(Minghui.org) 2 lutego 2024 r. redakcja Minghui wydała zawiadomienie o konkretnej osobie, która „nie jest już uczniem Falun Dafa”. Z tego co o niej wiem, przestała praktykować Dafa. Jednak niektórzy praktykujący odmówili uznania tego zawiadomienia i nalegają, aby nadal traktować ją jako praktykującą.

Prawdziwi praktykujący Dafa rozumieją, że kultywowanie jest żmudne, trudniejsze niż cokolwiek innego na świecie. Ścieżka nie zawsze jest gładka, ale staje się trudniejsza, gdy stare siły przeszkadzają nam z powodu ich zawiści. Dla praktykujących, którzy potknęli się w kultywacji, Mistrz Li (założyciel Dafa) daje szansę wznowienia kultywacji i zanegowania układu starych sił poprzez napisanie „uroczystej deklaracji”. Ale wznowienie kultywacji i naprawienie błędów nie jest prostym zadaniem.

Mistrz usunął większość naszej karmy, pozostawiając nam tylko niewielką część do zniesienia, która często nadal i tak jest ogromna. Praktykujący, którzy nie tylko zbaczają ze ścieżki kultywowania, ale także przeszkadzają innym w kultywowaniu, wytwarzają znaczną karmę. Takie działanie przekracza dolną granicę, jeśli chodzi o zachowanie kultywującego. Nawet jeśli tacy praktykujący zdadzą sobie sprawę ze swojego błędu i będą chcieli wznowić kultywację, napotkają ogromne trudności. Nie jest to coś, co mogą łatwo przezwyciężyć. Łatwiej to powiedzieć, niż zrobić. Nie można brać tego za pewnik i nie jest to coś, co większość ludzi jest w stanie z łatwością zrozumieć.

Mistrz powiedział nam, abyśmy umieli „patrzeć do wewnątrz i szukać wewnątrz, gdy napotykacie na spięcia”. (Nauczanie Fa na konferencji Fa w stolicy USA, Nauczanie Fa na konferencjach VII).

Kiedy pojawiają się problemy wśród praktykujących, musimy poddać pod refleksję drogę, którą kroczyliśmy, pomyśleć o tym, jak kontynuować kroczenie prawą i stabilną ścieżką w przyszłości i upewnić się, że nasza kultywacja pozostaje czysta i święta.

Kiedy stare siły rozpoczęły prześladowania w 1999 roku, wielu praktykujących było stosunkowo nowych w Dafa. Zanim uzyskali głębokie zrozumienie Dafa, zostali wciągnięci w erę Fa-rektyfikacji. Z moich obserwacji w ciągu ostatnich dwóch dekad, czuję, że znaczna liczba praktykujących nadal opiera swoją kultywację na rzeczach zwykłych ludzi.

Pierwszą z nich jest potwierdzanie (ang. self-validation) samych siebie. Niektórzy praktykujący traktują zdolności nadane im przez Dafa jako swoje własne zdolności, przywiązują się do samych siebie i potwierdzają siebie podczas robienia rzeczy.

Po drugie, niektórzy praktykujący stawiają naukowców, teorie, rozumowanie, logikę, naukę, zainteresowania i reputację zwykłych ludzi wyżej niż Dafa. Nie udało im się prawdziwie przyswoić Fa poprzez studiowanie Fa i ich xinxing pozostaje na poziomie zwykłych ludzi. Kiedy pojawiają się konflikty, obwiniają innych, zamiast próbować kultywować siebie. Są przywiązani do przyziemnych spraw i stosują teorie i logikę zwykłych ludzi do osądzania, jak inni powinni kultywować. Niektórzy nawet krytykowali sposób, w jaki Mistrz powinien kierować naszą kultywacją lub postępować z praktykującymi, patrząc na to z ludzkiego punktu widzenia.

Powyższe dwa zachowania ujawniają, że xinxing praktykujących pozostaje na poziomie zwykłych ludzi. Nie potrafią rozpoznać tych przywiązań lub uwolnić się od nich, pozwalając tym substancjom gromadzić się w czasie i tworząc luki dla starych sił, które mogą nam przeszkadzać. Jest to podobne do zastawiania na siebie pułapki, która czasami powoduje, że nie jesteśmy w stanie kontynuować kultywowania. Bo jak ludzki umysł może zrozumieć kultywację? Nikt nie może wspiąć się na wysoką górę kultywacji ze współczesnym ludzkim sposobem myślenia.

Prawdziwi kultywujący rozumieją, że życie ma swój początek w Niebie i schodzą do świata śmiertelników w celu ostatecznego zbawienia przez Stwórcę. W trakcie tego procesu, ich zdolności są zapieczętowywane warstwa po warstwie. Nawet Buddowie i kultywujący Tao muszą zaczynać od zera, aby ponownie aktywować swoje zapieczętowane zdolności. Nawet gdy zaledwie część tych niezwykłych zdolności zostanie uwolniona, może osiągnąć godne pochwały rzeczy. Nie powinno to jednak rodzić arogancji w tym ludzkim świecie. Pycha prowadzi do porażki i przeszkadza kultywującym w poznaniu zasad wykraczających poza ludzki świat.

Skorzystajmy z tej okazji, aby przypomnieć sobie: porzućmy ludzkie myśli i przekroczmy je. Jesteśmy tutaj, aby kultywować i stać się oświeconymi istotami w nowym kosmosie, a nie żyć ludzkim życiem. Tylko kultywując się w Dafa i odpuszczając ludzkie pojęcia, osiągniemy ostateczne zwycięstwo.

Powyższe jest moim obecnym zrozumieniem, którym chcę się podzielić z innymi praktykującymi.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 16.02.2024 r.