​Traktujcie z Godnością Rodzinę Mistrza

Trzeba poważnie podchodzić do duchowego rozwoju w Dafa. Na początku, kiedy Mistrz zstąpił do świata, Jego jedynym celem było uratowanie wszystkich istnień przed zagładą. Mistrz samotnie przybył do tego zdegenerowanego świata, wcielił się pośród istot ludzkich oraz inkarnował jednocześnie w wielu niezliczonych ciałach ludzkich w każdym zakątku Ziemi i w każdej narodowości. Wcielił się zarówno w królów, jak i w zwyczajnych mieszkańców, w nieśmiertelne boskie istoty ze Świata Trzech Sfer czy postaci z zaświatów, po prostu był wszędzie. W ten sposób inkarnując stworzył związki rodzinne z istotami z różnych społeczności w wielu wymiarach i stąd, po wielu wcieleniach, miał za sobą niezliczoną liczbę rodziców, żon, dzieci, braci i sióstr. Działał tak, po pierwsze, aby pielęgnować i podtrzymać wartości moralne w ludzkim społeczeństwie, po drugie, aby nawiązywać święte więzi z wszelkimi istotami, tak by było łatwiej ocalać istoty czujące na drodze ludzkiego ciała. Jeśli chodzi o czujące istoty oraz ludzi na tej Ziemi, większość z nich weszła w różne karmiczne związki z Mistrzem. W szczególności w przypadku ludzi, większość z nich jest spokrewniona z Mistrzem. Natomiast uczniowie Dafa są wyjątkowi – większość z nich była członkami najbliższej rodziny Mistrza przez liczne wcielenia, stąd też jest to głównym powodem, dla którego ich przeznaczeniem było zostać uczniami Dafa.

Dzisiaj, kiedy rozpoczęło się naprawianie Wszechświata przez Dafa, jedni przybyli, by zostać uczniami Dafa, drudzy, by zostać ludźmi czekającymi na ocalenie, inni zaś, krewnymi, przyjaciółmi, szkolnymi kolegami lub współpracownikami Mistrza. Naturalnie jeszcze inni przyszli, by stać się bratem, siostrą, żoną czy dzieckiem Mistrza. Wszyscy oprócz Mistrza są osobami kultywującymi duchowo w Dafa, mają oni misję osiągnięcia zbawienia zarówno dla siebie, jak i innych, oraz pomagania Mistrzowi w ocalaniu wszelkich istot.

Kiedy jednak wszystko dobiega końca w czasach ostatecznych, ludzkie serca stały się nieprawe, moralność ludzi jest na niskim poziomie, a ich sposób myślenia i postępowania stały się wypaczone. Zwłaszcza zniszczenie wartości moralnych i ludzkiego sumienia, którego dokonała Komunistyczna Partia Chin, jest szczególnie nikczemne. Kiedy uczniowie Dafa rozwijają się duchowo i ocalają ludzi w tak chaotycznym społeczeństwie, jest rzeczą niemożliwą, by takie środowisko nie miało na nich wpływu. Jeśli do swojego rozwoju duchowego podchodzicie z mniejszym zaangażowaniem, wówczas macie tendencję do patrzenia na sprawy w zwykły ludzki sposób, co staje się niebezpieczne, szczególnie gdy takie postępowanie trwa przez dłuższy czas. Dlatego Mistrz wzywa was wszystkich do utrzymania się w stanie rzetelnego kultywowania.

Teraz chciałbym powiedzieć, że sprawa traktowania członków obecnej rodziny Mistrza stała się znaczącą kwestią, która jest odzwierciedleniem waszego ludzkiego sposobu myślenia. Zdarza się, że nie słuchacie tego, co Mistrz przekazuje. Jeśli nie słuchasz Mistrza, to czy nadal jesteś moim uczniem? Twój sposób traktowania członków rodziny Mistrza wywiera wpływ na ich duchowe kultywowanie. Czy zastanowiłeś się nad tym? W szczególności kiedy schlebiasz im lub obdarzasz przesadnymi komplementami, w tym samym czasie im szkodzisz. Są tacy, którzy traktują członków rodziny Mistrza na równi z samym Mistrzem, są też inni, którzy obdarowują ich pieniędzmi i cennymi rzeczami. Jaka kryje się za tym intencja? Niedozwolone jest zbieranie funduszy na rzecz jakiegokolwiek projektu związanego z Dafa. Jeśli zachodzą szczególne okoliczności, to kwota licząca powyżej tysiąca dolarów na rzecz danego projektu związanego z Dafa może być zaakceptowana dopiero po wyrażeniu zgody przez Mistrza. Ci, którzy działają na własną rękę i przekazują pieniądze, szkodzą sobie i innym. Jeśli tak postępujesz, przynosisz hańbę Mistrzowi i Jego rodzinie. Niektórzy mają nadzieję, że dostaną coś w zamian od którejś z osób rodziny Mistrza, jeszcze inni chcą iść na skróty w swoim duchowym kultywowaniu –tym samym okazując śmieszne i absurdalne przywiązania. Są nawet tacy, którzy myślą, że jeśli Mistrz się o tym dowie, będzie ich traktował w jakiś specjalny sposób. Za kogo uważacie Mistrza? Prawda jest taka: gdyby ktoś z mojej rodziny przyjął pieniądze, to i tak nie odważyłby się wspomnieć o tym Mistrzowi. Niektórzy dając pieniądze, nie otrzymują w zamian żadnych korzyści, więc są niezadowoleni. Niektórzy znów po fakcie zmieniają zdanie [odnośnie do przekazania swoich pieniędzy], wywołując tym samym zamieszanie i sprawiając kłopoty. Właśnie do czegoś takiego zakulisowo i z zajadłością zmierzają czerwone demony stojące za KPCh!

Wszechświat jest w trakcie procesu całkowitego zniszczenia, więc jeśli dana istota chciałaby uniknąć tego losu w czasach ostatecznych, to jedyną drogą, jaka jej pozostaje, jest zapoznanie się z Dafa. Ta sprawa jest na wagę całego Wszechświata, więc czyż można traktować ją niepoważnie? W przeszłości żaden z Bogów z całego Wszechświata nie wiedział o istnieniu Dafa, a jednak obecnie ukazuje się Ono, otwarcie służąc człowiekowi w rozwoju duchowym. Jakiż niezwykły, nadzwyczajny związek masz z Dafa! Tak wielką łaskę otrzymujesz od Dafa! Masz traktować Je z godnością! Kiedy Dafa się rozpowszechniało, już wtedy brano pod uwagę fakt, że istoty ludzkie, jak również istoty boskie, dopuściły się niezliczonych przewinień w trakcie swoich wielokrotnych wcieleń w całej historii Wszechświata, przy czym najgorzej było z ludźmi. Jeśli chcę zbawiać takie istoty, muszę im darować całe popełnione zło. Cóż to za zbawcza łaska ze strony Dafa! Jakie przeogromne Miłosierdzie! Cóż za Święta Łaska, Dar Boży! Ilu z was tak pomyślało? Jeśli podejdziecie do Dafa i Mistrza na sposób ziemskich przywiązań, wedle ludzkich pojęć, to czyż będziecie godni powierzonych wam wielkich misji i okazanej Świętej Łaski?!

Prawda jest taka, że Mistrz nie zwraca uwagi na popełnione przez różne istoty grzechy i dokonane w przeszłości zło, po to, by jak najwięcej ich zbawić. Jednakże nie jest też tak, że nie obowiązują żadne minimalne wymagania. Podczas naprawiania Wszechświata przez Dafa patrzy się na serce człowieka czy boga i ich stosunek wobec Dafa. Jeśli ktoś rozwija się duchowo w tak niesłychanie skomplikowanym świecie, to można dać mu pewien czas na zapoznanie się z Dafa. Dozwolone jest, by istnieli ci, którzy czasem wykazują pilność, a czasem nie, jak i ci, którzy rozumieją [nauki Dafa], oraz ci, którzy do pewnego czasu ich nie rozumieją – w końcu ludzka mądrość ma swoje granice. Jednakże dla członka dzisiejszej ludzkości, a szczególnie dla ucznia Dafa, istnieją dwie zabronione rzeczy: po pierwsze, nie wolno oszukiwać Mistrza! Po drugie, nie wolno zakłócać zbawiania wszystkich istot! To są ostateczne kryteria decydujące o tym, czy dana istota będzie zbawiona. Jakiekolwiek naruszenie tych zasad jest niedozwolone!

Na koniec chciałbym wam powiedzieć, że chociaż Mistrz okazuje niemal nieskończone miłosierdzie, to jednak wymagania stawiane każdej istocie, po to, by mogła być zbawiona, oraz standardy, jakie obowiązują uczniów Dafa, są traktowane niezwykle poważnie!

Nauczyciel Li Hongzhi
2023.09.13