(Minghui.org) George Christensen, członek australijskiej Izby Reprezentantów po tym, jak dowiedział się, że ponad 350 milionów Chińczyków zrezygnowało z członkostwa w KPCh powiedział: „To niezwykłe, że tylu ludzi sprzeciwia się Komunistycznej Partii Chin, pokazując swoje duchowe przebudzenie i niezależny charakter. Chiny nie są KPCh. Chiny są reprezentowane przez chińskich obywateli”.

George Christensen, członek australijskiej Izby Reprezentantów, powiedział, że rosnąca liczba obywateli Chin rezygnujących z członkostwa w partii komunistycznej podnosi go na duchu.

George Christensen jest członkiem Izby Reprezentantów od czasu zwycięstwa w wyborach federalnych w 2010 roku reprezentujących okręg wyborczy Dawson. Jest także przewodniczącym Stałego Komitetu ds. Handlu i Rozwoju Inwestycji. Powiedział: „Zachęcające jest to, że kilkaset milionów Chińczyków zadeklarowało, że nie chcą być częścią komunistycznego reżimu. To nadzieja na odbudowę wolnego społeczeństwa w Chinach”.

Dziewięć komentarzy na temat partii komunistycznej to seria artykułów opublikowanych w 2004 roku, które ujawniają prawdziwą historię i naturę Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Doprowadziły one do fali wycofań z członkostwa. Do tej pory ponad 355 400 000 osób zrezygnowało ze swojego członkostwa w KPCh.

Rozprzestrzenianiu się KPCh w całych Chinach towarzyszyły zabójstwa, przemoc, oszustwa i prześladowania. W ciągu 70 lat brutalnych rządów reżim zniszczył 5000-letnią tradycyjną kulturę Chin i stał się najniższym poziomem ludzkiej moralności. Liczba Chińczyków zatrutych przez KPCh, którzy decydują się z niej wycofać, wzrasta o dziesiątki tysięcy każdego dnia. To silny wyraz woli ludzi.

Praktykujący Falun Dafa są główną siłą stojącą za falą wycofań. W Chinach, gdzie od 20 lat są brutalnie prześladowani, praktykujący uporczywie opowiadają ludziom o pokojowym charakterze tej praktyki, mimo utraty wszystkiego. Christensen dodał: „Pewnego dnia nastąpi duchowe przebudzenie w Chinach. Chińskie tradycyjne wartości i wierzenia odrodzą się”.

Wypisywanie się z KPCh jest nadzieją na odbudowę wolnych Chin

Pan Christensen powiedział: „W sercu tego ruchu leży świadomość społeczna, że mają moc do obalenia KPCh. To także kamień węgielny społeczeństwa demokratycznego. Ruch zaczął się od małych iskier i przerodził się w wielki ogień, którego nie można powstrzymać”.

Uważa, że 20 lat pokojowego oporu, ruch opuszczania KPCh, protesty w Hongkongu przeciwko ustawie o ekstradycji, podziemne kościoły itd. są sprawami, które budzą obawy KPCh i dlatego brutalnie prześladuje te grupy. Wie, że takie niezależne myśli są jak iskry rozpalające „płomienie” wśród obywateli Chin. Sądzi, że obalą one jej władzę i wprowadzą do Chin demokrację.

Christensen powiedział: „Pod rządami komunistycznymi ludzie tracą swoją wolność. Nie mogą robić co chcą, mówić co chcą. Jestem jednak głęboko podbudowany setkami milionów wycofań. To nadzieja na odbudowę wolnych Chin”.

Pan Christensen przemawiał w australijskim parlamencie w czerwcu 2018 r. na temat prześladowań KPCh wobec Falun Dafa i innych grup religijnych, a także infiltracji w Australii (zrzut ekranu wideo z jego przemówienia).

Zachodnie społeczeństwo powinno KPCh powiedzieć „nie”

Pan Christensen powiedział: „Ruch jest pokojowy i bez przemocy, ale jest potężny. Jest takie powiedzenie, że pióro jest potężniejsze od miecza. Siła ludu jest silniejsza od rządu. W kraju demokratycznym władza rządu pochodzi z woli ludu. Komunizm w Chinach pochodzi z komunistycznej ideologii w Europie. Nie można tego dostrzec w chińskiej historii i książkach”.

„Wiem, że w Chinach praktykujący Falun Dafa są brutalnie torturowani, ich narządy są pobierane za życia i są mordowani tylko za wiarę. Jednakże, są bardzo odważni, nadal mówią ludziom co się dzieje i opierają się prześladowaniom. Nadal przestrzegają zasad Prawdy–Życzliwości–Cierpliwości. Są one całkowicie oparte na tradycyjnych chińskich wartościach moralnych. Są to wartości uniwersalne i należy je chwalić.”

Wierzy, że Falun Dafa i inne grupy religijne będą jedną z głównych sił przynoszących duchowe przebudzenie w Chinach, dlatego powiedział: „Dla tych z nas, którzy żyją w społeczeństwie zachodnim, powinniśmy KPCh powiedzieć: »nie«. Jeśli prześladujecie swoich obywateli z powodu ich przekonań, to popełniacie zbrodnię przeciwko ludzkości”.