(Minghui.org) Chciałbym tu podzielić się moim zrozumieniem po przeczytaniu dwóch ostatnich artykułów Mistrza.

Szok po przeczytaniu artykułów

Po przeczytaniu tych dwóch artykułów, byłem zszokowany. Zasadniczo poczułem, że jako praktykujący Falun Dafa musimy mieć głęboką pokorę, wdzięczność i szacunek.

Pokora

Bycie pokornym i pełnym szacunku wobec Dafa jak również Mistrza, jest dla nas fundamentalne. Jest to również podstawowa jakość dla wszystkich istot w tym kosmosie. Jest tak dlatego, że wszystkie istoty, czy to pozytywne czy negatywne, i niezależnie od ich poziomów, zostały stworzone przez Dafa.

Dwa ostatnie artykuły Mistrza poważnie wskazywały na ludzkie poglądy praktykujących i ich przywiązanie do urazy, zazdrości oraz przechwalania się. Może to nie ograniczać się tylko do tych kilku praktykujących, którzy zbłądzili. Może to raczej wskazywać, że ogólnie praktykujący nie szanują Mistrza i Dafa. Artykuły Mistrza skłoniły mnie do ponownego zbadania siebie pod tym względem.

Wdzięczność

Wszyscy prawdziwi praktykujący Dafa wiedzą, że powinniśmy być wdzięczni Mistrzowi za jego współczujące ocalenie. Te nowe artykuły jeszcze bardziej wyjaśniają, że wszystkie trudności i cierpienia na naszej drodze kultywacji pochodzą z naszych karmicznych długów w przeszłości. Aby nas zbawić, Mistrz po cichu zniósł za nas niewyobrażalnie wielką karmę.

Mistrz napisał:

„Mistrz nie tylko zbawia ciebie, cierpi także za twoje grzechy i karmę. Mało tego, używając wszelkich sposobów zmniejszył twoje grzechy i karmę”. („Trzymaj się daleko od niebezpiecznego zła”).

„Te ciężkie próby i cierpienie, nieważne jak wielkie czy trudne są one dla was, są dobrymi rzeczami, ponieważ mają miejsce wyłącznie z powodu waszej kultywacji. Osoba może eliminować karmę i odrzucić ludzkie przywiązania kiedy przechodzi przez ciężkie próby, i poprzez je może się polepszyć”. („Nauczanie Fa na konferencji w Nowym Jorku w 2008 r.”, Nauczanie Fa na konferencjach VIII).

Mistrz po cichu wszystko to dla nas zaaranżował, zniósł dla nas karmę i dla nas się poświęcił. Mistrz oczyścił nas poprzez Fa i stworzył naszą przyszłość.

Mistrz nie jest nam nic winien i to my jesteśmy winni Mistrzowi. Mistrz nigdy nie powiedział nam, jak trudno jest mu nas zbawić i ciągle zachęca nas do pilnego kultywowania i ratowania czujących istot. Wskazał również obszary, w których zboczyliśmy, abyśmy nie wpadli w pułapki starych sił.

Szacunek

Fa Buddy jest współczujące i święte. Te dwa artykuły Mistrza były surowe i zawierały akcenty dla podkreślenia ich sedna. Uważam, że Mistrz nie tylko poważnie wskazał nam nasze problemy na powierzchni, ale także ze współczuciem wyeliminował naszą karmę i zdegenerowaną substancję nagromadzoną w innych wymiarach, aby pomóc nam pozostać bezpiecznymi.

Nowe artykuły Mistrza ujawniły prawdziwą przyczynę chaosu i rozwiązania naszych problemów. Oznacza to, że podczas tego procesu Mistrz po cichu zniósł dla nas tę ogromną karmę.

Jeśli, przy tak bezprecedensowym współczuciu, niektórzy praktykujący nadal nie są w stanie naprawić swoich błędów lub cenić Dafa i Mistrza, to prawdopodobnie zostaną usunięci w ze starymi siłami.

Zrozumienia oparte na Fa

Z pozoru wydaje się, że wkładamy wiele wysiłku w praktykowanie Dafa, lecz w rzeczywistości, to Mistrz już utorował nam drogę i przez cały czas nas prowadził. Wydaje się jakbyśmy wychodzili z ziemskiego świata w kierunku boskości. W rzeczywistości, jest to proces oczyszczania nas przez Mistrza i popychania nas ku niej.

Mistrz zaaranżował dla nas działania w różnych projektach, abyśmy potwierdzali Fa. Pozwala to nam wyeliminować karmę, poprawić nasz xinxing i powrócić do miejsca, do którego należymy. Dodatkowo, poprzez pomaganie Mistrzowi w ratowaniu czujących istot, gromadzimy potężną cnotę dla naszej własnej przyszłości. Nie był to dla nas proces dokonywania tak zwanych „wkładów własnych”; są to raczej możliwości, które Mistrz nam dał, abyśmy mogli osiągnąć nasze pozycje.

Mistrz nie jest nam nic winien, to my jesteśmy wiele winni Mistrzowi. Jeśli mamy jasność co do tego punktu, nie będziemy próbowali obliczać ile zyskamy lub stracimy w projektach Dafa, ani nie będziemy popisywać się naszymi zdolnościami, czy chwalić się naszymi osiągnięciami. Nie będziemy również krytykować, ani patrzeć z góry na innych praktykujących. To dlatego, że każdy z nas został uratowany przez Mistrza i wszystko jest nam dane przez Mistrza. Nikt nie jest lepszy od innych. Nie ma sensu kłócić się między sobą o to, kto jest bardziej zdolny lub lepiej kultywuje.

Po drugie, rozumiem, że nowe artykuły nie były skierowane tylko do tych nielicznych, którzy popadli w skrajności, ale do wielu praktykujących, którzy w różnym stopniu rozwinęli podobne problemy.

Wiem, że praktykujący pracujący w projektach medialnych mają napięte harmonogramy i intensywne obciążenie pracą. Kiedy nagle pojawiają się testy, trudno jest zachować przez cały czas trzeźwość umysłu i prawe myśli.

Jeśli niektórzy praktykujący naprawdę nie poprawili swojego xinxing, mogą popadać w konflikty lub radzić sobie z rzeczami za pomocą ludzkich pojęć. Ich karma nie została wyeliminowana, a ludzkie poglądy pozostały. Kiedy pojawia się więcej konfliktów i większych testów, ktoś może czuć się jeszcze bardziej niezadowolony i niesprawiedliwie potraktowany. Narzekanie i zazdrość doprowadzają do niechęci, a nawet nienawiści.

Z urazą i nienawiścią, osoba nie będzie już w stanie patrzeć do wewnątrz, jak powinien robić praktykujący Dafa. Doprowadzi to do zboczenia ze ścieżki i odejście od Dafa. Ponadto, nienawiść jest czymś związanym z widmem komunizmu. Kiedy nasze pole wymiarowe jest wypełnione niechęcią i nienawiścią, może zaprosić więcej negatywnych istot, aby przyszły i pogorszyły sytuację.

Nienawiść pozwala również widmu komunizmu podżegać ludzi do walki z boskością. W takim przypadku nie możemy zachować spokoju i łatwo wybuchamy. Jeśli nie potrafimy zachować racjonalności, możemy błędnie oceniać innych i być zazdrośni o wszystko, co robią.

Takie negatywne uczucia sprawiają, że czujemy się dobrze sami ze sobą i patrzymy z góry na innych. Mogą nawet sprawić, że osoby poczują, że cały świat ich źle zrozumiał i zawiódł. Nie będą już okazywać szacunku dla boskości, ani wdzięczności dla Mistrza. Mogą czynić lekceważące uwagi na temat Dafa i Mistrza, a stare siły użyją tego jako wymówki, aby pociągnąć ich w dół.

Co więcej, nowe artykuły pomogły mi lepiej zrozumieć prześladowania ze strony starych sił. Prześladowania wewnątrz Chin są prowadzone przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) za pośrednictwem aparatu państwowego. Jednak poza Chinami, to właśnie nasze ludzkie myśli i ludzkie pojęcia są wykorzystywane przez stare siły, aby pociągnąć nas na dno.

Z wykładów Mistrza wiemy, że stare siły siłą zaangażowały się w naprawę Fa i bez przyzwolenia Mistrza dokonały różnych ustaleń. Rozumiem, że stare siły zaszczepiły w nas, w wielu naszych przeszłych żywotach zdegenerowane substancje. Jeżeli nie mamy silnej, jasnej głównej świadomości i nie podążamy za zasadami Fa, możemy wpaść w pułapki starych sił. Doprowadzi to do większej ilości konfliktów i problemów, a to jeszcze bardziej odbiega od tego, czego chce Mistrz.

Mistrz również napisał:

„To właśnie jest wzajemne ocalanie się wszelkich istot w czasach ostatecznych”. („Trzymaj się daleko od niebezpiecznego zła”).

Dzięki temu zdaniu coś zrozumiałem.

Po pierwsze, uczniowie Dafa zbawiają czujące istoty poprzez wyjaśnianie prawdy. Po drugie, pozytywne nastawienie i radość ludzi po ich ocaleniu zachęcają praktykujących do lepszego działania. Nawet jeśli są trudności, praktykujący mogą spojrzeć w głąb siebie i się poprawić. Tak więc ci ludzie również pomagają w ocalaniu praktykujących. Po trzecie, aby zostać zbawionymi, praktykujący mogą wymieniać się zrozumieniem opartym na Fa, uczyć się od siebie nawzajem i wzmacniać prawe myśli.

To zdanie Mistrza jest manifestacją bezgranicznej mądrości Mistrza. Mistrz zrobił wszystko, aby dostosować ten ziemski świat i pozwolić praktykującym studiować Fa, potwierdzać Fa, wyjaśniać prawdę i pomagać sobie nawzajem. Mistrz daje nam wszystko, po cichu pomaga nam przezwyciężyć wszystkie trudności i oczyszcza wszechświat. To pokazuje ogromną mądrość Mistrza i Jego współczucie.

Patrzenie do wewnątrz

Mam również głębsze zrozumienie odnośnie patrzenia do wewnątrz.

Mistrz napisał:

„Kultywujący natomiast potrzebuje kultywować stosując prawe zasady. Przechodzenie przez przykre doświadczenia i cierpienie jest wspaniałą okazją do usunięcia karmy, do oczyszczenia się z grzechu, oczyszczenia ciał, podniesienia swojej sfery myślowej oraz podwyższenia swojego poziomu – jest to nadzwyczaj dobrą rzeczą. Jest to prawa prawda Fa”. („Im bliżej do końca, tym bardziej powinniście być pilni”, Istota dalszych postępów III).

Kiedy jednak działamy w projektach Dafa, takich jak media informacyjne, często zapominamy o zachowaniu spokoju. Zamiast tego traktujemy je z ludzkimi myślami, przywiązaniami i ludzkimi poglądami. Te negatywne uczucia kumulują się i prowadzą do rywalizacji i niezgody. Bez prawych myśli, możemy nie lubić rzeczy wokół nas i prawdopodobnie będziemy planować rezygnację z nich.

Na przykład, 11 lat temu przeszedłem z codziennych mediów informacyjnych do projektu medialnego Dafa z pracą w pełnym wymiarze godzin. Podczas tych lat było wiele bolesnych doświadczeń i nieraz chciałem zrezygnować. Czasami nawet myślałem: „Spędziłem tutaj ponad 10 lat najlepszego czasu w moim życiu. Nie jestem nic winien mediom i mogę teraz odejść”.

Po przeczytaniu ostatnich artykułów Mistrza mam jednak poczucie winy. Ponieważ w rzeczywistości wszystko Jemu zawdzięczam. Z pozoru pracowałem tu w mediach przez 11 lat. W rzeczywistości to Mistrz nie porzucił mnie i pomagał mi przez te 11 lat. Pomógł mi wyeliminować moją karmę i poprawić mój xinxing, abym mógł wypełnić moją misję i ślubowanie.

Mistrz zrobił dla nas wszystko. Gdybym porzucił ten projekt, sprowadziłbym na siebie niekończący się żal i ból.

Co więcej, ostatnie artykuły Mistrza przypomniały mi również, że traktowałem projekty mediów informacyjnych z ludzkimi przywiązaniami. Członkowie mojej rodziny nie są praktykującymi. Od czasu do czasu porównywali moje dochody z tym, co otrzymywałem w przeszłości. Czasami sam byłem tym zaniepokojony. Na szczęście z pomocą Mistrza udało mi się te myśli przezwyciężyć.

Mistrz zaaranżował dla nas pracę w różnych projektach, aby wyjaśniać prawdę i zatwierdzać Dafa. Wszystkie trudności i cierpienia, które napotkaliśmy, były związane z naszą karmą i były dla nas okazją do poprawy. Krytyczną rzeczą jest to, czy traktujemy to z ludzkimi poglądami, czy z prawymi myślami. Nikt, ani żaden projekt nie jest nam nic winien.

Po przeczytaniu tych artykułów zdałem sobie sprawę, że nadal patrzę na rzeczy z moimi poglądami, zamiast z punktu widzenia naprawy Fa. Na przykład, co powinienem zrobić, aby być w harmonii z naprawą Fa? Jak mogę lepiej kultywować ze współczuciem i mądrością?

Ponadto, po przeczytaniu nowych artykułów od Mistrza, zrozumiałem, że bez względu na to z jakiego poziomu pochodzi praktykujący, bez Dafa, jest w tym ludzkim świecie niczym. Dlatego musimy pozostać pokorni, wdzięczni i pełni szacunku wobec Mistrza i Dafa. Tylko wtedy, możemy dobrze sobie radzić i nie mieć zakłóceń.

Refleksja

Ostatnie artykuły Mistrza i artykuły redakcyjne Minghui wskazywały na pewne osoby. Rozumiem, że bez względu na to jak pilny wydawał się praktykujący w przeszłości, musimy oceniać rzeczy w oparciu o Fa. Niektórzy praktykujący dobrze sobie radzili w przeszłości, a później upadli. Musimy uważać, aby nie traktować ich z ludzkim sentymentalizmem.

Mistrz powiedział:

„Kto naprawdę może zaszkodzić tej grupie kultywacyjnej lub zaszkodzić Dafa? Jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, nikt nie może. Jak już powiedziałem, tak sprawy wyglądają i ci, którzy są poddawani zakłóceniom są ludźmi z przywiązaniami - lecz nic nie może uszkodzić Fa. Tylko ludzie wewnątrz grupy mogą wywrzeć niepożądany efekt”. („Nauczanie Fa na Konferencji Fa w San Francisco 2014”).

Powinniśmy także unikać schlebiania do woli innym praktykującym. Wzbudziłoby to w nich zarozumiałość i spowodowało problemy. Powinniśmy wydawać osądy o rzeczach w oparciu o Fa, zamiast polegać na opiniach innych praktykujących lub na tym, co widzieli przez swoje niebiańskie oko. Jeśli polegamy na innych praktykujących, a nawet ich podziwiamy, mogą pojawić się problemy.

Co więcej, kiedy praktykujący skarżą się lub mają pretensje, zamiast razem z nimi dawać upust naszym emocjom, powinniśmy im ze współczuciem i prawymi myślami przypominać Fa.

Dodatkowo, w przypadku tych, którzy zbłądzili, nie powinniśmy za nimi podążać, ani z ciekawości zwracać na nich uwagę. Jeśli nie damy im posłuchu, sami znikną.

Mistrz powiedział:

„…powiedziałem wam: „Mówię wam, jedynie pozostając niewzruszonymi można poradzić sobie z całą tą sytuacją”. („Nauczanie Fa w Kanadzie na konferencji Fa w 2005 roku”, Nauczanie Fa na konferencjach V).

Podsumowanie

Po przeczytaniu tych nowych artykułów lepiej zrozumiałem, jak głębokie jest Dafa oraz współczucie i mądrość Mistrza. Zrozumiałem również znaczenie i świętość projektów Dafa takich jak media informacyjne. Mistrz zrobił to wszystko dla nas i dla wielu rzeczy brak jest słów.

Podsumowując, powinniśmy to wszystko cenić. Kiedy coś się dzieje, nie powinniśmy mieć negatywnych uczuć spowodowanych ludzkimi poglądami. Powinniśmy raczej usiąść i rozważyć sprawy z prawymi myślami. Dla nas praktykujących, wszystkie utrapienia i konflikty są okazją do poprawy.

Po drugie, często powinniśmy oceniać rzeczy z perspektywy naprawy Fa. Jaką mam tu rolę? Jak mogę lepiej pomagać Mistrzowi w ratowaniu czujących istot? Mając wdzięczność wobec Mistrza, możemy lepiej kroczyć każdego dnia.

Musimy także doceniać praktykujących wokół nas. Bez względu na to, jakie konflikty mieliśmy w przeszłości, musimy dobrze współpracować. W końcu jesteśmy praktykującymi, którzy skupiają się na doskonaleniu siebie i mamy misję pomagania Mistrzowi w ratowaniu czujących istot.

Powyżej przedstawiłem moje rozumienie ostatnich artykułów Mistrza. Proszę o wskazanie czegokolwiek niewłaściwego.

Dziękuję Mistrzu. Dziękuję innym praktykującym.

Uwaga redaktora: Ten artykuł przedstawia jedynie zrozumienie autora w jego obecnym stanie kultywowania i jest przeznaczony do dzielenia się pomiędzy praktykującymi, aby mogli "Porównywać się w studiowaniu, porównywać się w kultywowaniu". („Solidne kultywowanie”, Hong Yin)

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 13.09.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku