Image for article Cuda Falun Dafa usuwają ze mnie wszelkie ślady ateizmu

Byłam indoktrynowana ateizmem od dziecka i stałem się typową materialistką z płytkim zrozumieniem. Po tym jak zaczęłam praktykować Falun Dafa w marcu 1999 roku, miałam wątpliwości czy Dafa jest rzeczywiście cudowne.

Image for article ​Trzy mieszkanki Hebei uwięzione za swoją wiarę - u jednej zdiagnozowano późne stadium raka płuc

 18 kwietnia 2023 roku, trzy mieszkanki miasta Chengde w prowincji Hebei zostały  przewiezione do więzienia dla kobiet w prowincji Hebei, w celu odbycia kary za praktykowanie Falun Gong, dyscypliny umysłu i ciała, która jest prześladowana przez chiński komunistyczny reżim od 1999 roku.Pani Han Liping, lat 73, wykazywała już pewne chorobowe objawy w lokalnym ośrodku zatrzymań, ale więzienie mimo to ją przyjęło i odmówiło rodzinie odwiedzin. Na początku maja zdiagnozowano u niej późne stadium raka płuc. 11 maja więzienie poinformowało ...

Image for article Pospiesz się i uratuj ludzi

Zauważając, jak katastrofy otaczają Komunistyczną Partię Chin, autor wzywa innych praktykujących Falun Gong, aby wykorzystali czas, aby pomóc większej liczbie ludzi oddzielić się od Partii, aby zapewnić im bezpieczną przyszłość.

Najnowsze artykuły