy nie wyglądałyby tak jak teraz.

Mając ponownie okazję, nie możemy już dłużej trzymać się tych samych standardów, co wcześniej. Ponieważ zbudowaliśmy pewne fundamenty, powinniśmy trzymać się wyższych standardów w tej nowej sposobności.

Ten okres pierwotnie nie należał do nas, więc musimy go cenić. Nie tylko powinniśmy czynić szybkie postępy w kultywacji, ale także powinniśmy pełnić pomocną rolę w tym procesie tak bardzo, jak to możliwe, i unikać odgrywania negatywnej roli lub stania się przeszkodą.

Powyższe jest tylko moim osobistym zrozumieniem.

Uwaga redaktora: Ten artykuł przedstawia jedynie aktualne zrozumienie autora, przeznaczone do wymiany pomiędzy praktykującymi, tak aby umożliwić „Wzajemne porównywanie się w uczeniu i kultywowaniu”. („Solidne kultywowanie”, Hong Yin)

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 5.02.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku