Powszechna Deklaracja: Wzywa się Komunistyczną Partię Chin do zaprzestania zbrodni przeciwko ludzkości

26 września 2021 roku podczas ostatniej sesji „Światowego Szczytu w sprawie Zwalczania i Zapobiegania Przymusowej Grabieży Organów” (ang. World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting) pięć współorganizujących Szczyt organizacji pozarządowych z USA, Europy i Azji wydało wspólną deklarację zatytułowaną „Powszechna deklaracja w sprawie zwalczania i zapobiegania grabieży organów”. Grupy wezwały wszystkie organizacje i osoby na świecie do przyłączenia się do wysiłków na rzecz zaprzestania grabieży narządów od żywych osób przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh).

Polska: „Każdy potrzebuje Prawdy, Życzliwości, Cierpliwości”

18 września 2021 roku w Skierniewicach w Polsce odbyła się parada w ramach corocznego Skierniewickiego Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Praktykujący Falun Dafa (znane również jako Falun Gong) wzięli udział w tym święcie i zostali ciepło przyjęci przez widzów. Wiele osób wyraziło tą samą opinię: „Fundamentalne nauki Falun Dafa – Prawda, Życzliwość, Cierpliwość – są zasadami, których każdy potrzebuje”.

Eksperci medycyny krytykują zbrodnie KPCh na Światowym Szczycie Zwalczania oraz Zapobiegania Przymusowej Grabieży Organów

17 września, podczas pierwszego dnia Światowego Szczytu Zwalczania oraz Zapobiegania Przymusowej Grabieży Organów, ośmiu ekspertów w dziedzinie medycyny z Europy, Azji i Ameryki Północnej dyskutowało na temat przyzwolonej przez chińskie państwo przymusowej grabieży narządów w Chinach.

[Międzynarodowe Fahui Online] Podjęcie inicjatywy, by uczestniczyć w wyjaśnianiu prawdy, wzmocnić prawe myśli i przezwyciężyć utrapienia

Otrzymałam Fa i zaczęłam kultywować w Falun Dafa we wrześniu 1995 roku. 14 września 2011 roku przyjechałam z Chin do Canberry i kontynuowałam kultywację w Australii. Przed emigracją do Australii kultywowałam już 16 lat w Chinach. W tym czasie przeszłam przez początkową radość z uzyskania Dafa, przez podekscytowanie wiedzą, że oto mam szansę powrócić tam skąd naprawdę pochodzę, i przez niesamowitą odnowę mego życia, po tym jak wzniosłam swoją moralność.

Francja: Konferencja wymiany doświadczeń inspiruje praktykujących do większej sumienności

12 września 2021 roku w Pałacu Kongresowym w Paryzu (fr. Palais des Congrès de Paris) we Francji odbyła się Konferencja Wymiany Doświadczeń Falun Dafa. Aby wziąć udział w dorocznym wydarzeniu do Paryża przyjechali praktykujący z Francji, USA, Niemiec, Finlandii, Belgii i Holandii.

Zbrodnie Sun Luguanga, naczelnika oddziału więzienia w prowincji Shandong, w trakcie prześladowań praktykujących Falun Gong

Od 14 lipca 2021 roku praktykujący Falun Gong w ponad 30 krajach przekazują swoim rządom najnowszą listę sprawców zaangażowanych w prześladowania Falun Gong i wzywają władze do nakładania na nich sankcji, na które składają się m.in. zakaz wstępu do danego kraju i zamrożenie aktywów w tym kraju. Jedno z nazwisk na tej liście to Sun Luguang.

Ostatnie wiadomości

© Copyright Minghui.org 1999-2021