(Minghui.org) Według danych opracowanych przez Minghui.org, w pierwszej połowie 2019 r. skazanych na więzienie za nie wyrzeczenie się swojej wiary zostało 329 praktykujących Falun Gong.

Falun Gong znany również pod nazwą Falun Dafa jest duchową dyscypliną, która jest prześladowana przez komunistyczny chiński reżim od 1999 roku.

Wyroki więzienia dla praktykujących wahają się od 6 miesięcy do 13 lat, ze średnią 3,51 roku.

Wyroki wiezienia dla 329 praktykujących Falun Gong skazanych w pierwszej połowie 2019 r.

13–letni wyrok więzienia dostał pan Zuo Hongtao, mieszkaniec Qinhuangdao w prowincji Hebei. Wraz z nim aresztowanych było trzech innych praktykujących , w tym pan Wu Wenzhang, pani Li Guoai i pani Liu Changfu, którzy również dostali surowe wyroki, odpowiednio 11, 10 i 8 lat. Żona pana Zuo, pani Cui Qiurong, która nie praktykuje, ale popiera Falun Gong, skazana została na 19 miesięcy. Policja, po przeszukaniu prowadzonej przez małżeństwo agencji handlu nieruchomościami, skonfiskowała 150 tys. juanów w gotówce.

Skazania praktykujących miały miejsce każdego miesiąca pierwszej połowy 2019 roku, z największą liczbą wyroków w styczniu (94), a we wszystkich pozostałych miesiącach zanotowano również dwucyfrowe przypadki.

329 praktykujących Falun Gong skazanych w pierwszej połowie 2019 roku

Łącznie skazanych zostało 62 praktykujących w wieku ponad 65 lat. Najstarszym praktykującym był pan Zhang Xinwei, lat 89, który skazany został na trzy lata więzienia za złożenie pozwu o popełnieniu przestępstwa przez byłego lidera chińskiego komunistycznego reżimu Jianga Zemina, który rozkazał prześladować Falun Gong w 1999 roku.

Starsi wiekiem praktykujący Falun Gong skazani w pierwszej połowie 2019 roku

Wśród tych przypadków, od 136 praktykujących wyłudzono pieniądze przez policję lub ukaranie grzywną przez sąd na łączną sumę 1 808 300 juanów, średnio 13 296 juanów na osobę.

Pan Luan Ning, mieszkaniec Yinchuan w regionie Ningxia, skazany został na 10 lat więzienia i grzywnę 100 tys. juanów.

Skazani praktykujący pochodzili z 23 prowincji i okręgów miejskich. Na czele listy jest prowincja Shandong, z 67 praktykującymi odsiadującymi wyroki więzienia, za nią jest prowincja Heilongjiang (39) i prowincja Liaoning (34).

329 praktykujących Falun Gong skazanych w pierwszej połowie 2019 roku

W pierwszej połowie 2019 roku widoczne były wyroki grupowe. Konkretnie, 13 praktykujących w prowincji Heilongjiang 28 lutego 2019 r. skazanych zostało na od 3,5 do 10 lat więzienia. Innych 11 praktykujących z Lianyungang w prowincji Jiangsu, 25 marca 2019 r. skazanych zostało na od 1 roku do 7 lat więzienia.

Z powodu blokady informacyjnej komunistycznego reżimu, liczba praktykujących Falun Gong, którzy zostali skazani nie zawsze może być podana w dokładny sposób, ani nie wszystkie informacje są łatwo dostępne.

Pogwałcanie procedur prawnych

Od fabrykowania dowodów po utajnione rozprawy, na każdym kroku władze łamały procedury prawne procesów oskarżenia, aby tylko wysłać praktykujących do więzienia.

Pan Du Yihe z prefektury Yinan w prowincji Shandong skazany został 10 stycznia 2019 r. na 4,5 roku więzienia. Jego rodzina słyszała pogłoski o wyroku już w październiku 2018 roku, na miesiąc przed utajnioną rozprawą w dniu 24 listopada 2018 r. w prowizorycznej sali sądowej zakładu karnego w Yinan.

Pani Mo Yaqin, lat 73, z miasta Dandong w prowincji Liaoning została potajemnie skazana na jeden rok więzienia w dniu 28 marca 2019 r. Sąd nie poinformował jej prawnika o werdykcie. Do chwili, kiedy odwiedził ją w areszcie w maju, nic o tym nie wiedział.

Pani Ren Suxiang, lat 55, mieszkanka Chifeng w Wewnętrznej Mongolii, 15 kwietnia 2019 r. skazana została na 8 lat więzienia. Po tym jak została oskarżona, jej adwokat z urzędu usiłował zmusić ją do przyznania się do winy. Kiedy odmówiła podporządkowania się, adwokat zwrócił się do jej dzieci grożąc, że może ona za trzymanie się swojej wiary zostać skazana na 15 lat, czy nawet dożywotne więzienie.

W trakcie jej dwóch rozpraw, 28 lutego i 14 marca 2019 r. policja przedstawiła sprzeczne relacje na temat tego w jaki sposób uzyskali oni materiały od pani Ren. Według jednej ich relacji materiały te zostały im wręczone przez osobę, która doniosła na panią Ren, podczas gdy w drugiej relacji policja powiedziała, że materiały znaleziono, kiedy przeszukiwano jej dom.

Pani Ren powiedziała, że policja w trakcie najścia na jej dom nie nosiła ubrań służbowych i nie okazała nakazu przeszukania. Zhang Zhigang, szef lokalnego komisariatu policji odparł: „Identyfikatory policji są nakazem przeszukania. W pani przypadku z łatwością możemy wypełnić nakaz przeszukania po tym przesłuchaniu”.

Pan Li Zhenyang, mieszkaniec miasta Chaoyang w prowincji Liaoning miał ręce zakute w kajdanki, a nogi skute łańcuchem połączonym z kajdankami w trakcie całej rozprawy w dniu 22 marca 2019 r. Nie mógł stać i chodzić w wyprostowanej pozycji.

Widząc go pierwszy raz od jego aresztowania w dniu 22 sierpnia, jego rodzina była zdruzgotana widząc go ubezwłasnowolnionego w taki sposób.

Pan Li został skazany w czerwcu 2019 r. na cztery lata więzienia.

Ilustracja tortur: kajdanki połączone z petami na nogach

Starsi praktykujący skazani

81–letnia kobieta z prowincji Liaoning skazana na dwa lata więzienia

Urzędnicy sądowi weszli do domu pani Hong Shuyun w dniu 25 czerwca 2019 r., aby obwieścić jej, że została skazana na dwa lata więzienia i grzywnę 5 000 juanów za swoją wiarę w Falun Gong.

Kilka godzin później pani Hong, 81–letnia mieszkanka miasta Fushun w prowincji Liaoning została zabrana do aresztu w Nangou na badania lekarskie. Po powrocie pani Hong do swojego domu, urzędnicy powiedzieli, że będą wnosić o dodatkowe badania lekarskie, aby móc ją osadzić w więzieniu.

Skazanie pani Hong nastąpiło kilka miesięcy po tym, jak lokalny prokurator i urzędnicy sądowi odwiedzili jej dom, aby przeprowadzić „rozprawy sądowe” między marcem a majem 2019 r.

82–letnia kobieta skazana na jeden rok więzienia za rozprowadzanie materiałów o swojej wierze

Pani Ma Xiuying, lat 82, 18 kwietnia 2019 r. skazana została przez Sąd Okręgowy w Daxing na rok więzienia i grzywnę 2 000 juanów. Po tym jak ze względu na stan zdrowia miejscowy areszt w Daxing odmówił jej przyjęcia, policja tego samego dnia odesłała ją do domu i poprosiła ją o czekanie na dalsze decyzje.

Pani Ma została aresztowana 25 września 2015 r., po tym jak zgłoszono, że rozpowszechnia informacje o Falun Gong. Zwolniona została za kaucją, lecz ponownie aresztowana w czerwcu 2017 r., kiedy była na wycieczce poza miastem. Policja stwierdziła, że złamała warunki zwolnienia za kaucją.

Stulatka apeluje o uwolnienie jej 80–letniej córki, nieprawnie skazanej za swoją wiarę

Pani Gao Zonghua, 78–letnia mieszkanka Hefei w prowincji Anhui, skazana została 24 stycznia 2019 r. na rok więzienia i grzywnę 2 000 juanów za rozmawianie z ludźmi o Falun Gong. Wyrok zapadł zaledwie po dwóch latach od zakończenia poprzednich 7 lat odsiadki, również za swoją wiarę.

Stuletnia matka pani Gao wraz ze swoją wnuczką udały się 21 stycznia 2019 r. do sądu, aby ubiegać się o jej uwolnienie, co zostało odrzucone przez sędziego Ni Na, który skazał jej córkę trzy dni później. Starsza matka była zasmucona, że nie mogła świętować w lutym tradycyjnego chińskiego święta Nowego Roku ze swoją córką.

Surowe wyroki za swoją wiarę dla trzech siedemdziesięciolatków praktykujących Falun Gong

Trzech siedemdziesięcioletnich mieszkańców prefektury Bayan w prowincji Heilongjiang skazanych zostało na 7–9 lat więzienia w lutym 2019 r.

Pani Fan Shufen (70 lat) i pani Wu Guizhi (73 lata) zostały skazane na odpowiednio 7 i 8 lat więzienia dla kobiet w Heilongjiang. Pan Zhang Hongzhu (72 lata) dostał wyrok 9 lat więzienia Hulan.

Tych trzech praktykujących zostało aresztowanych pomiędzy wrześniem a październikiem 2017 r., a ich sprawa trafiła do sądu w Yilan 19 lipca 2018 r.

Wielokrotnie prześladowani

Po dziewięciu latach więzienia mieszkaniec autonomicznego regionu Sinciang skazany za swoją wiarę na kolejne dwanaście lat

Pan Zhang Shunxin, lat 53, mieszkaniec miasta Kashgar w rejonie autonomicznym Sinciang, został potajemnie skazany na 12 lat więzienia w dniu 1 lutego 2019 r. za przesyłanie pocztą mailową listów z informacjami o Falun Gong. Sędzia nie poinformował jego adwokata o wyroku i czekał aż minął 15–dniowy termin odwołania się, aby ustnie 25 lutego poinformować jego rodzinę o wyroku.

Przed ostatnim wyrokiem w więzieniu pan Zhang odsiadywał kolejne dziewięć lat w więzieniu nr 5 w Xinjiang w latach 2002–2011. Poddawany był różnym torturom, między innymi pozwalano mu na tylko jedną godzinę snu na dobę, aby w ten sposób zmusić go do wyparcia się swojej wiary.

Mężczyzna z Ningxia skazany na 10 lat więzienia za rozsyłanie listów mailowych o Falun Gong

Pan Luan Ning, lat 60, były dyrektor Urzędu Pracy i Zasobów Ludzkich w Ningxia skazany został na 10 lat więzienia i grzywnę 100 tys. juanów. Wyrok ogłoszony został 16 kwietnia 2019 r., po rozprawie, która odbyła się w dniu 14 lutego.

Pan Luan został wzięty na celownik w lutym 2017 r. po tym, jak doniesiono na niego, że rozsyła pocztę mailową z informacjami Falun Gong. Policja śledziła i monitorowała go przez kilka miesięcy, nim aresztowano go 27 sierpnia 2017 r.

Pan Luan został następnie oskarżony o „działania wymierzone w państwo”, typowy pretekst często stosowany przez komunistyczny chiński reżim przeciwko obrońcom praw człowieka i praktykującym Falun Gong. Jego obrońca twierdził, że „dowody” te zostały sfabrykowane.

To nie pierwszy raz, kiedy pan Luan został zamknięty w więzieniu za praktykowanie Falun Gong. Wcześniej na więzienie był skazywany dwa razy, na trzyletni i czteroletni wyrok.

Ignorowanie stanu zdrowia

Poważnie chora kobieta zamknięta w więzieniu po wcześniejszym nie uznaniu jej złego stanu zdrowia

Pani Zhang Fuzhen

Pani Zhang Fuzhen, lat 73, mieszkanka Jinan w prowincji Shandong została skazana w marcu 2019 r. na dwa lata więzienia, krótko po tym jak wróciła do domu po trwającej rok wędrówce mającej na celu uniknięcie prześladowań. Doniosły na nią jej dzieci, które były nękane i zastraszane przez policję, kiedy była ona poza domem.

Pod wpływem napięć z władzami i swoimi dziećmi pani Zhang nabawiła się wyjątkowo wysokiego ciśnienia krwi, problemów z sercem i cukrzycy. Odmówiono jej przyjęcia do żeńskiego więzienia prowincji Jinan. Władze wynajęły dwóch ludzi, aby codziennie ją śledziły i donosiły o każdym jej ruchu.

Sąd Okręgowy w Lixia w trakcie następnych dwóch miesięcy kontaktował się z trzema szpitalami w sprawie wykonania pani Zhang, badań lekarskich, lecz za każdym razem stwierdzano u niej kiepski stan zdrowia.

W maju 2019 r. dwóch policjantów sprowadziło panią Zhang do aresztu w Zhonggong na wykonanie badań lekarskich. Zanim nawet jednak otrzymano wyniki badań, zawieziono ją do żeńskiego więzienia prowincji Shandong, gdzie od tamtej pory jest ona uwięziona.

Odmówienie kobiecie z Shandong o słabym stanie zdrowia wyjścia za kaucją i skazanie jej za jej wiarę na więzienie

Pani Wang Qiulan, lat 61, mieszkanka Shouguang w prowincji Shandong została potajemnie skazana na 3,5 roku więzienia w marcu 2019 r.

Pomimo faktu, że cierpiała na bóle brzucha i poważne problemy z nerkami, które rozwinęły się w areszcie, władze odmówiły jej przyznania wyjścia za kaucją i wysłały ją w połowie marca 2019 r. do żeńskiego więzienia w Shandong.

Stan zdrowia pani Wang i ostatnie uwięzienie przyniosło jej rodzinie ogromne cierpienie. Jej 70–letni mąż i blisko 100–letnia matka bardzo się o nią martwią.

Skazani za podnoszenie świadomości na temat prześladowań lub pomocy praktykującym

72–letnia mieszkanka Chongqing skazana na cztery lata więzienia za posiadanie materiałówinformacyjnych o Falun Gong.

Pani Lan Tailian, lat 72, została skazana na cztery lata więzienia przez Sąd Rejonowy w Jiangbei w Chongqing w dniu 13 czerwca 2019 r. i ukarana grzywną w wysokości 5000 juanów.

Pani Lan aresztowana została w styczniu 2019 r. za posiadanie materiałów informacyjnych o Falun Gong i używanie banknotów z napisanymi słowami „Falun Dafa to dobro”.

Odwoływała się ona do Sądu Ludowego w Chongqing, stwierdzając, że decyzja niższej instancji była niezgodna z prawem, i że sędzia oraz prokurator byli całkowicie świadomi, że Falun Gong jest w Chinach legalne.

Matka, syn i córka skazani na więzienie za udzielenie schronienia praktykującej Falun Gong, która zbiegła z przedłużającego się aresztu

Pani Sun Shiying i jej dzieci

Pani Sun Shiying i jej dzieci z miasta Changchun w prowincji Jilin zostali aresztowania 6 marca 2017 r. za udzielenie schronienia pani Lu Yongzhen, która uciekła z aresztu zaraz po tym, jak zakończyła odsiadywanie dziewięciu lat za swoją wiarę w Falun Gong.

Policja wniosła oskarżenia wobec pani Sun, jej syna Wang Hongyan i jej córki Wang Hongyan (znaki pisowni nazwisk rodzeństwa są różne, ale brzmią tak samo) do Prokuratury Okręgowej w Chaoyang na początku czerwca 2017 r. Prokurator wydał oskarżenie 10 lipca 2018 r. i przekazał ich sprawy do Sądu Okręgowego w Chaoyang.

Sędzia utrudniał dwóm prawnikom rodziny dostęp do dokumentów ich sprawy i usiłował przeszkodzić im w reprezentowaniu praktykujących domagając się, aby przedłożyli oni swoje dane osobowe do lokalnego Biura Sprawiedliwości, co nie jest wymagane przez prawo.

Pani Sun i pani Wang miały proces 30 listopada 2018 r. Sędzia skazał je na 2,5 roku więzienia i na koniec procesu wymierzył grzywnę w wysokości 5 000 juanów dla każdej z nich.

Pan Wang pojawił się w sądzie 8 listopada 2018 r. Rozprawa trwała tylko 8 minut. Ani jego adwokaci, ani rodzina nie zostali poinformowani. Sędzia nie ogłosił jego 2,5 rocznego wyroku więzienia, aż do 9 kwietnia 2019 r., pięć miesięcy później.

Skazania grupowe

Dziewięciu mieszkańców Syczuanu skazanych za swoją wiarę

Dziewięciu praktykujących z miasta Bazhong w prowincji Syczuan zostało skazanych 7 stycznia 2019 r., trzy miesiące po procesie sądowym w listopadzie 2018 r. Wszyscy praktykujący dostali wyroki więzienia sięgające 5 lat i zostali ukarani grzywnami.

Sześciu z praktykujących miało 70 lat i więcej, a dwóch powyżej 80 lat. Zostali aresztowani 22 grudnia 2017 r. za nie wyrzeczenie się swojej wiary.

Praktykujący, ich wiek, wyroki i grzywny są następujące:

Pan Zhang Xinwei, lat 89, trzy lata więzienia i grzywna 4 000 juanów.

Pan Zhang Minglang, lat 82, pięć lat więzienia i grzywna 10 tys. juanów.

Pan Kang Zunliu, lat 71, trzy i pół roku więzienia i grzywna 5 000 juanów.

Pan Zhu Tiangui, lat 71, dwa i pół roku więzienia i grzywna 3 000 juanów.

Pani Yue Yingcong, lat 70, cztery lata więzienia i grzywna 6 000 juanów.

Pan Dai Wanyi, lat 70, trzy lata więzienia i grzywna 4 000 juanów.

Pani Zhou Lihua, lat 62, cztery lata więzienia i grzywna 6 000 juanów.

Pani Chen Guoqiong, lat 54, dwa i pół roku więzienia i grzywna 3 000 juanów.

Pani Sun Rong, lat 40, półtora roku więzienia i grzywna 2 000 juanów.

Dziesiąty praktykujący, pan Yang Jiashun, lat 69, który był sądzony wraz z tymi dziewięcioma praktykującymi został uniewinniony.

Trzynastu mieszkańców prowincji Heilongjiang skazanych na więzienie za swoją wiarę

Trzynastu praktykujących Falun Gong w prowincji Heilongjiang zostało skazanych na więzienie 28 lutego 2019 r. Ich okres wynosi od 3,5 do 10 lat, średnio 5,8 lat. Dziewięciu z nich miało od 45 do 59 lat, a czterech od 63 do 70. Średnia grzywna wynosiła 35 769 juanów.

Szczególnie surowy wyrok 10 lat więzienia i grzywnę 65 tys. juanów dostała 65–letnia pani Song Yuzhi.

Praktykujący ci zostali aresztowani pomiędzy 31 sierpnia a 13 października 2017 r. Pojawili się oni w Sądzie Powiatowym prefektury Yilan 24 lipca 2018 roku. Ich adwokaci wnieśli wniosek o ich uniewinnienie argumentując, że nie ma podstaw prawnych do prześladowania Falun Gong.

Praktykujący weszli do sali sądowej w kajdankach i pętach na nogach. Ich obrońcy złożyli skargę na złe traktowanie ich klientów domagając się zdjęcia im kajdanek. Sędzina Lu Shoufang zgodziła się.

13 mieszkańców prowincji Heilnjiang skazanych 28 lutego 2019 r. na więzienie za swoją wiarę.

Jedenastu mieszkańców prowincji Jiangsu skazanych na więzienie za swoją wiarę

Jedenastu mieszkańców miasta Lianyungang w prowincji Jiangsu, w tym siedmiu w wieku 60 i 70 lat w trakcie swojej drugiej rozprawy sądowej zostało skazanych na więzienie 25 marca 2019 r. za praktykowanie Falun Gong. Tych jedenastu praktykujących aresztowanych było 5 czerwca 2018 r. Policja przeszukała ich domy i skonfiskowała książki Falun Gong, komputery, telefony komórkowe i inne mienie. Pierwszy raz stanęli przed sądem 27 listopada 2018 r.

Lianyungang, prowincja Jiangs: 11 praktykujących Falun Gong skazanych na więzienie w marcu 2019 r.

Sześciu praktykujących Falun Gong skazanych w prowincji Shandong

Sześciu praktykujących Falun Gong z miasta Taian w prowincji Shandong zostało skazanych przez Sąd Miejski w Feicheng na kary więzienia w dniu 13 czerwca 2019 r.

Pani Lu Keqin, lat 68, emerytowana pracownica Uniwersytetu Nauki i Technologii w Shandong, oraz pani Han Yuehua, lat 74, obie skazane zostały na 3,5 roku więzienia i grzywny w wysokości 30 tys. juanów.

Pan Zhang Xumin, lat 54, były zastępca dyrektora Miejskiego Biura ds. Gospodarki Gruntami, oraz pani Liu Qian, lat 53, była nauczycielka szkoły podstawowej, oboje skazani zostali na 2,5 roku więzienia i grzywny w wysokości 30 tys. juanów.

Pani Hu Xiuxiang, lat 43, skazana na 1,5 roku więzienia i 10 tys. juanów grzywny.

Pani Ma Junting, lat 78, emerytowana profesor Uniwersytetu Nauki I Technologii w Shandong, skazana została na trzy lata więzienia w zawieszeniu na cztery lata, oraz grzywnę 40 tys. juanów.

Tych sześciu praktykujących zostało aresztowanych przy różnych okazjach, lecz wszyscy zostali skazani przez Prokuraturę Miejską w Feicheng 29 grudnia 2018 roku.

Lista skazanych za swoją wiarę praktykujących Falun Gong w pierwszej połowie 2019 roku (PDF)