(Minghui.org) Na początku 2006 roku Annie (pseudonim), pracownica szpitala w Shenyang, ujawniła, że Komunistyczna Partia Chin (KPCh) zezwalała na pobieranie narządów od praktykujących Falun Gong, gdy ci jeszcze żyli. Jej były mąż (lekarz) pobrał od praktykujących Falun Gong około 2000 rogówek. W tym samym roku Peter (pseudonim) ujawnił Epoch Times wewnętrzne informacje, że KPCh miała w Sujiatun w mieście Shenyang, w prowincji Liaoning tajny obóz koncentracyjny dla praktykujących Falun Gong.

W tamtym czasie, wiele osób kwestionowało tę informacje. Uważali, że to niewyobrażalne, aby ktoś mógł usuwać nerki, wątroby i rogówki od ludzi za ich życia, ponieważ było to tak okrutne. Na powierzchnię zaczęło jednak wypływać coraz więcej zeznań świadków i niezależnych raportów. Ponad 2000 nagrań głosowych ujawniło, że zbrodnie zostały zainicjowane przez byłego przywódcę KPCh Jiang Zemina. Zgodnie z dyrektywą KPCh, wojsko, więzienia, sądy i szpitale w Chinach stworzyły tajny, mroczny łańcuch dostaw organów.

W lipcu 2006 roku, David Matas, kanadyjski prawnik zajmujący się prawami człowieka oraz były Sekretarz Stanu (Azja i Pacyfik) David Kilgour opublikowali raport ujawniający, w jaki sposób praktykujący Falun Gong byli dla swoich organów mordowani. Nazwali to „nową formą zła na tej planecie". Podczas swoich dochodzeń pan Matas i pan Kilgour zebrali dodatkowe dowody, a w 2009 roku opublikowali „Krwawe żniwa: Grabież organów od praktykujących Falun Gong w Chinach”.

13 czerwca 2016 roku Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 343, wzywając KPCh do natychmiastowego zaprzestania pobierania narządów od praktykujących Falun Gong i innych więźniów sumienia. Rezolucja wzywała również do przeprowadzenia w tej sprawie rzetelnego, przejrzystego i niezależnego dochodzenia.

Sprawę tę badał przez kilka miesięcy kierowany przez Sir Geoffreya Nice'a KC Trybunał dla Chin i 17 czerwca 2019 roku ogłosił, że „przymusowe pobieranie narządów na znaczną skalę miało miejsce w całych Chinach od wielu lat, a praktykujący Falun Gong byli jednym - i prawdopodobnie głównym - źródłem dostarczania narządów". „Popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości wobec Falun Gong... zostało udowodnione ponad wszelką wątpliwość...".

Pełny wyrok Trybunał dla Chin opublikował 1 marca 2020 roku. Dokument zawiera 160 stron tekstu i ponad 300 stron zeznań świadków. Sir Nice KC stwierdził, że od czasu jego publikacji nikt nie kwestionował szczegółów wyroku.

Coraz większą uwagę na przestępstwo pobierania organów przez KPCh zwraca społeczność międzynarodowa. Wiele krajów przyjęło przepisy mające na celu powstrzymanie swoich obywateli przed wyjazdem do Chin na nielegalne przeszczepy organów. Niektóre przepisy nakładają również sankcje na osoby zaangażowane w pobieranie narządów, w tym cofnięcie paszportów, zamrożenie aktywów i nałożenie kar do 20 lat pozbawienia wolności wraz z grzywną w wysokości miliona dolarów.

Hiszpania

11 listopada 2008 roku Oscar Garay z Hiszpanii udał się do Tiencin w Chinach, aby dokonać nielegalnego przeszczepu organu. Zabieg trwał 20 dni i kosztował 130 000 dolarów. Kiedy w 2010 roku Garay opowiedział o swojej podróży, opinia publiczna dowiedziała się, że wątroba, którą otrzymał pochodziła z nielegalnego źródła.

Uwagę na to zaczęły zwracać hiszpański rząd i media. W 2010 r. znowelizowano prawo dotyczące przeszczepów organów, zabraniając obywatelom Hiszpanii przyjmowania nielegalnych przeszczepów organów. Każdy, kto naruszy to prawo poniesie konsekwencje prawne.

Ponadto każdemu, kto uczestniczy, wspiera lub organizuje nielegalne przeszczepy grozi kara od trzech do 12 lat więzienia. Po drugie, jeśli dana osoba otrzyma narząd i wie, że pochodzi on z nielegalnego źródła, zostanie pozwana do sądu. Po trzecie, karane będą wszelkie organizacje zaangażowane w nielegalne przeszczepy organów lub handel organami. Obejmuje to stowarzyszenia, firmy i szpitale.

Stany Zjednoczone

Aby sprzeciwić się usankcjonowanemu przez państwo przymusowemu pobieraniu narządów w Chinach, 27 marca 2023 roku Izba Reprezentantów Stanów Zjednoczonych przyjęła dwupartyjną ustawę (413 to 2). Ustawa ta, znana również jako H.R.1154 - The Stop Forced Organ Harvesting Act of 2023, była pierwszą ustawą przyjętą przez dwupartyjną większość mającą na celu pociągnięcie Komunistycznej Partii Chin (KPCh) do odpowiedzialności za te zbrodnie.

Kapitol Stanów Zjednoczonych

H.R.1154 - Ustawa o zaprzestaniu przymusowego pobierania narządów 2023 została przyjęta 27 marca

Ustawa brzmi: „Prezydent musi przedstawić Kongresowi listę osób, które ułatwiają (1) przymusowe pobieranie narządów lub (2) handel ludźmi w celu pobierania narządów. Na każdą osobę znajdującą się na liście prezydent musi nałożyć sankcje majątkowe i wizowe".

Ponadto, „Departament Stanu może odmówić wydania lub cofnąć paszport osobie, która została skazana za przestępstwo federalne polegające na świadomym przekazaniu za odpowiednią opłatą jakichkolwiek organów ludzkich, w celu wykorzystania ich do przeszczepów, jeśli osoba ta (1) podlega karze pozbawienia wolności lub zwolnieniu warunkowemu wynikającemu z tego wyroku oraz (2) podczas popełniania tego przestępstwa korzystała z paszportu lub przekroczyła granicę międzynarodową".

Ponadto ustawa nakłada za takie przestępstwa: 1) sankcje cywilne, w tym grzywnę w wysokości do 250 000 USD, oraz 2) sankcje karne, w tym grzywnę w wysokości do 1 miliona USD i karę pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż 20 lat.

Autorem ustawy jest przedstawiciel Izby Reprezentantów Chris Smith (Republikanin), współprzewodniczący Komisji Wykonawczej Kongresu ds. Chin, który powiedział: „Te zbrodnie przeciwko ludzkości są niewyobrażalne”.

„Grupy etniczne przeznaczone do masowych grabieży obejmują Ujgurów - którzy cierpią z powodu trwającego ludobójstwa Xi Jinpinga - oraz Falun Gong, których pokojowe praktyki medytacyjne i ćwiczenia - oraz wyjątkowo dobry stan zdrowia - sprawiają, że ich narządy są bardzo pożądane".

Senacką wersję ustawy wraz z ponad dziesięcioma innymi senatorami zainicjowali Tom Cotton, senator republikański i Chris Coons, senator Demokratów.

Unia Europejska

12 grudnia 2013 roku Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której „wyraża głębokie zaniepokojenie ciągłymi i wiarygodnymi doniesieniami z Chińskiej Republiki Ludowej o systematycznym, usankcjonowanym przez państwo pobieraniu organów od więźniów sumienia, którzy nie wyrazili na to zgody, w tym od dużej liczby praktykujących Falun Gong uwięzionych za swoje przekonania religijne, a także od członków innych mniejszości religijnych i etnicznych". W rezolucji wezwano KPCh do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów sumienia. Zalecono również przeprowadzenie dokładnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie takich niemoralnych zachowań.

Konwencja przeciwko handlowi organami ludzkimi została również przyjęta w dniu 9 lipca 2014 roku przez Komisję Europejską. Zakazuje ona międzynarodowego nielegalnego handlu organami i wzywa kraje członkowskie do powstrzymania tego rodzaju przestępstw.

Konwencja ta obowiązuje w pięciu pierwszych państwach, które do tej pory ratyfikowały ją w dniu 1 marca 2018 roku: Albanii, Republice Czeskiej, Malcie, Republice Mołdawii i Norwegii. Konwencję podpisało również 17 innych państw, w tym Belgia, Grecja, Włochy, Irlandia i Łotwa.

W kwietniu 2019 roku Belgia przyjęła nową ustawę, która penalizuje wszelkie działania związane z kupnem i sprzedażą narządów ludzkich do celów komercyjnych.

Wielka Brytania

Brytyjska Ustawa o Zdrowiu i Opiece została uchwalona przez parlament w kwietniu 2022 r.

Pod koniec kwietnia 2022 roku uchwalona przez brytyjski parlament została Ustawa o Zdrowiu i Opiece (The Health and Care Bill). Opierając się na moralnych wymogach, zakazano obywatelom Wielkiej Brytanii podróżowania do Chin lub innych krajów w celu zakupu narządów do przeszczepu. Ustawa ta kwalifikuje również obywateli Wielkiej Brytanii zaangażowanych w handel organami jako przestępców.

Ustawa ta stanowi rozszerzenie istniejącego prawodawstwa Wielkiej Brytanii. Oprócz zakazu krajowego handlu organami, dodano również szczegóły dotyczące handlu organami za granicą. Brytyjskie media podały, że ustawa ta była wynikiem wspólnych wysiłków członków parlamentu, którzy dążyli do zakończenia pobierania narządów w Chinach.

Włochy

W grudniu 2016 roku ustawę nakładającą surowe kary na osoby sprzedające ludzkie organy przyjął włoski parlament. Przepisy te weszły w życie 7 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z prawem, każdemu, kto jest zaangażowany w handel, sprzedaż, kupno, pozyskiwanie lub przetwarzanie narządów od żywych ludzi grozi od trzech do 12 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości od 300 000 do 500 000 euro. Jeśli odpowiedzialny jest pracownik służby zdrowia, zostanie on wykluczony z zawodu na całe życie.

Kanada

14 grudnia 2022 roku, projekt ustawy S-223 (ustawa o zmianie kodeksu karnego oraz ustawa o imigracji i ochronie uchodźców [handel organami ludzkimi]) został jednogłośnie przyjęty przez kanadyjski parlament

W dniu 14 grudnia 2022 roku Kanadyjska Izba Gmin jednogłośnie, 324 głosami, przyjęła ustawę S-223 mającą na celu zwalczanie nielegalnego pozyskiwania narządów ludzkich i handlu nimi. Ustawa jest uważana za ważną podstawę prawną do walki Kanady z przymusowym pobieraniem organów od żywych osób.

Projekt ustawy S-223 był pierwotnie wnioskowany przez senator Salmę Ataullahjan. Projekt proponuje wzmocnienie kanadyjskich przepisów dotyczących handlu organami ludzkimi poprzez zmianę kodeksu karnego, w celu stworzenia nowego rodzaju przestępstw przeciwko handlowi organami ludzkimi i rozszerzenie jurysdykcji eksterytorialnej dla tego nowego typu przestępstw. Projekt ustawy ma również na celu zmianę ustawy o imigracji i ochronie (Immigration and Refugee Protection Act), aby zakazać wjazdu do Kanady stałym rezydentom lub cudzoziemcom, którzy angażują się w pobieranie narządów i handel nimi bez świadomej zgody dawców.

Izrael

W 2012 roku Izrael wprowadził przepisy zabraniające swoim obywatelom podróżowania za granicę w celu pozyskania nielegalnych organów, co znane jest jako „turystyka organowa". Ustawodawstwo to zakazało również firmom ubezpieczeniowym płacenia za „turystykę organową” obywateli do Chin.

Tajwan

W dniu 12 czerwca 2015 roku tajwański Kongres przyjął nowe poprawki do już uchwalonej ustawy o przeszczepianiu narządów ludzkich, tworząc daleko idącą nową ustawę o handlu narządami (OTL). Dzięki tej przełomowej ustawie, Tajwan przyjął jedną z najbardziej obszernych ustaw dotyczących przeszczepów medycznych na świecie.

Ustawa zakazuje sprzedaży, kupna i pośrednictwa w handlu organami oraz turystyki transplantacyjnej. Departament Zdrowia będzie teraz wymagał od głównych instytucji medycznych i lekarzy rejestrowania kraju pochodzenia źródła organów oraz informacji o szpitalu (w tym identyfikatora chirurga), w którym pacjenci otrzymali przeszczepy narządów za granicą, gdy po powrocie do domu ubiegają się o pooperacyjne płatności z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjentom otrzymującym nielegalne przeszczepy narządów za granicą grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 1,5 miliona NT$. Jeśli lekarze zaangażują się w pośrednictwo w handlu organami, ich licencja medyczna może zostać anulowana.

Najnowsze akty prawne

Kevin Lamoureux, sekretarz parlamentu Kanady i poseł Liberałów z północnego Winnipeg w Manitoba, w lipcu 2023 roku powiedział, że rząd kanadyjski powinien wykorzystać każdą okazję, aby wzywać do zaprzestania prześladowań.

Lamoureux od lat zwraca uwagę na pobieranie przez KPCh narządów od żywych ludzi i pracuje nad przepisami, które mają to powstrzymać. Powiedział, że prawie wszyscy Kanadyjczycy traktują tę kwestię poważnie: „Widok ludzi, którzy są utrzymywani przy życiu, a ich organy są wyrywane z ich ciała, a następnie pozostawiani są na pewną śmierć, jest przerażający. Jako ktoś, kto wierzy w znaczenie praw człowieka, uważam to za całkowicie niedopuszczalne".

„Myślę, że to rzeczywiście najważniejsza rzecz, ponieważ niezależnie od tego, czy to Kanada, czy podobnie myślące narody, wierzę, że na koniec będą to naciski ze strony rządów, naciski z miejsc w samych Chinach, które ostatecznie doprowadzą do zwycięstwa" - powiedział.

W lipcu 2023 roku Tony Brunt, były radny miasta Wellington w Nowej Zelandii, powiedział: „KPCh zorganizowała mordowanie niewinnych ludzi i pobieranie ich organów. To akt niepojętego zła. Reżim KPCh jest reżimem, który od czasu Holokaustu podczas II Wojny Światowej popełnił najgorszą zbrodnię przeciwko ludzkości. Jest reżimem, który działa poza granicami naszej planetarnej cywilizacji.

„Łamanie praw człowieka przez KPCh jest powszechne i długotrwałe. Autorytarny system narzucony przez KPCh stanowi zagrożenie nie tylko dla obywateli Chin , ale także dla ustalonych norm cywilizacyjnych i praw człowieka społeczności międzynarodowej" - powiedział.

Powiedział też, że KPCh jest organizacją nielegalną, a łamanie przez nią praw człowieka, tortury i morderstwa zaakceptowane przez sądownictwo, policję i system więziennictwa, a także przestępstwa związane z pobieraniem i przeszczepianiem narządów, powinny zostać gruntownie zbadane.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 24.08.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku