Image for article ​Shen Yun powitane przez urzędników przed rozpoczęciem tournée na 2023 rok

Gubernatorzy stanów, burmistrzowie i członkowie rad miejskich wystosowali listy powitalne i proklamacje z okazji rozpoczęcia przez Shen Yun tournée na 2023 rok. W proklamacjach doceniono artystyczne i duchowe walory Shen Yun, które zespół prezentuje w goszczących go miastach.

Image for article Nowa lista sprawców prześladowań przesłana do rządów 38 krajów z okazji Dnia Praw Człowieka

Praktykujący wezwali rządy do pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za prześladowania Falun Gong w Chinach i do zakazania tym sprawcom oraz ich rodzinom wjazdu na teren innych krajów, jak również do zamrożenia ich zagranicznych aktywów.

Image for article ​Kanada: Parlament jednogłośnie przyjmuje ustawę zwalczającą grabież organów od żywych ludzi

Projekt ustawy kamieniem milowym w międzynarodowych wysiłkach na rzecz powstrzymania okrucieństw KPCh związanych z grabieżą organów. Ustawa wprowadza zaostrzenie przepisów Kanady w zakresie handlu organami ludzkimi poprzez zmianę Kodeksu karnego.W projekcie zaproponowano nowe kary za przestępstwo handlu organami ludzkimi, a także rozszerzenie jurysdykcji eksterytorialnej dla tego rodzaju przestępstw.

Najnowsze artykuły