(Minghui.org) W 22 rocznicę prześladowań Falun Gong praktykujący Falun Gong w 37 krajach przekazali swoim rządom najnowszą listę osób, które brały udział w prześladowaniach w Chinach.

Praktykujący domagają się od swoich krajów sankcji dla sprawców, w tym odrzucania wniosków wizowych sprawców lub zamrożenia ich aktywów w danym kraju.

Falun Gong, znane również jako Falun Dafa, jest starożytną dyscypliną doskonalenia ciała i umysłu ze szkoły buddyjskiej. Praktykujący stosują się do zasad „Prawdy-Życzliwości-Cierpliwości” i wykonują zestaw pięciu łagodnych ćwiczeń w celu poprawy zdrowia i uwznioślenia własnego ducha.

Komunistyczna Partia Chin (KPCh) rozpoczęła prześladowania Falun Gong 20 lipca 1999 roku. Zmobilizowała cały aparat państwowy, by przeprowadzić prześladowania praktykujących Falun Gong, włącznie z dokonywaniem aresztowań, nielegalnych procesów, więzienia praktykujących, monitoringu, tortur, prania mózgu, wyłudzaniem pieniędzy, itd. Pomimo trwających prześladowań praktykujący Falun Gong pozostali niezłomni w swojej wierze.

Najnowsza lista sprawców została przesłana do 37 krajów, w tym w ramach Sojuszu Pięciorga Oczu (ang. Five Eyes Alliance) do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. 23 kraje Unii Europejskiej, w których złożono listę sprawców to: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia, Polska, Belgia, Szwecja, Austria, Irlandia, Dania, Finlandia, Czechy, Rumunia, Portugalia, Grecja, Węgry, Słowacja, Luksemburg, Chorwacja, Słowenia, Cypr i Malta. Dziewięć innych krajów, w których również złożono listę sprawców to: Japonia, Korea, Indonezja, Szwajcaria, Norwegia, Liechtenstein, Izrael, Brazylia i Meksyk. Większość z tych krajów współpracowało już wcześniej w tej kwestii z praktykującymi Falun Gong, podczas gdy Indonezja i Brazylia przyłączyły się do tych działań po raz pierwszy.

Wszystkie informacje dotyczące zbrodni dokonanych przez sprawców wobec praktykujących Falun Gong zostały zebrane na podstawie raportów opublikowanych na stronie Minghui.org. Wiarygodność materiałów dostarczonych przez praktykujących Falun Gong została potwierdzona dwa lata temu przez urzędnika Departamentu Stanu USA. Dwa roczne raporty Departamentu Stanu „Country Reports on Human Rights Practices„ (pol. Krajowe raporty nt. przestrzegania praw człowieka) i „Report on International Religious Freedom” (pol. Raport nt. Międzynarodowej Wolności Religijnej) cytują Minghui w odniesieniu do przypadków prześladowań i statystyk, a także odnośnie liczby praktykujących prześladowanych aż do śmierci, skazanych, aresztowanych i nękanych.

Najnowsza lista sprawców obejmuje urzędników KPCh we wszystkich regionach Chin, którzy pracowali w różnych obszarach i odgrywali różne role w prześladowaniu praktykujących Falun Gong, są to m.in.:

Zhao Kezhi (赵克志), zastępca sekretarza partii Komitetu Centralnego KPCh ds. Politycznych i Prawnych, radca stanu oraz sekretarz partii i minister bezpieczeństwa publicznego;

Du Hangwei (杜航伟), wiceminister bezpieczeństwa publicznego;

Wu Aiying (吴爱英), były minister sprawiedliwości, którego KPCh wyrzuciła z partii za naruszenie dyscypliny partyjnej;

Sang Linyu (桑麟榆), sekretarz i dyrektor Biura ds. Prewencji i Postępowania z Sektami w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego; Li Xiaodong (李晓东), komisarz polityczny Biura; trzech zastępców dyrektora Biura – Song Quanzhong (宋全中), Wang Dezhou (王德洲) i Yang Xin (杨新); oraz trzech byłych dyrektorów Biura – Li Jiangzhou (李江舟), Bai Shaokang (白少康) i Sun Lijun (孙力军) (zwolniony przez KPCh);

Yu Tianmin (于天敏), sekretarz partii Komitetu ds. Politycznych i Prawnych prowincji Liaoning;

Yang Dongqi (杨东奇), sekretarz partii Komitetu ds. Spraw Politycznych i Prawnych prowincji Heilongjiang;

Deng Yong (邓勇), sekretarz partii Komitetu ds. Politycznych i Prawnych prowincji Syczuan;

Liu Yuan (刘渊), zastępca sekretarza partii Komitetu ds. Politycznych i Prawnych prowincji Shandong i dyrektor Biura 610 tej prowincji;

Jiang Ping (姜平) i Chen Yin (陈寅), dwóch byłych sekretarzy partii Komitetu ds. Politycznych i Prawnych Szanghaju;

Li Xiang (李祥), sekretarz partii Komitetu ds. Politycznych i Prawnych miasta Changchun w prowincji Jilin;

Shi Shitai (石时态), przewodniczący Sądu Najwyższego prowincji Heilongjiang;

Zhang Xuequn (张学群), przewodniczący Sądu Najwyższego prowincji Liaoning; oraz inni urzędnicy ze wszystkich szczebli systemu prawnego w Chinach, w tym biur bezpieczeństwa publicznego, prokuratur, sądów i biur prawnych.

Dzięki staraniom praktykujących Falun Gong, by szukać sprawiedliwości wobec sprawców, którzy uczestniczyli w prześladowaniach, Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na funkcjonariusza policji w grudniu 2020 roku oraz dyrektora Biura 610 w Chengdu w maju 2021 roku.

W wyniku sankcji niektóre komisariaty policji w Chinach usunęły zdjęcia funkcjonariuszy policji ze swoich ścian, a niektóre organizacje usunęły zdjęcia urzędników ze swoich stron internetowych, aby uniknąć ujawnienia zdjęć za granicą. Kiedy do urzędnicy KPCh otrzymali telefony praktykujących Falun Gong odnośnie sankcji, niektórzy z nich złagodzili swoje nastawienie, niektórzy próbowali zaprzeczyć swojemu powiązaniu z „Biurem 610”, podczas gdy inni natychmiast oświadczali, że nie uczestniczyli w prześladowaniach Falun Gong.

W ostatnich latach demokratyczne kraje osiągnęły wysoki poziom konsensusu w kwestii karania sprawców łamania praw człowieka w Chinach. Po tym jak w 2016 roku Stany Zjednoczone uchwaliły Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (pol. Ustawę Magnickiego), Kanada, Wielka Brytania i 27 krajów UE zrobiło to samo i uchwaliło podobne prawa. Podobne ustawodawstwo działa także w Australii i Japonii.

Przestrzegamy sprawców: nie liczcie na to, że unikniecie kary. Prędzej czy później znajdziecie się na liście osób z sankcjami.

Chcielibyśmy ostrzec osoby zaangażowane w prześladowania praktykujących Falun Gong w Chinach, że nazwisko każdego sprawcy prędzej czy później pojawi się na liście sprawców, jeśli nadal będą słuchać się KPCh. Prosimy byście natychmiast zaprzestali prześladowań Falun Gong i spróbowali zadośćuczynić swoim czynom.

Chcielibyśmy przypomnieć wszystkim, którzy są w systemie KPCh, aby nie współpracowali ani nie wdrażali polityki prześladowań. Nie blokuj w przyszłości drogi dla siebie i swojej rodziny do osiedlenia się, studiowania, prowadzenia biznesu lub odwiedzania wolnych krajów. Dla tych, którzy nie popełnili zła, prosimy byście utrzymali czyste akta dla siebie i nie czynili żadnego zła.

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja po angielsku: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/20/194160.html

Wersja po chińsku: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/19/反迫害22周年-最新迫害者名单递交37国政府-428366.html