(Minghui.org) Praktykujący Falun Gong z 36 krajów przedstawili niedawno swoim rządom nową listę sprawców zaangażowanych w prześladowania Falun Gong w Chinach. Zgłoszenia miały miejsce w okolicach 10 grudnia, pokrywając się z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Praktykujący domagali się, aby ich rządy zabroniły owym sprawcom jak i członkom ich rodzin wjazdu do kraju, a także zamroziły ich aktywa.

Te 36 Państw obejmuje kraje Sojuszu Pięciu Oczu (Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia), 23 kraje Unii Europejskiej (Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Polska, Belgia, Szwecja, Austria, Irlandia, Dania, Finlandia, Czechy, Rumunia, Portugalia, Grecja, Węgry, Słowacja, Luksemburg, Bułgaria, Chorwacja, Słowenia, Estonia, Malta) i 8 dodatkowych Państw (Japonia, Korea Południowa, Indonezja, Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein, Izrael, Meksyk).

Falun Gong, znane także jako Falun Dafa, jest od lipca 1999 roku brutalnie tłumione przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh). W ostatnich latach praktykujący przedłożyli w różnych krajach liczne listy sprawców, domagając się sankcji przeciwko tym naruszycielom praw człowieka. Ostatnie przekazanie listy sprawców wyznacza pierwszy raz, kiedy to również Estonia przyłączyła się do tej inicjatywy.

Nowa lista obejmuje urzędników KPCh z wielu profesji w Chinach, którzy odegrali szereg ról w prześladowaniach Falun Gong. Są nimi:

Zhang Jun (张军): Prokurator Generalny Prokuratury Najwyższej

Chen Siyuan (陈思源): Wiceminister Bezpieczeństwa Publicznego, Sekretarz Partii Biura Bezpieczeństwa Politycznego, Członek Komitetu Partii Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego

Wang Jinyi (王进义): dyrektor, Inspektorat Praworządności Ministerstwa Sprawiedliwości

Ke Liangdong (柯良栋): były zastępca dyrektora Centralnego Biura 610

Zhang Yankun (张延昆): były sekretarz partii pekińskiego Komitetu Politycznego i Prawnego (PLAC)

Lu Wei (鲁为): zastępca sekretarza partii pekińskiego PLAC, były dyrektor biura 610 w Pekinie

Liu Kai (刘凯): zastępca gubernatora prowincji Hebei, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Hebei, Sekretarz Partii Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Hebei, członek Hebei PLAC

Gao Jiming (高继明): Sekretarz Grupy Przywództwa Partyjnego Prokuratury Prowincji Heilongjiang, Prokurator Generalny Prokuratury Prowincji Heilongjiang

Chen Yong (陈勇): Sekretarz Grupy Kierownictwa Partii Prokuratury Prowincji Shandong, Prokurator Naczelny Prokuratury Shandong

Hu Jiafu (胡道才): prezes Sądu Najwyższego Prowincji Henan, Sekretarz Grupy Kierownictwa Partii Sądu Najwyższego Prowincji Henan

Hu Jiafu (胡家福): były Sekretarz Partii w prowincji Jilin PLAC, były członek Stałego Komitetu Partii Jilin

Li Guanghui (李光辉): Sekretarz Partii w prowincji Jilin PLAC, zastępca dyrektora Biura 610 w Jilin

Zhang Zhenduo (张振铎): dyrektor Departamentu Policji Dalian w prowincji Liaoning, były sekretarz partii i dyrektor Biura Administracji Więziennej w prowincji Liaoning.

Lista ta obejmuje również urzędników KPCh niższych szczebli (nazwiska nie zostały załączone).

Wszystkie informacje o tych urzędnikach zostały zebrane na podstawie danych opublikowanych na Minghui.org. Dwa lata temu urzędnik Departamentu Stanu USA potwierdził, że materiały dostarczone przez praktykujących Falun Gong zostały uznane za wiarygodne. Jeśli chodzi o prześladowania Falun Gong, obecnie coroczne raporty publikowane przez rząd USA, czy to na temat praw człowieka, czy wolności religijnej, często bezpośrednio przytaczają statystyki z Minghui.org. Te statystyki obejmują liczbę zgonów, liczbę wyroków i zatrzymań, a także szczegóły dotyczące konkretnych przypadków.

Coraz więcej demokratycznych krajów zdało sobie sprawę, jak ważne jest sankcjonowanie sprawców łamiących prawa człowieka, i coraz więcej krajów przyjęło przepisy podobne do amerykańskiej globalnej Ustawy Magnitskiego. Począwszy od Dnia Praw Człowieka w zeszłym roku, ustawodawstwo dotyczące odpowiedzialności za prawa człowieka zostało wprowadzone w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej (27 krajów).

Ponadto, parlament australijski uchwalił w dniu 2 grudnia 2021 r. „Ustawę o zmianie sankcji autonomicznych (w stylu Ustawy Magnitskiego i innych sankcji tematycznych) z 2021 r.” (ang. Autonomous Sanctions Amendment (Magnitsky-style and Other Thematic Sanctions) Bill 2021). Po jej podpisaniu przez Gubernatora Generalnego Australii w dniu 7 grudnia, ustawa ta pozwala australijskiemu rządowi nakładać sankcje na podmioty łamiące prawa człowieka, skorumpowanych urzędników i złośliwych cyberprzestępców.

Działania obejmują zamrożenie w Australii aktywów powiązanych z prześladowaniami urzędników, podmiotów czy grup, oraz zakazanie tym osobom wjazdu. Członek Wspólnej Parlamentarnej Komisji ds. Praw Człowieka powiedział, że chociaż ta legislatura nie może zagwarantować ukarania sprawców naruszających prawa człowieka w ich krajach ojczystych, to przynajmniej pozbawi ich dostępu do australijskich plaż, szkół, systemu medycznego i instytucji finansowych.

Inne kraje również wdrożyły lub rozważają zastosowanie podobnych środków. Norwegia, która nie jest częścią Unii Europejskiej, uchwaliła „Ustawę o wdrażaniu sankcji międzynarodowych”, obowiązującą od kwietnia 2021 roku. Chociaż w Japonii nie uchwalono żadnych Ustaw Magnitskiego, urzędnicy twierdzą, że na podstawie istniejących przepisów dotyczących stosunków zagranicznych i handlu mogą jednak nakładać sankcje na osoby łamiące prawa człowieka poprzez zamrożenie im aktywów oraz zakaz wjazdu.

Ponadto, główne kraje zachodnie, takie jak USA, Kanada i Wielka Brytania, zaplanowały wzmocnienie wymiany informacji dotyczących sprawców naruszeń praw człowieka.

Praktykujący Falun Gong, którzy przedłożyli listę, chcieliby ostrzec osoby zaangażowane w prześladowania Falun Gong w Chinach, że prędzej czy później nazwisko każdego sprawcy pojawi się na owej liście, jeżeli nadal będą podążać za KPCh.

Każda forma odwetu na praktykujących Falun Gong za ich wiarę jest przestępstwem, które przyniesie konsekwencje. Organy ścigania, prokuratura i sądy w Chinach mają za zadanie stać na straży sprawiedliwości, a jednak, na mocy dyrektywy pozasądowego Biura 610, stały się narzędziami ataku na praktykujących Falun Gong. Ci sprawcy łamią prawo, podczas gdy ich zadaniem jest jego egzekwowanie. Jeśli nie powstrzymają swoich zbrodni przeciwko praktykującym, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Wzywamy ich do natychmiastowego zaprzestania prześladowań Falun Gong i naprawienia szkód, które wyrządzili.

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja po angielsku: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/19/197049.html

Wersja po chińsku: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/18/人权日-最新迫害者名单被递交36国政府-434985.html