Image for article ​Moje zrozumienie na temat kwestii większości praktykujących pozostających na czas Fa-Rektyfikacji ludzkiego świata

Mistrz powiedział nam w artykule pt. „Zbudźcie się” że większość z nas, praktykujących Dafa, podąży za Mistrzem, gdy Fa będzie rektyfikować ludzki świat. Oświeciłem, że dzieje się tak, ponieważ większość praktykujących nie było w stanie nadążyć za postępem rektyfikacji Fa.

Image for article ​Wskazówki dotyczące pisania sharingów

Wszystkich praktykujących zachęca się do pisania artykułów o dzieleniu się doświadczeniem, aby wnieść wkład w nasze środowisko kultywacji i pomóc sobie nawzajem w doskonaleniu się. Pisanie tych artykułów samo w sobie jest procesem kultywacji. W związku z tym zebraliśmy następujące sugestie i fragmenty Fa dotyczące dzielenia się doświadczeniem, aby zachęcić praktykujących do szukania wskazówek w Fa podczas sporządzania artykułów. Sugestie te wywodzą się z wielu lat przeglądania, omawiania oraz redagowania artykułów o dzieleniu się doświadczeniem. Nie są one jednak wyczerpujące ...

Image for article ​Dania: Praktykujący zorganizowali wydarzenie, aby przedstawić Falun Dafa podczas Festiwalu Lampionów

Praktykujący zorganizowali uroczystości i przedstawili Falun Dafa w centrum kulturalnym w Aarhus, drugim co do wielkości mieście w Danii.

Najnowsze artykuły