(Minghui.org) 20 lipca 2023 roku o godzinie 12:00 w południe, kilku przedstawicieli praktykujących Falun Dafa w Wielkiej Brytanii przekazało Kancelarii Premiera na Downing Street 10 w Londynie listy z podpisami sprzeciwu wobec pobierania narządów od żyjących praktykujących Falun Gong przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh) oraz list z petycją.

Tego wieczoru, aby upamiętnić ofiary ludobójstwa i prześladowań Falun Dafa przez KPCh, praktykujący zorganizowali czuwanie przy świecach przed chińską ambasadą w Londynie. Wezwali prawych ludzi do pomocy w powstrzymaniu trwających od 24 lat prześladowań. Ich wysiłki poparło wielu przechodniów.

Praktykujący Falun Dafa przekazują podpisy i petycję do Kancelarii Premiera

Praktykujący zorganizowali przed chińską ambasadą czuwanie przy świecach

Dla uczczenia w tym roku Apelu 25 kwietnia, Kancelaria Premiera wystosowała list przekazujący wsparcie i pochwałę premiera Rishi Sunaka dla długoterminowej pokojowej walki praktykujących Falun Dafa o ochronę wolności przekonań.

Tym razem Brytyjskie Stowarzyszenie Falun Dafa, w liście z petycją, zaapelowało do premiera: „Prosimy o wspieranie uniwersalnych wartości Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości oraz obronę prawa praktykujących Falun Dafa do korzystania z wolności przekonań nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także w Chinach. Pańskie stanowisko sprzeciwu przeciwko prześladowaniom przyniesie nadzieję tym, którzy nadal cierpią w Chinach, a także ich rodzinom i przyjaciołom w Wielkiej Brytanii".

Ofiara prześladowań wzywa do zaprzestania brutalności

Wśród praktykujących, którzy tego dnia złożyli w Kancelarii Premiera listy z 67 420 podpisami, jest ofiara prześladowań, pani Han Fei z Pekinu. W wywiadzie powiedziała: „W 1998 roku, po praktykowaniu Falun Dafa przez moją matkę, zniknęły komplikacje związane z jej udarem, zapaleniem pęcherzyka żółciowego i zapaleniem pęcherza moczowego. Byłam świadkiem niesamowitych korzyści płynących z praktykowania Falun Dafa. Ja również zaczęłam praktykować i wkrótce moja spondyloza szyjna, zamrożony bark i artretyzm, które mi przez wiele lat dokuczały, zniknęły".

KPCh zaczęła prześladować Falun Dafa 20 lipca 1999 roku. „Postanowiłam opowiedzieć światu o moim osobistym doświadczeniu, aby pokazać, że Falun Dafa jest dobre. W kwietniu i maju 2000 roku dwukrotnie udałam się na plac Tiananmen, aby rozwinąć transparent z napisem „Falun Dafa jest dobre”. Aresztowała mnie tam policja i przetrzymywała przez prawie dwa miesiące. Podżegała innych zatrzymanych do brutalnego bicia mnie. Po sześciu dniach strajku głodowego zostałam zwolniona".

„Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie w 2008 roku, policja włamała się w nocy do mojego domu, aresztowała mnie i przez prawie dwa lata przetrzymywała w obozie pracy dla kobiet. Latem 2012 roku, policja znów mnie nękała. W listopadzie 2019 roku zostałam aresztowana za rozpowszechnianie informacji o Falun Dafa".

„22 kwietnia 2022 roku zostałam porwana ponownie. Policja zakuła mnie w kajdanki i zawiozła do szpitala. Brutalny policjant dusił mnie i zmusił do poddania się badaniom lekarskim, dusząc mnie prawie na śmierć. Za każdym razem, gdy mnie porywano, pobierano mi krew, sprawdzano oczy i narządy wewnętrzne, a także zbierano informacje o mojej grupie krwi i funkcjonowaniu narządów".

Po wielu latach prześladowań, pani Han wyjechała w końcu do Wielkiej Brytanii. Zdała sobie sprawę, jak cenna jest wolność. Ma nadzieję, że międzynarodowa społeczność zwróci uwagę na trudną sytuację praktykujących i pomoże te brutalne prześladowania zakończyć.

KPCh musi być postawiona przed wymiarem sprawiedliwości

Nora ma nadzieję, że międzynarodowa społeczność będzie współpracować, aby położyć kres prześladowaniom

Nora, stażystka trzeciego roku pielęgniarstwa, właśnie wyszła z pracy ze szpitala i była w drodze do domu, kiedy zauważyła praktykujących wykonujących ćwiczenia. Powiedziała, że widok pełen spokoju i łagodności zachęcił ją, aby dowiedziała się o Falun Dafa i prześladowaniach. Ze łzami w oczach powiedziała: „Przykro mi, że tak wielu ludzi zostało za swoje przekonania skrzywdzonych (przez KPCh) i że KPCh odebrała im ich organy. Myślę, że to złe, że KPCh prześladuje ich z powodu ich przekonań".

Powiedziała, że każdy ma prawo do pokojowego i bezpiecznego praktykowania swoich przekonań. Ludzie nie mogą być torturowani tylko dlatego, że wierzą w zasady Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości lub dlatego, że wyrażają swoje opinie.

Nora powiedziała, że planuje wysłać list do swojego parlamentarzysty, aby wyrazić swoje zaniepokojenie prześladowaniami Falun Gong. Powiedziała: „Naprawdę mam nadzieję, że reszta świata wywrze presję na chiński rząd".

Pan Farton powiedział, że KPCh musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności

Pan Farton jechał elektrycznym skuterem i zatrzymał się, aby porozmawiać z praktykującymi. Podpisał petycję i powiedział: „Uważam, że podejście KPCh jest błędne. Ludzie powinni móc żyć w pokoju i wyrażać swoje idee. Jeśli ktoś ich powstrzymuje, to źle".

Nie rozumiał pobierania organów od żywych osób przez KPCh. „To straszne pobierać organy i sprzedawać je za pieniądze. Chodzi mi o to, że oni (KPCh) nie chcieliby, aby ktoś zrobił to ich własnej rodzinie. Dlaczego zatem uważają, że jest to akceptowalne dla innych rodzin? To okropne. Nie chcę, żeby ktokolwiek to robił. Ludzie popełniają przestępstwa, ponieważ myślą, że mogą uciec od swoich złych czynów. KPCh musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności".

Minghui.org potwierdziło, że co najmniej 4974 praktykujących Falun Dafa zginęło z powodu przemocy ze strony KPCh. W pierwszej połowie 2023 roku, co najmniej 702 praktykujących zostało nielegalnie skazanych przez KPCh, a 3133 zostało porwanych i nękanych, 535 z nich było starszymi wiekiem praktykującymi, w wieku powyżej 60 lat. Prześladowania miały miejsce w 27 prowincjach, regionach autonomicznych i gminach. Praktykujący są urzędnikami służby cywilnej, profesorami uniwersyteckimi, nauczycielami, głównymi inżynierami, księgowymi, projektantami, malarzami, lekarzami, przedsiębiorcami, prezenterami radiowymi, zastępcami dyrektorów biur podatkowych i innymi elitami społecznymi ze wszystkich środowisk.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 29.07.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku