(Minghui.org) Mistrz powiedział:

„Uczeń: Co uczniowie Dafa mogą zrobić, aby pomóc innemu uczniowi co jest na łożu śmierci?

Nauczyciel: Najlepszą rzeczą jest czytanie mu Fa. Niezależnie od tego czy powinien odejść w tym czasie, wszystko zależy od niego”. (Nauczanie Fa na konferencji w Nowym Jorku w 2007 roku z Nauczania Fa na konferencjach VIII)

Po przeczytaniu Fa Mistrza przyszło mi nagle do głowy, że przedwczesna śmierć niektórych praktykujących Falun Dafa nastąpiła, ponieważ podjęli oni decyzję, że są gotowi opuścić ten świat.

To życzenie mogło powstać, ponieważ stare siły ich oszukały, byli prześladowani w formie choroby, lub nie mogli pozbyć się swoich podstawowych przywiązań.

Powyższy ustęp ze słów Mistrza posiada rozliczne znaczenia. Patrząc tylko na powierzchowne znaczenie słów Mistrza, uzyskałem poniższe zrozumienia.

Systemowa aranżacja Mistrza

Nawet jeżeli ktoś doszedł do kresu swego przeznaczonego życia, jeśli praktykujący odmówi odejścia, to nie zazna śmierci fizycznej. Systematyczne aranżacje Mistrza zaistnieją tylko wtedy, kiedy osoba nie zaakceptuje żadnego rodzaju prześladowań.

Mistrz powiedział:

„To co jest ważne w przypadku kultywujących, to prawe myśli. Kiedy masz silne prawe myśli, jesteś w stanie wytrzymać wszystko i zrobić wszystko. Dlatego, że jesteś kultywującym: kimś, kto jest na boskiej ścieżce i nie jest kontrolowany przez czynniki zwykłych ludzi lub zasady z niskiego poziomu. (Oklaski)

Mówiłem wam wcześniej, że usunąłem imię każdego ucznia Dafa z piekielnej listy. Każdy zwykły człowiek jest ujęty w tym rejestrze. Usunąłem imiona uczniów Dafa z rejestru piekła. Sprawiłem, że ich imiona usunięto z piekła. Zatem waszych imion tam nie ma. Innymi słowy, nie jesteście w żaden sposób istotami z Trzech Sfer i nie jesteście już zwykłymi ludźmi. Dlatego jeśli wasze prawe myśli są silne, możecie rozwiązać każdy problem”. (Nauczanie Fa w mieście Los Angeles)

Biorąc pod uwagę wymagania Mistrza wobec kultywacji rektyfikacji Fa, to praktykujący, który poznał prawą drogę, stopniowo odejdzie od stanu bycia istotą ludzką.

Mistrz powiedział:

„Porzuć zwykłego człowieka serce.

Otrzymawszy Fa, bogiem się jest”.

(„Wszechogarniające zbawianie wszystkich istot”, Hong Yin)

Boskie istoty nie podlegają prawu karmy: „starości, choroby i śmierci”. Praktykujący powinni rozumieć, że ich ciała fizyczne nie umrą tak jak świeckich osób, jeśli ich prawe myśli będą silne.

Praktykujący Dafa byli kiedyś wspaniałymi królami różnych wszechświatów, którzy przybyli, aby asystować Mistrzowi w ocalaniu czujących istot. Musi więc być dla nich jasne, że tak długo jak ich myśli są prawe, będą w stanie przedłużać swoje życia.

Przeżycie śmiertelnego niebezpieczeństwa

Zimą 2015 roku, 91-letnia matka praktykującej została przyjęta do szpitala w Handan, w prowincji Hebei.

Zaczęła widzieć nieżyjących członków rodziny i mówiła swoim dzieciom, że ich ojciec, dziadek i babcia tam są. Większość jej dzieci była zbyt przestraszona, żeby pozostać i wyszła. Istnieje lokalne powiedzenie, że ludzie, którzy widzą zmarłych, są bliscy śmierci.

Pozostała tylko jej praktykująca córka. Ujęła dłonie matki i powiedziała: „Mamo, nie bój się. Nauczę cię czegoś, tak że już ich nie zobaczysz”.

Powiedziała swojej matce, aby powtarzała: „Falun Dafa jest dobre”. Jej matka pomyślała: „Dlaczego nie?” i zaczęła powtarzać: „Falun Dafa jest dobre, Falun Dafa jest dobre”. Po powtórzeniu tego dwa razy roześmiała się, ponieważ duchy z jej przeszłości odeszły.

Jej córka powiedziała: „Skoro to zdanie jest takie dobre, powinnaś je dalej powtarzać”. Jej matka przytaknęła i od tamtej pory powróciła do zdrowia.

Oznacza to, że jeżeli świecka osoba w krytycznej chwili potrafi uprawomocnić Dafa, to Mistrz może jej pomóc życzliwym rozwiązaniem i przedłużyć jej życie. Dla swoich praktykujących Mistrz może zrobić dużo więcej!

W grę wchodzą aranżacje starych sił

Kiedy praktykujący nie chce już dłużej cierpieć i godzi się na opuszczenie tego świata, to mógł on zostać oszukany przez stare siły. Jest tak najprawdopodobniej dlatego, że brakuje mu jasnego zrozumienia zasad Fa. Może to również negatywnie wpływać na jego rodzinę.

Bez względu na wszystko, jeżeli osoba godzi się na bycie prześladowaną przez pogodzenie się, to w grę wchodzi układ starych sił.

Jeżeli praktykujący jest oszukany przez stare siły, może natrafić na bardzo niebezpieczną sytuację, która przejawić się może w formie karmy chorobowej, czy nawet śmierci. Jeżeli nie rozpozna on sytuacji opierając się na Fa i utraci w tym krytycznym czasie swoje prawe myśli, wtedy może ulec aranżacjom starych sił.

Mistrz powiedział:

„Jeśli żaden uczeń Dafa nigdy by nie umarł, to byłby to cud, czyż nie? Wyobraźcie sobie tylko, co by się działo jeżeli żaden uczeń Dafa nigdy by nie umarł. Wszyscy przyszliby uczyć się Dafa i czar iluzji został by złamany - „Każdy, kto praktykuje Falun Gong, nie umiera!” Byłoby to jak podstawowa (najważniejsza) tarcza ochronna dla ludzkości i każdy przyszedłby uczyć się tego. Dlatego stare siły nie poszłyby na to. Sprawiły, że jesteśmy tacy sami jak zwykli, normalni ludzie; sprawiły, że starzejecie się i doświadczacie karmy chorobowej. (Nauczanie Fa na konferencji w Nowym Jorku 2016)

Iluzje

Nie czas na odejście z tego świata, bowiem stare siły nie chcą, aby praktykujący odnieśli sukces w kultywacji, toteż odbierają praktykującym ciała. Jeśli praktykujący potrafią pozbyć się ego i ludzkiego serca, oraz zdadzą sobie sprawę, że to co widzą i co im się mówi jest iluzją, a nie tym czego chce Mistrz, wtedy nie powinno być im trudno przeciwstawić się starym siłom.

Tylko wtedy, kiedy ktoś podąża ścieżką zaaranżowaną przez Mistrza, ma czysty umysł i prawe myśli, oraz zdaje sobie sprawę, że praktykujący na całym świecie odgrywają rolę w ocalaniu czujących istot, wówczas nic nie może zmusić go do przedwczesnego opuszczenia tego świata. Tylko wtedy, gdy ktoś nie zgadza się na prześladowanie, mogą zacząć obowiązywać systematyczne ustalenia Mistrza.

Ostrzeżenie dla praktykujących

Mistrz powiedział:

„... podczas okresu rektyfikacji Fa, uczniowie nie mogą odejść dopóki rektyfikacja Fa się nie zakończy”.

(„Uczniowie Dafa okresu rektyfikacji Fa”, Istota dalszych postępów II)

Jest to ostrzeżenie dla praktykujących, którzy chcieli opuścić swoje ciała fizyczne z powodu cierpień! Czyż nie działali w ten sposób wbrew wymaganiom Dafa i Mistrza?!

Niezliczone ilości bogów w ciałach niebieskich zazdroszczą praktykującym Dafa, ponieważ to oni kultywują i uprawomocniają Fa.

Istnieje ponad 100 milionów praktykujących Falun Dafa, ale w porównaniu z siedmioma miliardami ludzi na tym świecie wciąż są tylko kroplą w oceanie.

Praktykujący muszą ocalać ludzi tego świata. Ta odpowiedzialność może wydawać się imponująca i tworzy trudności. Przez to, każdy praktykujący na tym świecie jest niezwykle cenny.

Dlatego, z perspektywy ocalania czujących istot, powierzchowne ciała praktykujących powinny być również zgodne z zasadami Dafa i łaską ocalania.