(Minghui.org) W marcu 2023 roku, dwie mieszkanki miasta Fuyang w prowincji Anhui zostały skazane za podnoszenie świadomości na temat prześladowań Falun Gong, który jest celem chińskiego, komunistycznego reżimu od 1999 roku.

24 kwietnia 2020 roku, pani Liu Fengyun i pani Mei Xinying zostały nagrane przez kamery monitoringu podczas rozprowadzania przez nie materiałów o Falun Gong. Policja aresztowała je 19 maja - kilka tygodni później - i splądrowała ich domy. Po kilku tygodniach aresztu karnego zostały zwolnione za kaucją.

Między styczniem a marcem 2021 roku, policja ponownie aresztowała obie kobiety i przetrzymywała je w ośrodku prania mózgu. Wkrótce po ich zwolnieniu, Prokuratura Okręgowa Yingquan postawiła je w stan oskarżenia i przeniosła ich sprawy do Sądu Okręgowego Yingquan.

10 czerwca 2022 roku, obie kobiety zostały ponownie zatrzymane w Miejskim Ośrodku Zatrzymań dla Kobiet w Fuyang. 3 marca 2023 roku, sąd w obu sprawach przeprowadził wspólną rozprawę. Pani Liu została skazana na 3,5 roku więzienia, a pani Mei na 2,5 roku.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 20.05.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku