Poważnie traktuj swój duchowy rozwój w Dafa

Kto angażuje się w duchowość tak, jak czynił to na początku, ten odniesie sukces – oto słowo prawdy ze świata duchowości. Wraz z upublicznieniem Dafa ujawnionych zostało wiele niebiańskich tajemnic wielkiej wagi, co było bezprecedensowym szokiem dla ludzkiego świata, świata duchowości, a nawet boskiego świata. Zarówno ci, którzy posiadają predestynowany związek z Dafa, jak i ci niepredestynowani, przychodzili jeden za drugim, by otrzymać Dafa i rozpocząć duchowe kultywowanie. Niektórzy, gdy podejmowali praktykę duchową, na początku wkładali w nią całe swoje serce. Jednak pewnym osobom w trakcie duchowego kultywowania ciężko było pozbyć się rozmaitych, nabytych przez lata, ziemskich przywiązań. Tak więc z upływem czasu praktykowali coraz mniej pilnie. Na dodatek stali się bardzo zajęci pracą, nie potrafią właściwie poradzić sobie ze środowiskiem rodzinnym, dlatego też nie jest im łatwo znaleźć czas na studiowanie Fa i wykonywanie ćwiczeń. Wprawdzie czasami biorą udział w aktywnościach grupowych, ale nie są w stanie wykazać się pilnością. W końcu w ogóle przestali przypominać kogoś kultywującego, co gorsza, czynią rzeczy, których jako praktykujący nie powinni czynić. Jeśli nadal będą tak postępować, to stanie się to dla nich niebezpieczne.

Kiedy każdy z was dołączał do grona praktykujących Dafa okresu naprawy Wszechświata, świadomie złożył przysięgę przed Bogami, gwarantując to swoim życiem, i obiecał, że wypełni historyczną misję, której uczeń Dafa powinien się podjąć. Od tego momentu przestałeś podlegać Światowi Trzech Sfer. Mistrz usunął imiona wszystkich uczniów Dafa ze Świata Trzech Sfer – ze świata ludzkiego i z zaświatów, włączając w to piekło. Odtąd życie praktykującego podlega jedynie Dafa, nie będzie on przechodził przez reinkarnację, i jeśli nawet popełni poważne grzechy, nie podlega karze piekła. Ci, którzy dobrze kultywowali, uwieńczą swój trud duchową doskonałością, wrócą do swojej pozycji w nowym Wszechświecie i będą przewodzić swojemu Niebiańskiemu Królestwu. Ci, którzy zawiodą w duchowości, złamią złożone śluby i dopuszczą się przewinień wobec Dafa, będą musieli wypełnić swoje przysięgi, które podpisali, przypieczętowując je swoim życiem! Mistrz jest miłosierny i cały czas dawał tym osobom kolejne szanse. Jednak oni nie są świadomi, że powinni być za to wdzięczni, i nadal nie chcą porzucić swoich ludzkich przywiązań.

Mimo że forma duchowego kultywowania praktykujących Dafa jest luźno zorganizowana, to w istocie wymagania wobec praktykujących są surowe, a ich historyczna misja jest poważna i jest wielkiej wagi. Jest tak dlatego, że praktykujący staną się wyjątkowymi istotami po osiągnięciu doskonałości. Staną się w oczach wszystkich istot z całego Wszechświata wspaniałymi, wielkimi oświeconymi z okresu naprawy Wszechświata przez Dafa. Dlaczego stare siły tak surowo traktują praktykujących Dafa? Z jednej strony robią to z zawiści do was, z drugiej strony gardzą niektórymi praktykującymi Dafa z powodu ich licznych i zbyt silnych ludzkich przywiązań, z powodu ich postępowania, które jest niezgodne z Dafa, a także z powodu ich postrzegania rzeczy z perspektywy ludzkich przywiązań. Ci, którzy sobie nie radzą, będą mieć duże kłopoty, a jeśli tak będzie przez dłuższy czas, prawdopodobnie staną w obliczu niebezpieczeństwa!

Naprawa Wszechświata przez Dafa dobiega już końca. Stare siły mają zamiar wyeliminować pewną liczbę ludzi, którzy nie zdołali prawdziwie kultywować lub przez dłuższy czas łamali swoje śluby i nie byli w stanie wywiązać się ze swej historycznej misji. Zatem stare siły wykorzystują demony, aby opętały ciała źle zachowujących się osób, które wmieszały się pomiędzy praktykujących – wykorzystują ludzkie wzorce myślowe, ziemskie przywiązania, urazy i inne nieczyste myśli, by podburzyć nierzetelnych praktykujących, którzy od dłuższego czasu nie postępują już zgodnie z Dafa. Na pozór wydaje się, że jest to próba zaburzenia środowiska praktykujących, lecz w rzeczywistości stare siły wykorzystują te osoby do oczyszczenia społeczności naszych praktykujących. W ten sposób demaskują ludzi, którzy robią zamieszanie i nie są w stanie uwolnić się od swoich niedobrych przywiązań, nie postępują w oparciu o Dafa i nie są już w stanie dalej kultywować. Jeśli w tak krytycznym momencie ktoś za nimi podąża, zostanie naznaczony, po to, by go wyeliminować. To jest prawdziwy powód, dla którego stare siły zakulisowo wykorzystują ludzi powodujących obecnie zamieszanie.

Sprawiający kłopoty nie wiedzą o tym, że są kontrolowani przez demony, zatem oczywiście nie chcą się do tego przyznać. Problem polega na tym, że istnieją osoby, które posiadają silne ludzkie przywiązania albo żywią urazę i dają tym osobom pole do popisu, schlebiają im, dają im posłuch, a poświęcając im uwagę, zarazem zupełnie nie zwracają uwagi na Dafa, ani na powagę kultywowania. Dafa jest Prawem Niebios. Któż może Je zaburzyć?! To ludzkie serce jest zaburzone! Ci, którzy temu ulegli i publicznie to poparli, to są właśnie ludzie, których stare siły chcą wyeliminować. Ci, którzy przez długi czas postępowali niezgodnie z Dafa, muszą zachować uważność. Ci, którzy są najbardziej skłonni pójść za tymi, [którzy wprowadzają zamieszanie], to ludzie, którzy mają silne przywiązania, żywią urazę, a nawet z powodu swoich błędów zostali wykluczeni z projektów związanych ze zbawieniem ludzi przez Dafa i stąd żywią w sercu urazę. Kiedy ci ludzie spotykają się, by dać upust swojemu niezadowoleniu, jest to przejaw niedobrych ludzkich myśli. Zauważyliśmy, że ludzie tego typu nigdy nie używają Dafa do oceny: Czy słusznym jest mieć takie serce pełne niezadowolenia i urazy? Czy jako praktykujący powinniśmy żywić takie uczucia? Czy takie zachowanie jest zgodne z Dafa? Jeśli sam dobrze nie kultywujesz, to jest to twoja osobista sprawa. Ale jeśli podważasz Dafa i wywierasz negatywny wpływ na ocalanie ludzi, wtedy sprawa staje się poważna. Jak można byłoby pozwolić, żeby ludzie na świecie zakłócali niesamowicie wielkie przedsięwzięcie „naprawy Wszechświata przez Dafa”, które było planowane przez Stwórcę i Bogów przed setkami milionów lat w celu zbawienia wszelkiego istnienia?! Jest to najgorsza zbrodnia, jakiej żadna istota, w żadnym wypadku, nie może popełniać!

Jeszcze inni mówią: „Już dawno przestałem kultywować”, i uważają, że są kimś z zewnątrz, mogą więc mówić lub robić rzeczy zniesławiające Dafa. Odpowiadam tym ludziom: Zanim przystąpiliście do Dafa, złożyliście przysięgi, przypieczętowując to swoim życiem. Nieważne, ile macie lat, ile czasu już minęło, złożone przez was przysięgi są poważne. Innymi słowy, w przypadku tych, którzy twierdzą, że przestali kultywować, i tych, którzy opuścili Dafa dawno temu lub całkiem niedawno, jesteście zobowiązani do wypełniania swoich ślubów, niezależnie od tego, czy kultywujecie, czy już nie. W tamtym czasie, gdy życzyłeś sobie zostać uczniem Dafa z okresu naprawy Wszechświata przez Dafa, ta sprawa została nadzwyczaj poważnie potraktowana. Jest to niezwykle doniosła decyzja dla danej istoty, ponadto została przypieczętowana twoim życiem! Życzyłeś sobie tego, więc podjąłeś duchowe kultywowanie, a teraz życzysz sobie, aby przestać? Któż pozwolił ci robić sobie żarty z tej ogromnej odpowiedzialności związanej z całym Wszechświatem, z Bogów, a nawet ze Stwórcy?! Przysięga została złożona, musisz konsekwentnie jej dotrzymywać!

Zwracając się do tych ludzi i okazując im miłosierdzie, Mistrz wyjaśnia tę naukę po raz kolejny i po raz ostatni. Jakąkolwiek drogą podążasz, dbaj o siebie! Stare siły wykorzystały tak ogromny kraj, kontrolowany przez nikczemną KPCh, do przeprowadzenia zmasowanych prześladowań – czy nadal nie dostrzegasz powagi sytuacji związanej z duchowym kultywowaniem? Ludzie stający się Bogami to w historii fenomen bezprecedensowy – jak mogłoby to nie być czymś poważnym? Czy te różne, bolesne lekcje, których doświadczali uczniowie Dafa, gdy nie radzili sobie dobrze w rozwoju duchowym, wciąż nie są wystarczające, aby cię w pełni obudzić?

Nauczyciel Li Hongzhi
2023.09.01