(Minghui.org) Około 2000 praktykujących Falun Gong i zwolenników tej praktyki było na wiecu 18 lipca 2019 roku przed Kapitolem Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie, D.C., wzywając do zakończenia trwających już 20 lat prześladowań w Chinach. 20 lat pokojowego oporu przed prześladowaniami to historia o niestosowaniu przemocy, mądrości, wytrwałości i kreatywności, jak stwierdzili mówcy na wiecu.

Freedom House określił wysiłki praktykujących Falun Gong jako „dodające energii do wykonania pracy, którą my tu w Waszyngtonie musimy wykonać”. Wiele organizacji non-profit chwaliło Falun Gong za dawanie nadziei i pomaganie innych, którzy nie są częścią Falun Gong. Dwudziestu dwóch przedstawicieli rządu USA wysłało listy wsparcia dla pokojowego apelu.

Potępienie przymusowej grabieży organów było jednym z punktów wiecu. Wielu mówców wspominało pracę jaką wykonano podczas procesu China Tribunal („Sąd nad Chinami”), który skończył się 17 czerwca z konkluzją, że „w Chinach przymusowa grabież organów od więźniów sumienia miała miejsce przez znaczny okres czasu i pochłonęła znaczną ilość ofiar”.

„To jest kulminacja dwóch dekad wysiłku”, podsumował Alan Adler, dyrektor wykonawczy Friends of Falun Gong, na rozpoczęciu wiecu. W dniach następujących po orzeczeniu China Tribunal, zostało opublikowanych co najmniej 100 raportów przez duże i małe serwisy informacyjne na całym świecie.

Wszyscy mówcy zgodzili się, że mimo iż Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił pięć rezolucji, w 1999, 2002, 2004, 2010 i 2016 roku, to musi być wykonane jeszcze wiele pracy.

Po tym jak miała miejsce druga Ministerialna Konferencja Wspierania Wolności Religii w Departamencie Stanu i prezydent Trump spotkał się z ocalałymi z prześladowań religijnych, włącznie z praktykującymi Falun Gong, organizacje non-profit domagały się od rządu USA nałożenia sankcji, w ramach ustawy Global Magnitsky Act, na chińskich oficjałów biorących udział w prześladowaniu praktykujących Falun Gong i dokonujących innych nadużyć w sferze praw człowieka w Chinach. Domagano się również surowszych kar dla Chin w ramach International Religious Freedom Act.

Praktykujący Falun Gong i zwolennicy tej praktyki na wiecu 18 czerwca 2019 roku, mającego na celu upamiętnienie 20-tej rocznicy oporu przed brutalnymi prześladowaniami w Chinach prowadzonych przez komunistów.

Dwudziestu dwóch przedstawicieli rządu USA wysłało listy wsparcia dla wiecu 19 lipca 2019 roku.

Przedstawiciele rządu USA potępiają prześladowania

Kongresmen USA Steve Chabot

Kongresmen Chabot reprezentuje stan Ohio i służy w Komisji Spraw Zagranicznych. „Żaden rząd, a tym bardziej Komunistyczna Partia Chin, nie ma prawa do odbierania komukolwiek wolności wyznania. Tak długo jak jeszcze jestem w Kongresie, ja oraz wielu moich kolegów, zarówno republikanów jak i demokratów, będziemy walczyć o wasze prawo do praktykowania w sposób wolny w Chinach”.

Kongresmenka USA Sheila Jackson Lee

„Jakie to smutne wiedzieć, że sto milionów ludzi jest prześladowanych i że ta liczba wciąż rośnie”, powiedziała kongreswoman Sheila Jackson Lee, która jest także członkiem Komisji Praw Człowieka Toma Lantosa i członkiem Komitetu Sądowniczego oraz Komitetu Departament Bezpieczeństwa.

„Wierzę w wolność wyznania dla wszystkich ludzi i wierzę, że musi pojawić się odpowiedź na przypadki zaginięć ludzi, bądź ich zabójstwa, jedynie ze względu na ich wiarę… Wierzymy, że Chiny muszą zmierzyć się z faktem, że nie możemy mieć stale trwających prześladowań ludzi, którzy jedynie chcą praktykować swoją wiarę lub być w gronie społeczności Falun Gong”.

Zacytowała Martina Luthera Kinga Jr., „Niesprawiedliwość gdziekolwiek jest zagrożeniem dla sprawiedliwości wszędzie”. Dodała, „Niesprawiedliwość, która was dotyka jest naszą niesprawiedliwością, a to znaczy, że się nie poddamy… Nigdy, nigdy, nigdy się nie poddamy. To co powinniśmy powiedzieć to: nie na naszej warcie, nie na naszej warcie, nie na naszej warcie! Falun Gong musi iść naprzód z siłą, człowieczeństwem, mocą i zwycięstwem”.

Praca trybunał ws. Chin podnosi obawy o grabież organów do nowego poziomu

Obawy o grabież organów od żywych ludzi były jednym z głównych motywów poruszanych na tym corocznym wiecu. Praca trybunału ws. Chin i jego orzeczenie, skupiła w tym roku uwagę na tym temacie

Gayle Manchin, wicedyrektor Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF)

Gayle Manchin, wicedyrektor Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF), powiedziała, „W 2015 roku chiński rząd twierdził, że zakazał praktyki przymusowego pobierania organów od więźniów, włącznie z praktykującymi Flun Gong, którzy zostali uwięzieni za swoje przekonania. Jednak w zeszłym miesiącu, niezależny trybunał ekspertów i obrońców praw człowieka znalazło wiarygodne dowody na to, że ta praktyka ma wciąż miejsce. To jest doprawdy niepokojące zarzuty i mamy nadzieję, że rząd USA dogłębnie to zbada”.

Powiedziała, że obecna sytuacja odnośnie praw człowieka w Chinach jest gorsza niż 20 lat temu. Zacytowała statystyki z Minghui.org, z których wynika, że “jedynie w kwietniu chiński rząd aresztował 688 praktykujących Falun Gong ze względu na ich wyznanie”.

Benedict Rogers, szef wydziału Azji Wschodniej Christian Solidarity Worldwide

Benedict Rogers, szef wydziału Azji Wschodniej Christian Solidarity Worldwide z zadowoleniem przyjął przekazanie przez Friends of Falun Gong corocznej nagrody w dziedzinie praw człowieka organizacji ETAC, The International Coalition to End Transplant Abuse in China, fundacji, która pomogła zorganizować Chiński Trybunał. Pan Rogers zasiada w komitecie doradczym ETAC.

“I believe that the China Tribunal's findings are incredibly important. They have concluded that organ harvesting, beyond reasonable doubt, has been happening in China, and that there is no evidence to suggest that it has stopped,” he said. “I call on the governments around the world to take that report seriously, and to act up on it.”

„Wierzę, że wyniki śledztwa Chińskiego Trybunału są bardzo ważne. Wskazują one ponad wszelką wątpliwość, że w Chinach ma miejsce grabież organów oraz że nie ma dowodów, które sugerowałyby, że ten proceder został zakończony”, powiedział. „Wzywam rządy całego świata do traktowania tego raportu poważnie i przedsięwzięcia działań z tego wynikających”.

Suzanne Scholte, dyrektor Defense Forum Foundation

Suzanne Scholte, dyrektor Defense Forum Foundation, powiedziała: „Jesteśmy wdzięczni bohaterom takim jak David Matas, David Kilgour, and Ethan Gutmann, którzy udokumentowali okropieństwa mające miejsce w Chinach, gdzie 100 000 organów zostało pobranych doprowadzając w ten sposób do masowych zabójstw wielu praktykujących Falun Gong. Pragnę was zachęcić byście nigdy, nigdy, nigdy nie poddali się dopóki nadane wam przez Boga prawa człowieka nie będą przestrzegane. Nasze rządy w końcu się do tego przebudzają”.

Dr. Linda Lagemann, komisarz Citizens Commission on Human Rights (CCHR)

Dr. Linda Lagemann, komisarz Citizens Commission on Human Rights (CCHR), również zacytowała konkluzję Chińskiego Trybunału i dodała: „Citizens Commission on Human Rights wzywa Międzynarodowy Trybunał Karny do interwencji w kwestii strasznych i bezdusznych okrucieństw dokonywanych na praktykujących Falun Gong. Wzywamy również Światowe Towarzystwo Psychiatryczne, by stanęło wraz z Kongresem, innymi ustawodawcami oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych po stronie Falun Gong oraz przerwało swój przerażający brak działania jeśli chodzi o informowanie o roli swoich członków w tych zbrodniach”.

KPCh jest organizacją kryminalną—prześladowania muszą się zakończyć

Benedict Rogers podkreślił również jedną z konkluzji Chińskiego Trybunału: „Ktokolwiek kto w świetle przytoczonych dowodów, które zostały znalezione przez trybunał, ktokolwiek kto obecnie współdziała z Chinami, nie z Chinami jako państwem, nie z Chinami jako z ludźmi, ale z Komunistyczną Partią Chin, musi być świadom, że współdziała z państwem kryminalnym. To musi być szeroko rozpowszechnione na całym świecie. Najwyższy czas przeciwstawić się kryminalnej organizacji jaką jest Komunistyczna Partia Chin. To czas by powiedzieć dosyć prześladowaniom Falun Gong, prześladowaniom innych, przymusowej grabieży organów od więźniów sumienia”.

David Kilgour, były Sekretarz Stanu ds. Azjii i Pacyfiku i David Matas w Kanadzie oraz nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla

David Kilgour, jeden z pionierów w badaniu przymusowej grabieży organów od praktykujących Falun Gong, zacytował Charlesa Burtona, byłego radcy w ambasadzie Kanady w Pekinie i profesora politologii na Uniwersytecie Brocka: “Chiny zwyciężają w swoim zagrożonym położeniu przeciwko pluralistycznym, demokratycznym i wolnomyślącym społeczeństwom, ponieważ zostaliśmy zaślepieni przez chciwość i odwracaliśmy wzrok przez ponad 25 lat w czasie gdy władze komunistyczne ignorowały międzynarodowe normy dotyczące praw człowieka i sprawiedliwego handlu”.

Marion Smith, dyrektor wykonawczy Amerykańska Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu (Victims of Communism Memorial Foundation)

Marion Smith, dyrektor wykonawczy Amerykańska Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu (Victims of Communism Memorial Foundation) powiedział: „Widziałem na jednym z banerów, że 337 milionów ludzi wypisało się z Komunistycznej Partii Chin. Myślę, że jest również wiele ludzi na Zachodzie, którzy przenieśli propagandę Komunistycznej Partii Chin na nasz teren. Myślę, że powinni wykorzystać tę szansę i również przeprosić, odzyskać swoje sumienie i zakończyć współpartycypowanie w kłamstwach Komunistycznej Partii Chin”.

Dede Laugesen, dyrektor wykonawczy Save the Persecuted Christians

Dede Laugesen, dyrektor wykonawczy Save the Persecuted Christians, powiedziała: „Stoję przed wami jako Amerykanka, matka, która jest zaniepokojona losem ludzi takich jak wy, których członkowie rodziny, przyjaciele, koledzy zostali tak brutalnie skrzywdzeni przez Komunistyczną Partię Chin. Chciałabym zapewnić was, że jesteście obecni w naszych modlitwach i również podczas naszej pracy. Stoimy zjednoczeni razem, jako jednostki, które sprzeciwiają się złym reżimom, które dążą do zdławienia naszego głosu. Stajemy z wami dla szczerości, współczucia i wytrzymałości. To są zasady Falun Gong. I to są również nasze zasady”.

Następnie dodała, „Podpisaliśmy wielowyznaniowy listy, w którym domagamy się od tych, którzy dopuszczają te prześladowania w Stanach Zjednoczonych, od amerykańskich firm, które lobbują dla prześladowców takich jak Chiny, by zaprzestały tych działań dla tychże reżimów. Aby wyżej wymienione instytucje nie były specjalnie traktowane w Stanach Zjednoczonych. Konkretnie mówiąc, Squire Patton Boggs, jedna z najbardziej prominentnych firm prawniczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, lobbuje na rzecz chińskiego reżimu”.

Opowieść praktykujących Falun Gong jest opowieścią o nadziei oraz odwadze

Gayle Manchin, wiceprezydent USCIRF, podziękował praktykującym Falun Gong za ich wysiłki, „Chiński rząd stara się ukryć swoje zbrodnie przed środowiskiem międzynarodowym, ale wasza determinacja do mówienia prawdy, pokazała światu te kłamstwa. Dzięki waszemu duchowi i energii ludzie was lubią, pomimo obecnych wyzwań, to sprawia że ostatecznie jesteśmy pełni nadziei dla wolności religijnej w Chinach”,

Annie Boyajian, Director of Advocacy at Freedom House

„Praktykujący Falun Gong w Chinach odpowiedzieli na prześladowania KPCh z wytrwałością, brakiem przemowy i kreatywnością”, powiedziała Annie Boyajian, szefowa of Advocacy at Freedom House, podczas gdy wymieniała tego przykłady. Praktykujący w Chinach i poza Chinami razem współpracują, by komunikować się telefonicznie i osobiście z agentami bezpieczeństwa i sędziami w Chinach i doprowadzić do bezpiecznego wypuszczenia na wolność niektórych z zatrzymanych praktykujących.

Następnie dodała, „Stawiając czoła najbardziej wyrafinowanej cenzurze i systemie inwigilacji, praktykujący Falun Gong dowiedli, że są zdolni nie tylko do stworzenia nowych rozwiązań, aby utrzymać dostęp do informacji, wolności słowa i prywatności danych, ale również do rozpowszechniania ich oddolnie”.

„Te zwycięstwa są pokrzepiające i dają motywację do działania tutaj w Waszyngtonie… W czasie gdy praktykujący Falun Gong nadal odnoszą małe zwycięstwa dzień za dniem w Chinach, my czekamy na dzień, gdy praktykujący i wyznawcy wszystkich wyznań będą mogli w sposób wolny i otwarty praktykować swoją wiarę w najbardziej zaludnionym kraju na świecie”.

Faith McDonnell, szefowa Religious Liberty Programs at the Institute on Religion and Democracy

Faith McDonnell, szefowa of Religious Liberty Programs at the Institute on Religion and Democracy, przemawiała na corocznym wiecu w lipcu przez prawie 20 lat. Powiedziała, „Jestem niezwykle szczęśliwa i pełna inspiracji dzięki wam wszystkim, dzięki waszej zdolności do bronienia swoich wartości w czasie tego co się dzieje i do pokazania prawdy zanim ona została przedstawiona w formie dowodów, które obecnie znamy jako grabież organów”.

Chwaliła wysiłki praktykujących Falun Gong w pomaganiu Chińczykom występować z Komunistycznej Partii Chin (KPCh). „Dziękuję bardzo wam za to. To dzięki wam i dzięki waszej prawdzie i staniu po stronie prawdy, to mogło się wydarzyć i znaleźli się ludzie wystarczająco odważni do porzucenia komunizmu online w ten sposób.

„Pomagacie również innym, którzy nie są częścią Falun Gong. Jestem chrześcijanką i chrześcijanie w Chinach są prześladowani. Stajecie z nimi kiedy stajecie po stronie prawdy. Stajecie po stronie Ujgurów, którzy są wysyłani do obozów koncentracyjnych we Wschodnim Turkiestanie. Stajecie po stronie uchodźców z Korei Północnej, którzy są wysyłani z powrotem do swojego kraju przez Chiny, aby spotkała ich pewna śmierć w Korei Północnej”.

Benedict Rogers powiedziała, „Ambasador USA dla wolności wyznania, Sam Brownback, powiedział, że Chiny są w stanie wojny z wiarą. Powiedział również, że to jest wojna, której nie wygrają. Odwaga i wytrwałość praktykujących Falun Gong, nawet tutaj w Waszyngtonie, stojąc tu dziś w tym intensywnym upale, ale stąc mimo to, w solidarności z waszymi współpraktykującymi w Chinach, ta odwaga i wytrwałość praktykujących w Chinach, którzy wytrzymują prześladowania, jest inspiracją. To dlatego jest dla mnie wielką przyjemnością być tu dziś z wami”.

Wendy Wright, szefowa Christian Freedom International

„To co spotkało Falun Gong spotka również chrześcijan. Niech was Bóg błogosławi kiedy tu stajecie po stronie innych, gdyż jesteście również ich głosem”, powiedziała Wendy Wright, szefowa Christian Freedom International.

Kategoria: Wiece i apele