Image for article San Agustine Tlaxco, Meksyk: Ludzie pokochali Falun Dafa pokazane na targach

Praktykujący wnieśli radość kultywowania Falun Gong na lokalne targi w Meksyku.

Image for article Moje zrozumienie po przeczytaniu dwóch ostatnich artykułów Mistrza.

Praktykujący, po przeczytaniu najnowszych artykułów Mistrza, dzieli się swoimi przemyśleniami na temat pokory, wdzięczności i szacunku.

Image for article Moje zrozumienie po przestudiowaniu nowych artykułów Mistrza

Praktykujący dzieli się kilkoma wnikliwymi spostrzeżeniami na tematy poruszane w najnowszych artykułach Mistrza.

Najnowsze artykuły