(Minghui.org) Piętnastu mieszkańców miasta Wuhan w prowincji Hubei jest wciąż przetrzymywanych za wiarę w Falun Gong, a wobec niektórych toczą się procesy.

Wszystkie sprawy sądowe dotyczące Falun Gong w Wuhan są obecnie rozpatrywane przez Prokuraturę Okręgową Hanyang i Sąd Okręgowy Hanyang. Niektóre orzeczenia wobec praktykujących były z góry ustalone przez Sąd Miejski Wuhan i Komitet ds. Politycznych i Prawnych miasta Wuhan – pozasądową agencję, której zadaniem jest prześladowanie Falun Gong.

Falun Gong, znane również jako Falun Dafa, jest duchową dyscypliną prześladowaną od 1999 roku przez chiński reżim komunistyczny.

73-letnia pani Ouyang Ruyun została aresztowana 20 marca 2019 roku i wtrącona do Więzienia dla Kobiet Nr 1 w mieście Wuhan. W areszcie podupadła na zdrowiu i trafiła do szpitala. Od tego czasu jej rodzina nie otrzymała na jej temat żadnych informacji.

Pani Liu Jianqun została aresztowana 9 września 2020 roku. Przez rok była przetrzymywana bez możliwości kontaktu ze światem w Więzieniu dla Kobiet Nr 1 w mieście Wuhan.

Ponad 70-letnia pani Dong Dae została aresztowana 4 listopada 2020 roku po tym, jak została nagrana przez system monitoringu w trakcie rozprowadzania materiałów Falun Gong. W lutym 2021 roku poinformowano, że jest przetrzymywana w Więzieniu dla Kobiet Nr 1 w mieście Wuhan.

Pani Sun Dongmin i jej siostra, pani Sun Junying, zostały aresztowane 27 grudnia 2020 roku za rozpowszechnianie materiałów informacyjnych na temat Falun Gong. Ich aresztowanie zostało zatwierdzone przez Prokuraturę Okręgową Hanyang pod koniec stycznia 2021 roku. Obecnie obie są przetrzymywane w Więzieniu dla Kobiet Nr 1 w mieście Wuhan.

67-letnia pani Tu Kuijin została nagrana przez system monitoringu w trakcie rozpowszechniania materiałów informacyjnych o Falun Gong w połowie stycznia 2021 roku. Policja śledziła ją aż do domu i aresztowała. Jej mąż, który nie praktykował Falun Gong, również został aresztowany i na krótko zatrzymany w areszcie. Obecnie jest przetrzymywana w Więzieniu dla Kobiet Nr 1 w mieście Wuhan.

Pani Zhou Xiuhua po raz pierwszy została aresztowana 15 lipca 2020 roku, po czym zwolniono ją za kaucją. 28 stycznia 2021 roku policja zabrała ją z powrotem do aresztu w Więzieniu dla Kobiet Nr 1 w mieście Wuhan. Jej sprawą zajmowała się wpierw Prokuratura Rejonowa Dongxihu, następnie sprawę przekazano do Prokuratury Rejonowej Hanyang. 18 marca 2021 roku prokurator z powodu niewystarczających dowodów zwrócił sprawę policji. 18 kwietnia policja wniosła sprawę po raz drugi. Dwa miesiące później, 10 czerwca, prokurator Wu Songen postawił panią Zhou w stan oskarżenia i przekazał jej sprawę do Sądu Okręgowego Hanyang.

49-letni pan Wang Xianqiu został aresztowany 30 stycznia 2021 roku po tym, jak doniesiono, że rozprowadzał materiały na temat Falun Gong w mieście Longquan. Przez dwa tygodnie był przetrzymywany w areszcie, a następnie 14 lutego został przeniesiony do Ośrodka Detencyjnego Nr 4 w mieście Wuhan. 9 maja Prokuratura Gaoxin Okręgu Donghu przekazała jego sprawę do Prokuratury Okręgowej Hongshan. Postawiono go w stan oskarżenia 8 czerwca i czeka go proces w Sądzie Okręgowym Hongshan.

Pani Luo Yuanying i pani Huang Hongwei zostały aresztowane 22 lutego 2021 roku za rozmawianie na ulicy z ludźmi o Falun Gong. Obie są teraz przetrzymywane w Więzieniu dla Kobiet Nr 1 w mieście Wuhan.

Pani Tong Li została aresztowana w marcu 2021 roku i jest obecnie przetrzymywana w Więzieniu dla Kobiet Nr 1 w mieście Wuhan. Policja przekazała jej sprawę do prokuratury.

Pani Yang Jiamin została aresztowana 12 maja 2021 roku po tym, jak nagrano ją na monitoringu, jak dystrybuuje materiały na temat Falun Gong. Po przejrzeniu nagrania, policja zlokalizowała jej dom. Obecnie jest przetrzymywana w Ośrodku Detencyjnym Jiang’an. 18 czerwca jej rodzina otrzymała zawiadomienie, że ją aresztowano. Jej sprawa została skierowana do Sądu Okręgowego Hanyang.

Pani Chen Wenjuan została aresztowana 19 maja 2021 roku po tym, jak nagrano na monitoringu, jak rozprowadza materiały na temat Falun Gong. Policja zlokalizowała jej dom i skonfiskowała książki Falun Gong. 21 lipca 2021 roku Prokuratura Okręgowa Hanyang postawiła ją w stan oskarżenia i przeniosła jej sprawę do Sądu Okręgowego Hanyang.

Pani Tian Huaying została aresztowana 15 lipca 2020 roku i zwolniono ją następnego dnia. 1 lipca 2021 roku postawiono ją w stan oskarżenia i zabrano z powrotem do Więzienia dla Kobiet Nr 1 w mieście Wuhan. Na początku września jej prawnik dowiedział się, że Sąd Okręgowy Hanyang zwrócił jej sprawę policji, powołując się na niewystarczające dowody.

Pani Shen Yangjiao została aresztowana w lipcu 2021 roku, a także przetrzymywana w Więzienia dla Kobiet Nr 1 w mieście Wuhan. Władze zagroziły jej wyrokiem.

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja po angielsku: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/30/195974.html

Wersja po chińsku: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/22/武汉十几名法轮功学员被非法关押在看守所-431773.html