(Minghui.org) 26 sierpnia 2023 roku praktykujący Falun Dafa z ponad 30 krajów Europy zebrali się na na wiecu i paradzie na Place de la République (pol. Placu Republiki) w Paryżu, aby wezwać do zakończenia prześladowań. Aby okazać swoje poparcie, udział wzięło wielu urzędników państwowych.

26 sierpnia na Place de la République w Paryżu odbył się wiec wzywający do zakończenia trwających w Chinach prześladowań

Była francuska minister edukacji: Prześladowania Falun Dafa nie mogą być akceptowane i muszą zostać ujawnione.

Pani Françoise Hostalier jest byłą minister edukacji we Francji i deputowaną do Zgromadzenia Narodowego Francji. W swoim przemówieniu na wiecu powiedziała: „Te prześladowania nie mogą być akceptowane. Musimy je publicznie ujawniać!"

Do uczestników wiecu zwróciła się pani Françoise Hostalier, była minister edukacji we Francji i deputowana do Zgromadzenia Narodowego Francji

Pani Hostalier wskazała na stojące za nią trzy posągi reprezentujące wolność, równość i braterstwo i powiedziała do uczestników wiecu: „To jest plac wolności, dlatego powinniśmy stać na straży wolności obywateli Chin. Ludzie powinni mieć wolność myśli, swobodnie żyć i swobodnie kultywować. Jednak w Chinach jest to zabronione. Powinniśmy ujawnić te przestępstwa".

Potępiła Komunistyczną Partię Chin (KPCh) za niszczenie wolności przekonań, ograniczanie ludzkiego ducha i zabranianie ludziom wierzenia w cokolwiek innego niż ideologia komunistyczna. Nie tylko to, że przez wiele lat pod rządami KPCh prawa człowieka uległy katastrofie w stopniu, który jest „nikczemny i wyjątkowo zły", miejsce miały tortury i pobieranie narządów. „Wszystko to musi zostać upublicznione" - powiedziała.

W swoim przemówieniu powiedziała również, że istnieje wystarczająco dużo dowodów, aby jasno wykazać, że KPCh jest winna tych przestępstw. „Obecnie istnieje wiele dowodów na grabież organów. W szczególności zeznania lekarzy, którzy byli zmuszani do przeprowadzania takich operacji. Teraz żałują tego, co zrobili i wyszli, aby zeznawać i mówić prawdę”.

„To naprawdę nie do uwierzenia, od lekarzy, po cały system w kraju, wszyscy uczestniczyli w grabieży narządów. Bez wiedzy i zgody KPCh wszystko to nie miałoby miejsca".

Powiedziała też, że: „Dzisiejsze Chiny powróciły do przerażających czasów nazizmu. Dlaczego jednak ludzie milczą? To zbrodnia przeciwko ludzkości, dlaczego więc społeczeństwo międzynarodowe nic z tym nie robi?”.

„Wszystkie te przestępstwa, terror, w tym grabież organów i bezmyślne aresztowania, to zorganizowane działania. KPCh jest inicjatorem i beneficjentem, dlatego musimy to ujawnić".

Podziękowała praktykującym, którzy tam byli: „Dzięki Bogu za takie działania jak ta parada, dzięki Bogu za przybycie tak wielu przyjaciół z Europy i całego świata".

Powiedziała, że spotkanie tak wielu osób które tu wyszły, aby ujawnić tą katastrofę praw człowieka pod rządami KPCh, odbije się echem wśród ludzi. Ma również nadzieję, że ludzie będą mogli „zjednoczyć się i wspólnie bronić praw człowieka, zwłaszcza praw człowieka w Chinach".

Członek ETAC: Ludzie powinni coś zrobić w sprawie zbrodni KPCh przeciwko ludzkości

Podczas wiecu przemawiała Christina, francuska członkini International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC)

Christina, członkini Międzynarodowej Koalicji na rzecz Zakończenia Nadużyć Transplantacyjnych w Chinach (ETAC), powiedziała: „Od co najmniej 17 lat chiński rząd zabija niewinnych, pokojowo nastawionych praktykujących Falun Gong i sprzedaje dla zysku ich organy”.

„Chiński rząd utworzył tak zwane ‘obozy koncentracyjne śmierci’ i każdego roku znikają w tych instytucjach dziesiątki tysięcy skazanych. W tym samym czasie znacznie wzrosła liczba przeszczepów narządów w Chinach. Od 2000 roku znacząco wzrosła też turystyka przeszczepowa w Chinach".

Wezwała Francję do zaprzestania wszelkiej współpracy z chińskimi uniwersytetami i szpitalami w zakresie operacji i przeszczepów, aby nie doprowadzić do tego, że lekarze we Francji staną się wspólnikami zbrodni przeciwko ludzkości. Organizacje, które już rozpoczęły współpracę, powinny natychmiast zaprzestać współpracy z Chinami. Wezwała również UE do przeprowadzenia kompleksowych, przejrzystych dochodzeń w sprawie operacji przeszczepiania narządów w Chinach.

„Handel nie jest sam w sobie czymś złym na tym świecie, pozwala ludziom godnie żyć. Wartości moralne determinują ludzkie przeznaczenie, dlatego nowe pokolenie ma prawo i obowiązek bronić tych wartości. Nie chcemy, aby ten świat zmienił się w taki, w którym ludzie są postrzegani jako bezwolne przedmioty".

Zaapelowała do ludzi: „Podjęcie działań w sprawie zbrodni chińskiego rządu przeciwko ludzkości jest najwyższym priorytetem".

Przedstawiciel DAFOH we Francji: Działajmy, aby powstrzymać prześladowania

Na wiecu przemawiał Harold King, przedstawiciel DAFOH we Francji

Harold King, przedstawiciel Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH) we Francji, w swoim przemówieniu na wiecu powiedział, że misją DAFOH (pol. Lekarze Przeciwko Grabieży Organów) jest upominanie się o praktykujących Falun Gong zamordowanych przez KPCh i potępienie tego ludobójstwa w XXI wieku. „Odnoszę się do prześladowań praktykujących Falun Gong przez KPCh, w szczególności do grabieży ich organów”.

„Wspominanie o grabieży narządów jest tym samym, co odnoszenie się do KPCh i praktykujących Falun Gong. Reżim ustanowił system pobierania narządów obejmujący policję, szpitale i system prawny w Chinach".

Powiedział, że po przeanalizowaniu różnorakich dowodów eksperci "opisali pobieranie narządów jako zimną, powolną, cichą formę ludobójstwa, która jest ukryta przed opinią publiczną".

W odpowiedzi na dowody grabieży organów parlamenty w Europie, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii, Izraelu, Tajwanie, Korei, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych zmieniły swoje przepisy.

King wezwał ludzi do zjednoczenia się, aby powstrzymać KPCh przed dalszym czynieniem zła. Poprosił ludzi o podjęcie dalszych działań w celu zakończenia pobierania narządów i powstrzymania prześladowań praktykujących Falun Gong.

Przewodniczący Stowarzyszenia Falun Dafa we Francji wzywa francuski rząd do działań mających na celu powstrzymanie zbrodni KPCh

Na wiecu we Francji przemawiał Tang Hanlong, przewodniczący Stowarzyszenia Falun Dafa we Francji

Pan Tang Hanlong, prezes francuskiego Stowarzyszenia Falun Dafa, mówił o sytuacji dziesiątek tysięcy praktykujących Falun Dafa prześladowanych przez KPCh w Chinach.

„Przez 24 lata wielu ludzi było prześladowanych. Co więcej, niezliczeni praktykujący Falun Gong są ofiarami grabieży narządów przez KPCh, przypomina to koszmar o piekle w ludzkim świecie, jest to jednak coś, co naprawdę ma miejsce pod rządami KPCh".

Wezwał ludzi do pomocy w powstrzymaniu tych brutalnych prześladowań i powiedział: „Mamy również nadzieję, że francuski rząd może powstrzymać KPCh przed dalszym prześladowaniem praktykujących Falun Gong i powstrzymać jej zbrodnie przeciwko ludzkości".

Kontekst: Czym jest Falun Dafa?

Falun Dafa (znane również jako Falun Gong) zostało po raz pierwszy upublicznione przez pana Li Hongzhi w Changchun w Chinach w 1992 roku. Ta duchowa dyscyplina jest obecnie praktykowana w ponad 100 krajach i regionach na całym świecie. Miliony ludzi, którzy przyjęli nauki oparte na zasadach Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości oraz nauczyli się pięciu łagodnych ćwiczeń, doświadczyło poprawy zdrowia i samopoczucia.

Jiang Zemin, były szef Komunistycznej Partii Chin (KPCh), postrzegał rosnącą popularność tej duchowej dyscypliny jako zagrożenie dla ateistycznej ideologii KPCh i dlatego 20 lipca 1999 roku wydał zarządzenie zakazujące jej praktykowania.

Pod osobistym kierownictwem Jianga KPCh utworzyła Biuro 610, pozaprawną organizację bezpieczeństwa z uprawnieniami do pomijania policji i systemu sądowniczego, której jedyną funkcją jest prześladowanie Falun Dafa.

Minghui.org potwierdziło śmierć tysięcy praktykujących w wyniku prześladowań w ciągu ostatnich 24 lat, chociaż z powodu trudności w uzyskaniu informacji z Chin, uważa się, że rzeczywista liczba jest znacznie wyższa. Wiele innych osób było więzionych i torturowanych za swoją wiarę.

Istnieją konkretne dowody na to, że KPCh przyzwala na grabież organów od zatrzymanych praktykujących, którzy są mordowani, aby zasilić przemysł przeszczepów narządów.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 28.08.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku

Kategoria: Wiece i apele