(Minghui.org) Przez całe swoje życie cesarz Kangxi był sumienny i rozważny, a także ciężko pracował, aby dobrze rządzić krajem. Dzięki wyjątkowej mądrości i dalekowzroczności, był przez 61 lat głową dynastii Qing. Przez ten okres wdrażał życzliwą politykę i rozszerzył tą życzliwość na wiele krajów. Dla obywateli był to okres prawdziwego pokoju i szczęścia a kraj promieniował dobrobytem.

Jako najbardziej utalentowany monarcha, z doskonałymi rządami w późnym chińskim systemie cesarskim, Kangxi był również najbardziej sumienny, jeśli chodzi o edukację swoich potomków. W rezultacie, większość jego synów i wnuków była utalentowana zarówno w dziedzinie literatury, jak i sztuki wojennej.

Aby kontynuować tradycję edukacji swego ojca, jego syn Yongzheng, który został jego następcą na tronie, zebrał codzienne nauki ojca w książce pod tytułem „Tingxun Motto”, która dała późniejszym pokoleniom wgląd w uczciwość Kangxiego i sposób, w jaki angażował się w zarządzanie krajem i sprawami domowymi. Możemy również zobaczyć, jak skrupulatny był, jeśli chodzi o edukację swoich dzieci.

Korygowanie swojego postępowania

Wielką wagę przywiązywał Kangxi do uczciwości w zachowaniu książąt i sprzeciwiał się nadmiernemu rozpieszczaniu dzieci przez rodziców, mówiąc, że jeśli dziecko będzie nadmiernie rozpieszczane, nie tylko będzie ono cierpieć na zaburzenia pokarmowe, ale także nie będzie w stanie wytrzymać zimna lub gorąca i gdy dorośnie, stanie się głupie.

Sam Kangxi powstrzymywał się od palenia i picia. Powiedział: „Nie oznacza to, że nie wiem, jak się pali. W rzeczywistości, gdy byłem młody, paliłem całkiem sporo w domu mojej przybranej matki. Teraz, gdy zabraniam innym palić, jak mogę sam palić? Dlatego nigdy więcej nie będę palił”.

Powiedział także: „Pierwotnie wino było używane do oddawania czci bogom, dostarczania go osobom starszym, zabawiania gości i przynoszenia rozrywki. Dlatego jest niezbędne. Jednak oddawanie się piciu bez samokontroli jest absolutnie zabronione”.

„Mogę pić, ale nie będę tego robił, ponieważ moja odmowa spożywania alkoholu wypływa z mojego serca. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jesteś uzależniony od alkoholu, twój umysł będzie zdezorientowany lub zachorujesz. Picie nie przynosi człowiekowi nic dobrego. ... Dlatego szczerze wam mówię, nigdy nie oddawajcie się piciu. Nic nie szkodzi zdrowiu i umysłowi bardziej niż nadmierne picie” - ostrzegał Kangxi.

W odniesieniu do żywności i odzieży Kangxi powiedział, że należy „zawsze być zadowolonym [z tego, co już się ma]”. Powiedział swoim dzieciom: „Chociaż jestem cesarzem, moim jedynym wymaganiem dotyczącym ubrań jest to, aby wyglądały odpowiednio i dobrze na mnie pasowały; mimo że rządzę rozległymi ziemiami, jem na co dzień tylko proste posiłki i na każdy posiłek - z wyjątkiem oferowania go jako nagrody - wymagam tylko jednego rodzaju mięsa”.

Kangxi zawsze uczył swoje dzieci na przykładach, nie opierając się na pustych teoriach.

Ostrzegał również swoich książąt, aby nie mówili złych słów, ponieważ gdy tylko to zrobią, stracą cnotę. „Nawet jeśli wypowiesz złe słowa od niechcenia, poczynione szkody będą ogromne”.

Jeśli chodzi o kwestię prezentowania się, Kangxi wymagał od swoich potomków, aby „ nie odwracali wzroku, ani nie mrużyli oczu podczas chodzenia, stania, siedzenia lub leżenia”. Następnie wyjaśnił, że oczy są oknem na duszę, a jeśli ktoś często mruży oczy, ludzie będą mieli wrażenie, że nie jest przyzwoity i brakuje mu uczciwości.

Kangxi uczył swoje dzieci z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów i wymagał od nich cnotliwego i życzliwego postępowania. „Nie wyśmiewaj się z osób niepełnosprawnych”; „Nigdy nie stój pod dużym drzewem, gdy pada ulewny deszcz i grzmi” oraz „Zachowaj czystość, gdy jesteś poza domem”.

Kierowanie nauką dzieci

Kangxi przywiązywał wielką wagę do studiów akademickich książąt. Osobiście wybierał nauczycieli, którzy byli „dojrzali i rozważni”, „mieli doskonałą” lub którzy, nawet jeśli nie posiadali głębokiej wiedzy, mieli dobry charakter - bez względu na to, czy byli pochodzenia mandżurskiego czy Han (chińskiego). Wydzielił również pokój po południowo-wschodniej stronie pałacu Qianqing jako salę lekcyjną, aby móc łatwo kontrolować i nadzorować naukę potomków.

Wierzył, że „od najmłodszych trzeba uczyć się bycia dobrym”. Książęta musieli wstawać przed świtem i uczyć się do późnej nocy. Nie mieli wolnych dni i oprócz chińskich klasyków studiowali szeroki zakres rzeczy, w tym kaligrafię i malarstwo, muzykę, geometrię, astronomię, jazdę konną i łucznictwo, pływanie i broń palną itp.

Kangxi wierzył, że dzieci mają naturalne predyspozycje do nauki, więc promował wczesną edukację, mówiąc, że kiedy ludzie są młodzi, ich umysły są skupione i bystre; kiedy dorastają, ich myśli stają sie bardziej rozproszone. Wskazał również, że „najważniejszą rzeczą w nauce jest zrozumienie zasad. Gdy zrozumieją zasady, będą wiedzieć, co robić i będą w stanie samodzielnie odróżnić dobro od zła”.

Obecnie w Chinach, szkoły pod kontrolą KPCh (Komunistycznej Partii Chin) zwyczajnie indoktrynują młode umysły kulturą partyjną, pozostawiając uczniów niezdolnymi do samodzielnego myślenia. Bez wiedzy o tradycyjnych wartościach jako podstawie, dzieci mają tendencję do egocentryzmu i popadania w skrajności, a także utraciły najbardziej podstawową zdolność decydowania o tym, co jest dobre, a co złe.

Kangxi zwrócił uwagę na znaczenie studiowania starożytnych wierszy, klasyków i historii oraz doradził swoim potomkom, aby nie czytali byle jakich publikacji. "Małym dzieciom nie wolno pozwalać na czytanie powieści, ponieważ takie książki są w większości bezcelową paplaniną i nie oferują nic istotnego. Kiedy ludzie je czytają, mogą brać to, co czytają za prawdę, a ci, którzy są niesforni, nawet naśladują ukazane zachowanie”.

To, co opisał, jest bardzo podobne do dzisiejszej sytuacji, gdzie dzieci są uzależnione od komiksów, kreskówek, gier wideo itp.

Jeśli chodzi o doskonalenie umiejętności, Kangxi zachęcał swoich potomków do bycia odważnymi i pracowitymi: „Jeśli ktoś ma niezachwianą determinację, jest odważny i pracowity, niezłomny i nieugięty, to jak może nie odnieść sukcesu?”.

Sposób, w jaki Kangxi edukował młodzież, okazał się bardzo skuteczny. Wśród jego potomków byli nie tylko tak wybitni cesarze jak Yongzheng i Qianlong, ale także wielu artystów, naukowców, generałów i sumiennych urzędników.

Kultywowanie umysłu

Najważniejsza dla człowieka jest dobroć. Kangxi wierzył, że tak długo, jak ktoś spełnia dobre uczynki, będzie chroniony przez Boskość.

„Działanie z dobrocią jest niezwykle ważne. Mędrcy z przeszłości pozostawili nam wiele powiedzeń, które zachęcają ludzi do bycia życzliwymi. Nauki Bogów i Buddów również koncentrują się na prowadzeniu ludzi z dobrocią”.

„Jeśli potrafisz żyć zgodnie z pięcioma standardami moralnymi i poświęcić się spełnianiu dobrych uczynków, Bóg pobłogosławi cię i nagrodzi szczęściem”.

Kangxi zalecał również wytrwałość: „Na świecie nie ma niczego, czego nie można by pokonać. Wytrzymaj przez chwilę, a poczujesz, że to nic takiego”.

Sam wykazywał się wielką wytrzymałością. Przykładowo, nie używał wachlarzy, ani nie zdejmował nakrycia głowy nawet podczas intensywnych czerwcowych upałów.

Kangxi uczył książąt, aby przez cały czas kontrolowali swoje myśli, oraz aby je korygowali. Wierzył, że„każda myśl, nawet najdrobniejsza, opiera się albo na niebiańskich zasadach, albo na ludzkich pragnieniach”. Dlatego też książęta powinni  „złe myśli tłumić na samym początku, aby emocje ich nie zdezorientowały”.

„Kiedy nieustannie pozbywasz się złych i samolubnych myśli oraz pragnień, twoje myśli będą zgodne z Tao. Tylko wtedy, gdy twój umysł nie jest zniewolony przez uszy, oczy, usta i nos, możesz być spokojny”.

Kangxi powiedział: „Dobra lub zła myśl jest jedynie kwestią jednej chwili. Człowiek natychmiast wie o tym, czy myśl jest dobra i jest w stanie naprawić to, co nie jest właściwe. W ten sposób nie odejdzie się zbyt daleko od Tao”.

Zachowanie prawości wiary

Wielu ludzi czci dziś Bogów i Buddów, aby uzyskać błogosławieństwa, uniknąć katastrof, zdać egzaminy, wzbogacić się, mieć syna itd.

Jednak setki lat temu Kangxi ostrzegał swoich potomków: „Powodem, dla którego szanujemy Bogów, nie jest poszukiwanie szczęścia lub unikanie nieszczęść, ale zachowanie własnego poczucia prawości... Odkąd jako dziecko wstąpiłem na tron, zawsze byłem bardzo szczery i wierny, składając ofiary Bogom i Buddom”.

„Każdy, kto ma dobre myśli, zostanie pobłogosławiony przez Niebo i nagrodzony dobrem. W dzisiejszych czasach ludzie podczas intonowania imienia Buddy liczą paciorki na różańcu, ponieważ chcą spełniać dobre uczynki. Ale jeśli nie wyeliminują złych myśli, jaki jest pożytek z odmawiania różańca? Szacunek dla Bogów i Buddów musi wypływać prosto z serca”.

Epilog

Cesarz Kangxi był mędrcem w swoim sercu i cesarzem w życiu publicznym. Dzięki swojej niezwykłej mądrości i głębokiemu zrozumieniu tradycyjnej kultury, rozpoczął edukację swoich potomków w młodym wieku, ucząc ich zasad korygujących ich umysły, doskonaląc ich umiejętności i wzmacniając ich fizycznie. Osobiście korzystał z chińskich tradycyjnych sposobów edukacji wprowadzając je w życie i integrując je z chińską kulturą inspirowaną boskością. „Motto Tingxun” rzeczywiście oferuje głęboką inspirację do ożywienia zasad tradycyjnej edukacji.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 22.09.2023 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku

Kategoria: Kultura