(Minghui.org) Pan Liu Dianyuan został skazany na 11,5 roku więzienia w 2016 roku za swoją wiarę w Falun Gong – praktykę umysłu i ciała, która jest prześladowana przez Komunistyczną Partię Chin od lipca 1999 roku. Ze względu na nadużycia, jakich doznał w więzieniu w ciągu ostatnich kilku lat, stał się niepełnosprawny, ale władze więzienne nadal odmawiały jego uwolnienia.

Żona pana Liu, 66-letnia pani Liu Yufang, złożyła 24 grudnia 2022 roku pozew przeciwko sprawcom zamieszanym w sprawę pana Liu, w tym sędziemu Li Yan z sądu okręgu Jianping, jak również wobec Jiang Jie i Zhang Lihui, dyrektorom Biura Bezpieczeństwa Wewnętrznego okręgu Jianping.

Pani Liu, również praktykująca Falun Gong, argumentowała, że mimo rozpoczęcia prześladowań w 1999 roku żadne prawo w Chinach nie stwierdza, że uprawianie Falun Gong jest przestępstwem. Ponadto przytaczała fakt, że prokurator i sędzia nie uzasadnili swoich zarzutów przeciwko panu Liu, a mianowicie „podważania egzekwowania prawa za pomocą organizacji kultu”. Powiedziała, że materiały Falun Gong znalezione w ich domu miały na celu informowanie ludzi o prześladowaniach i nie wyrządziły nikomu krzywdy.

Domagała się pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności za samowolne aresztowanie jej męża i skazanie go. Domagała się również natychmiastowego zwolnienia męża i zadośćuczynienia za cierpienie psychiczne i obrażenia ciała, jakich doznał na przestrzeni lat.

Wieloletnia kara więzienia

Pan Liu z miasta Lingyuan w prowincji Liaoning został aresztowany 9 listopada 2015 roku w domu swojej siostry przez ośmiu funkcjonariuszy pod wodzą Jiang Jie. Jego siostrzenica zapytała policję, dlaczego go aresztowali. Odmówili odpowiedzi i popchnęli ją, powodując u niej zawał serca. Policja nie poinformowała również rodziny pana Liu o miejscu jego przetrzymywania. Kilka dni zajęło im odkrycie, że był przetrzymywany w areszcie gminy Jianping.

Kiedy pan Liu pojawił się w sądzie okręgowym w Jianping 7 kwietnia 2016 roku, rozpłakał się na widok swojej żony. Powiedział jej, że policja sfabrykowała przeciwko niemu sprawę, twierdząc, że aresztowała go w miejscu pełnym książek i materiałów informacyjnych o Falun Gong, zamiast w domu jego siostry.

Chociaż pan Liu przygotował dla siebie oświadczenie obronne, nie przyniósł go, ponieważ strażnicy nie powiedzieli mu, że ma stanąć przed sędzią, kiedy zaprowadzili go do sądu.

Sędzia Li Yan skazała później pana Liu na 11,5 roku więzienia, oskarżając go o pozwanie Jiang Zemina, nieżyjącego już byłego szefa reżimu komunistycznego, który rozpoczął prześladowania. Pan Liu został również oskarżony o „osłabianie skuteczności egzekwowania prawa”, standardowy pretekst używany do uwięzienia praktykujących Falun Gong.

Po tym jak pan Liu wyraził zamiar odwołania się od wyroku, sędzia Li odmówiła wydania papierowej kopii wyroku. Mówiła  również jego żonie, że nie podjęła decyzji w jego sprawie i powiedziała jej o jego długoletniej karze dopiero po tym, jak upłynął termin apelacji. Rodzina nigdy nie otrzymała kopii jego wyroku.

Pogarszający się stan fizyczny w więzieniu

Podczas Święta Środka Jesieni we wrześniu 2022 roku strażnik więzienny zadzwonił do pani Liu i poprosił ją o kupienie pieluch dla pana Liu. Dopiero wtedy powiedziano jej, że jej mąż stał się niepełnosprawny. Przez lata panu Liu odmawiano odwiedzin.

Strażnik więzienny ponownie zadzwonił do pani Liu 25 września. Twierdził, że gdyby jej rodzina mogła zapłacić 6000 juanów za wykonanie badania lekarskiego pana Liu, to zwróciłby się do biura administracji więziennej o zwolnienie go warunkowo ze względów zdrowotnych. Ale pani Liu powiedziała, że nie stać jej na zapłacenie 6000 juanów, ponieważ nie ma teraz żadnych dochodów. Jej podwórko jest pełne chwastów, których nie mogła usunąć, a jej dom ma również wiele uszkodzeń, na których naprawę nie było jej stać.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 17.01.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku