(Minghui.org) 9 grudnia, dzień przed ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Dniem Praw Człowieka, Departament Stanu USA (ang. Department of State, DOS) ogłosił sankcje za korupcję i łamanie praw człowieka wobec 65 osób i podmiotów w 17 krajach.

Wśród osób na które nałożono sankcje znalazło się trzech funkcjonariuszy Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i dwóch chińskich biznesmenów:

Tang Yong (były zastępca dyrektora Więziennictwa Okręgu Chongqing): „Zgodnie z paragrafem 7031(c) Departament Stanu uznaje Tanga za winnego rażących naruszeń praw człowieka, mianowicie arbitralnych aresztowań i przetrzymywania praktykujących Falun Gong, co zalicza się również do szczególnie poważnego łamania wolności religijnej” – poinformował na swojej stronie internetowej Departament Stanu.

Wu Yingjie (sekretarz Partii Tybetańskiego Regionu Autonomicznego): Kiedy Wu był w latach 2016-2021 sekretarzem Partii Tybetu, praktykujący Falun Gong byli w tym regionie surowo prześladowani za swoją wiarę. Wu został wymieniony jako jeden z głównych sprawców prześladowań w kilku ostatnich przypadkach represji opublikowanych na stronie Minghui.

Zhang Hongbo (dyrektor Tybetańskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego): Zhang został oskarżony o poważne naruszenia praw człowieka, w tym o arbitralne zatrzymania i przemoc fizyczną.

Li Zhenyu i Zhuo Xinrong: obaj są biznesmenami nadzorującymi firmy Dalian Ocean Fishing Co. i Pingtan Marine Enterprise, Ltd. Zostali oskarżeni o organizowane pracy przymusowej.

Pociągnięcie do odpowiedzialności osób łamiących prawa człowieka

Według sekretarza stanu USA Antony Blinkena, Departament Stanu USA podejmuje różne działania w celu „nagłaśniania na całym świecie [zjawiska] ponoszenia odpowiedzialności za korupcję i łamanie praw człowieka”. Konkretne działania obejmują sankcje z tytułu Globalnej Ustawy Magnickiego oraz ograniczenia wizowe – zgodnie z sekcją 7031(c) Departamentu Stanu.

Rzecznik Vedant Patel na konferencji prasowej 9 grudnia

9 grudnia Vedant Patel, pierwszy zastępca rzecznika prasowego DOS, wyjaśnił na konferencji prasowej, że urzędnicy obcych rządów zostaną objęci sankcjami, gdy tylko uzyskane zostaną wiarygodne informacje o ich udziale w przypadkach poważnej korupcji lub rażących naruszeniach praw człowieka. „Osoby te i członkowie ich najbliższej rodziny na ogół nie kwalifikują się do wjazdu do Stanów Zjednoczonych” – stwierdził.

Historia łamania praw człowieka przez KPCh

W ostatnich latach rząd USA nałożył na Chińczyków łamiących prawa człowieka kilka sankcji. W maju 2021 roku DOS ogłosił sankcje wobec Yu Hui, byłego dyrektora Centralnej Grupy Kierowniczej ds. Zapobiegania i Postępowania z Heretyckimi Religiami w mieście Chengdu, w prowincji Syczuan, za „poważne łamanie praw człowieka, a mianowicie arbitralne zatrzymania praktykujących Falun Gong za ich przekonania religijne”.

Przed objęciem stanowiska w Biurze 610 Yu został mianowany w maju 2013 roku zastępcą sekretarza dzielnicy Wenjiang w Chengdu. Kierował Biurem 610 przez prawie rok – w okresie między sierpniem 2016 a lipcem 2017 roku. Następnie został zastępcą sekretarza dzielnicy Gaoxing.

Podczas kadencji Yu jako dyrektora Biura 610, w okresie od sierpnia 2016 do lipca 2017 roku, prześladowanych było 479 praktykujących Falun Gong i także splądrowano ich domy. 117 praktykujących zostało aresztowanych, 27 zostało skazanych, a trzech zmarło w policyjnym areszcie w wyniku tortur.

W Dniu Praw Człowieka w 2020 roku DOS uznał 17 zagranicznych urzędników i członków ich najbliższych rodzin za osoby łamiące prawa człowieka, w tym Huang Yuanxionga z posterunku policji Wucun Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Xiamen, w prowincji Fujian.

„Huang wiązany jest ze szczególnie poważnym łamaniem wolności religijnej praktykujących Falun Gong, a mianowicie ze swoim udziałem w zatrzymaniach i przesłuchaniach praktykujących Falun Gong za praktykowanie ich przekonań” – stwierdził DOS w 2020 roku. Sankcje wobec Huanga objęły również jego małżonkę.

„Świat nie może stać bezczynnie, gdy rząd ChRL dopuszcza się przerażających i systematycznych nadużyć wobec ludzi w Chinach, w tym naruszania uznanego na arenie międzynarodowej prawa do wolności myśli, sumienia, religii lub przekonań” – podkreślono w komunikacie prasowym DOS.

Wszystkie treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Minghui będzie publikowało kompilacje treści online w sposób regularny, jak i przy specjalnych okazjach.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 12.12.2022 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku