(Minghui.org) 26 września 2021 roku podczas ostatniej sesji „Światowego Szczytu w sprawie Zwalczania i Zapobiegania Przymusowej Grabieży Organów” (ang. World Summit on Combating and Preventing Forced Organ Harvesting) pięć współorganizujących Szczyt organizacji pozarządowych z USA, Europy i Azji wydało wspólną deklarację zatytułowaną „Powszechna deklaracja w sprawie zwalczania i zapobiegania grabieży organów”. Grupy wezwały wszystkie organizacje i osoby na świecie do przyłączenia się do wysiłków na rzecz zaprzestania grabieży narządów od żywych osób przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh).

Logo „Światowego Szczytu w sprawie Zwalczania i Zapobiegania Przymusowej Grabieży Organów”

Arthur L. Caplan, dyrektor Wydziału Etyki Medycznej w NYU Grossman School of Medicine i uznany badacz etyki w medycynie transplantacyjnej, powiedział podczas Szczytu, że inspiracją dla deklaracji była „Powszechna deklaracja praw człowieka” i „Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej”.

W deklaracji wzywa się wszystkie rządy do zwalczania i zapobiegania przymusowej grabieży narządów poprzez „zapewnienie penalizacji niektórych czynów oraz ułatwienie ścigania przestępstw przymusowej grabieży narządów, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym”.

Dr Caplan podkreślił, że dawstwo narządów powinno być dobrowolne. Musi być uszanowany wybór jednostki oraz powinno się wziąć pod uwagę jej dobro.

Dodał, że w deklaracji wezwano rządy do podjęcia niezbędnych środków legislacyjnych w celu zwalczania nielegalnego pozyskiwania narządów, nielegalnych transplantacji i powstrzymania pacjentów przed podróżowaniem do Chin, by poddać się operacji transplantacji. Organy sądownicze, ustawodawcze i wykonawcze każdego rządu powinny współpracować w celu zwalczania zbrodni grabieży narządów, a na poziomie międzynarodowym różne kraje powinny współpracować w celu gromadzenia dowodów i dzielenia się informacjami na temat prowadzonych przez siebie badań i dochodzeń, aby dzięki temu powstrzymać proceder nielegalnego pozyskiwania narządów od żywych osób oraz handel ludzkimi narządami i tkankami.

Przewodniczący CAP Freedom of Conscience: To deklaracja o najwyższej wadze w kwestii ochrony życia ludzi

Thierry Valle, prezes CAP Freedom of Conscience (pol. Koordynacja Stowarzyszeń i Osób na rzecz Wolności Sumienia) we Francji, powiedział, że jego organizacja zwróciła uwagę na prześladowania Falun Gong, gdy chiński reżim komunistyczny je rozpoczął w 1999 roku i od tego czasu uważnie śledzi rozwój prześladowań.

„Przymusowe pobieranie organów jest przestępstwem polegającym na wymuszonym pobieraniu narządów od więźniów sumienia, którzy nie wyrażają na to zgody, aby wykorzystać je do przeszczepów lub innych procedur medycznych. Narusza to uniwersalne wartości etyczne i moralne zasady ludzkiego życia i godności” – powiedział.

Valle wierzy, że nowa deklaracja „scali międzynarodową społeczność wokół karty założycielskiej [mającej na celu] ochronę życia ludzi, aby takie przestępstwa przeciwko godności ludzkiej nie miały już miejsca”.

„Wasz udział w tym Światowym Kongresie jest ważny, ponieważ razem możemy coś zmienić” – powiedział.

Założyciel DAFOH: Deklaracja to inicjatywa, która „porusza problem odrażającej praktyki przymusowego pobierania narządów”

Torsten Trey, założyciel i dyrektor wykonawczy Doctors Against Live Organ Harvesting (DAFOH, pol. Lekarze przeciwko Grabieży Organów), powiedział, że w wielu niezależnych dochodzeniach i raportach, a także w wyroku Trybunału dla Chin, który obradował w Londynie (Niezależny Trybunał w sprawie Grabieży Organów od Więźniów Sumienia w Chinach, ang. Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China) „wykazano ponad wszelką wątpliwość, że sponsorowane przez państwo przymusowe pobieranie narządów od żywych ludzi miało i nadal ma miejsce w Chinach”.

Dr Trey powiedział, że według wiarygodnych zeznań i rozmów telefonicznych z personelem medycznym w chińskich szpitalach, głównymi ofiarami tej zbrodni są praktykujący Falun Gong, którzy są prześladowani od ponad dwóch dekad przez Komunistyczną Partię Chin.

„Mimo że dowody są niepodważalne, należy zapytać, dlaczego społeczność międzynarodowa nie była w stanie powstrzymać tych zbrodni przeciwko ludzkości?” – zapytał.

Pomimo faktu, że niezliczona liczba praktykujących została zamordowana dla organów, „wydaje się, że milcząc, społeczność globalna nie honoruje Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ani jej nie przestrzega”.

Dr Trey uważa, że nowa deklaracja przeciwko grabieży narządów to nie tylko krok w kierunku poprawy sytuacji w zakresie praw człowieka w Chinach, ale także inicjatywa mająca na celu powstrzymanie tych przestępstw, jako że one wciąż mają miejsce.

Przewodniczący Japan Transplant Tourism Research Association: Powiedzmy „nie” Komunistycznej Partii Chin

Kentaro Inagaki, prezes Transplant Tourism Research Association (pol. Towarzystwo Badań nad Turystyką Transplantacyjną) w Japonii, powiedział, że świat cierpi z powodu epidemii wirusa KPCh (powszechnie znanego jako nowy koronawirus – przyp. redakcji), której przyczyną było ukrywanie prawdy przez Komunistyczną Partię Chin. Pomimo poważnej sytuacji na świecie związanej z epidemią, KPCh kontynuuje swoją walkę o hegemonię.

Po tym jak społeczność międzynarodowa potępiła KPCh za dążenie do hegemonii, zaczęła również zwracać większą uwagę na łamanie praw człowieka w Chinach. Najbardziej nikczemnym czynem jest grabież organów od praktykujących Falun Gong i Ujgurów, którzy są zabijani za to, że nie chcą dostosować się do ideologii KPCh.

„Jest to bezprecedensowe w historii ludzkości. To okrucieństwo należy jak najszybciej powstrzymać” – powiedział Inagaki.

„Mam nadzieję, że ta powszechna deklaracja pomoże społeczności międzynarodowej powiedzieć ‘nie’ tej bezprecedensowej, barbarzyńskiej praktyce grabieży organów dokonywanej przez KPCh oraz reżimowi KPCh, który promuje totalitaryzm umożliwiający tę praktykę” – podsumował.

Prezydent KAEOT wzywa do większej międzynarodowej współpracy, aby powstrzymać okrucieństwa KPCh

Lee Seungwon, prezes Korea Association for Ethical Organ Transplants (pol. Koreańskie Stowarzyszenie na rzecz Etycznych Transplantacji Organów), powiedział, że od 2006 roku świat zwraca uwagę na niewiarygodnie złe pozyskiwanie narządów ludzkich w Chinach. Niestety od 2000 roku niezliczeni Koreańczycy otrzymali transplanty w Chinach, które były uzyskane w większości nielegalnymi kanałami.

„To wstyd, że Korea, naród praktykujący demokrację i prawną sprawiedliwość, tak bardzo hańbi swoją reputację” – powiedział.

Powiedział, że w zeszłym roku KAEOT przedłożył rządowi koreańskiemu listę chińskich lekarzy zamieszanych w zbrodnie związane z przeszczepami narządów, a także wezwał rząd, by zabronił tym lekarzom wstępu do Korei.

„Wierzę, że cała ta determinacja i te wszystkie działania, które mają na celu powstrzymać [grabież organów], są świadectwem ludzkiego sumienia. Na całym świecie środowisko służby zdrowia, a także prawnicze, polityczne oraz organizacji obywatelskich powinno współpracować, aby to wszystko naprawić” – oświadczył.

Sekretarz Generalny Taiwan International Organ Care Association (TAICOT): „Deklaracja jest ważnym punktem zwrotnym dla ludzkości”

Huang Chien-feng, sekretarz generalny Taiwan Association for International Care of Organ Transplants (TAICOT, pol. Tajwańskie Stowarzyszenie na rzecz Międzynarodowej Pieczy nad Transplantacjami Organów), wierzy, że wydanie tej deklaracji, będzie ważnym punktem zwrotnym w historii ludzkości.

Huang, który jest także lekarzem w sanatorium, powiedział, że już w 2006 roku okazało się, że wielu pacjentów wyjechało do Chin kontynentalnych, by poddać się operacji transplantacji. Po powrocie na Tajwan wielu cierpiało na różne problemy zdrowotne, a niektórzy zmagali się z problemami psychicznymi. Wraz z kolegami z pracy przeprowadzili badania i odkryli, że każdego roku ponad 100 pacjentów wyjeżdża z Tajwanu do Chin w celu przeszczepu organów, a organy te pochodzą głównie od więźniów sumienia, z których większość to praktykujący Falun Gong.

„Są zabijani dla organów przez Komunistyczną Partię Chin. Miliony ludzi wciąż jest w niebezpieczeństwie” – powiedział dr Huang.

Dodał, że środowisko medyczne na Tajwanie podjęło kroki w celu edukowania opinii publicznej na temat przestępstwa grabieży narządów. Rząd Tajwanu przyjął również ustawę ograniczającą Tajwańczykom możliwość wyjazdu do Chin w celu poddania się transplantacji organów, co drastycznie zmniejszyło liczbę podróży w celu przeszczepu narządów. „To był duży postęp” – powiedział.

Później jego organizacja odkryła również, że handel narządami jest problemem globalnym i że wiele osób z innych części świata wciąż podróżuje do Chin, by poddać się nielegalnym transplantacjom i przez to przyczynia się do tej zbrodni przeciwko ludzkości. Skłoniło to TAICOT do przyłączenia się do globalnych wysiłków na rzecz zwalczania zabijania niewinnych ludzi.

„Powszechna deklaracja w sprawie zwalczania i zapobiegania grabieży organów” jest dostępna pod adresem https://ud-cp-foh.info. Na tej stronie można również podpisać petycję, by wyrazić swoje poparcie dla deklaracji.

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja po angielsku: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/1/195990.html

Wersja po chińsku: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/28/《反活摘之世界宣言》呼吁共同制止中共暴行-431964.html

Kategoria: Grabież organów