​Nowy raport o wolnościach religijnych ujmuje codzienne raporty Minghui na temat prześladowań Falun Gong w Chinach

„Sponsorowane przez państwo w Chinach represje wobec wszystkich religii wciąż się nasilają. Komunistyczna Partia Chin rozkazuje teraz organizacjom religijnym, aby były posłuszne kierownictwu KPCh i do swoich nauk i praktykowania wiary wprowadzały komunistyczne dogmaty. Trwają masowe aresztowania Ujgurów w Sinkiangu. Podobnie represje obejmują Tybetańczyków, buddystów oraz Falun Gong i chrześcijan ”- powiedział 10 czerwca 2020 r. Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo podczas konferencji prasowej z okazji publikacji„ Międzynarodowego raportu nt. wolności religijnych w 2019 r.”

​Partnerstwo z Chińską Partią Komunistyczną jest otwarciem puszki Pandory

Dawniej w Chinach ludzie wierzyli w harmonię nieba, ziemi i człowieka, cenili cnotę i skupiali się na duchowym oświeceniu. Od kilku dekad po dojściu do władzy, Komunistyczna Partia Chin (KPCh) zastąpiła tradycyjną kulturę przemocą, nienawiścią i podstępem.

Dwie Flagi Stanów Zjednoczonych powiewały nad Kapitolem w szczególnym uznaniu dla Mistrza Li oraz z okazji Światowego Dnia Falun Dafa

Na prośbę kongresmena Briana Fitzpatricka, 13 maja 2020 roku uniesiono dwie flagi nad Kapitolem Stanów Zjednoczonych na cześć Pana Li Hongzhi, założyciela Falun Gong. 13 maja 2020 r. odbyły się 21 Światowe Dni Falun Dafa. Świętowano również 28 rocznicą upublicznienia praktyki oraz urodziny Mistrza Li. Kongresmen Brian Fitzpatrick wydał specjalne wyróżnienie na cześć Pana Li oraz z okazji Światowego Dnia Falun Dafa.

Wygłaszanie przemówień, które zakłócają Fa jest lekcją z historii

Redakcja Minghui opublikowała artykuł w 2013 roku pt. „Giving Speeches Amounts to Disrupting the Fa”. Niektóre sytuacje opisane w artykule niedawno zostały powtórzone również poza granicami Chin. Chcielibyśmy ostrzec praktykujących Falun Dafa spoza Chin, by nie popełniali tego samego błędu.

​Czym jest prawdziwe dobro (Shan) i komentarz Mistrza: Rektyfikacja Fa i kultywacja

Niedawno, kiedy w procesie wyjaśniania prawdy uwzględniliśmy w naszych ulotkach i gazetkach niebiańską zasadę „dobro jest nagradzane dobrem, zło spotyka się ze złem”, aby powiedzieć o tym ludziom, niektórzy codzienni ludzie czuli się z tym niezręcznie, a nawet sugerowali, żeby to usunąć. Jako cząsteczka, która została naprawiona przez Fa, jak powinniśmy to potraktować?

Sceny widziane w innych wymiarach odnośnie pilnej potrzeby ratowania ludzi

Każdy praktykujący Falun Dafa wie jak ważne jest ratowanie ludzi. To zostało podkreślone przez ostanie wydarzenia, włącznie z epidemią wirusa KPCh (koronawirusa). Następujące krótkie opisy, przedstawiają niektóre sceny, które praktykujący widzieli w innych wymiarach za pośrednictwem swoich niebiańskich oczu.

Ostatnie wiadomości

© Copyright Minghui.org 1999-2020