(Minghui.org) 25 kwietnia opublikowano raport roczny Komisji Stanów Zjednoczonych ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (ang. United States Commission on International Religious Freedom, USCIRF) na 2022 rok. Stwierdzono w nim, że doszło do „pogorszenia się możliwości swobodnego wyznawania wiary w Chinach” w 2021 roku. Powołując się na informacje z Minghui.org, w raporcie napisano, że co najmniej 101 praktykujących straciło życie w wyniku prześladowań w zeszłym roku.

Amerykańska Komisja ds. Międzynarodowej Wolności Religijnej (USCIRF) opublikowała swój raport roczny na 2022 rok podczas konferencji prasowej w dniu 25 kwietnia 2022 roku

Tysiące praktykujących nękanych i aresztowanych

Zgodnie z definicją zawartą w Międzynarodowej Ustawie o Wolności Religijnej (ang. International Religious Freedom Act IRFA) raport ponownie określił Chiny jako „kraj szczególnej troski” (ang. Country of Particular Concern, CPC) za „angażowanie się w systematyczne, ciągłe i rażące naruszenia wolności religijnej”.

Komunistyczna Partia Chin (KPCh) nie tylko zakazała swoim członkom praktykowania jakiejkolwiek wiary, ale także długo tłumiła wolność religijną, napisano w raporcie. W ostatnich latach partia stała się coraz bardziej wrogo nastawiona do religii i przeprowadzała kampanie mające na celu „sinizację” ich wyznawców (proces narzucania chińskiej kultury i języka na wzór KPCh – przyp. tłum.).

„Ta polityka [„sinizacji”] zmusza grupy religijne do wspierania rządów KPCh i jej celów politycznych między innymi poprzez zmianę nauk religijnych tak, aby dostosować je do ideologii i polityki KPCh” – czytamy w raporcie. „Zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane grupy religijne oraz osoby prywatne, które działają wbrew KPCh, są narażone na prześladowania, zatrzymanie, areszt, więzienie i inne nadużycia”.

Pokojowe grupy, takie jak Falun Gong, są jeszcze bardziej narażone na prześladowania. „Strona internetowa Minghui.org, która jest powiązana z Falun Gong, poinformowała, że w 2021 roku władze nękały i aresztowały tysiące praktykujących Falun Gong, a także skazały 892 praktykujących na karę pozbawienia wolności. Co najmniej 101 praktykujących zmarło w wyniku prześladowań ze strony rządu” – czytamy w raporcie.

Na liście ofiar wolności wyznania i przekonań (ang. Freedom of Religion or Belief Victim List) znajduje się 208 praktykujących Falun Gong, co czyni praktykujących Falun Gong jedną z najbardziej prześladowanych grup w Chinach.

Sankcje wobec sprawców

W raporcie wskazano, że w maju 2021 roku Departament Stanu USA ogłosił sankcje wizowe wobec chińskiego urzędnika Yu Hui za jego udział w prześladowaniach praktykujących Falun Gong.

„[Osoby należące do] mniejszości religijnych były nękane, zatrzymywane, a nawet straciły życie z powodu swojej wiary lub przekonań, a lata postępu w kierunku bardziej sprawiedliwego dostępu do edukacji i reprezentacji kobiet i dziewcząt zniknęły” – zauważyła przewodnicząca USCIRF Nadine Maenza podczas konferencji prasowej. Powiedziała, że ona i jej agencja zwracają uwagę na prześladowania Falun Gong – w tym na odbywającą się przymusową grabież organów w ostatnich latach – i będą kontynuować swoje wysiłki, które mają na celu pomóc powstrzymać prześladowania.

Amerykański senator Marco Rubio powiedział w przemówieniu wideo, że wiele osób było nękanych, zatrzymywanych, torturowanych, a nawet zabijanych za swoją wiarę w zeszłym roku. On i inni urzędnicy skupią się na tych sprawcach, którzy są za to odpowiedzialni, zwłaszcza na urzędnikach KPCh.

Raport wydał zalecenie „rozszerzenia sankcji finansowych i wizowych wymierzonych w chińskich urzędników i podmioty odpowiedzialne za dokonywanie poważnych naruszeń wolności religijnej, szczególnie [dla osób pracujących] w Departamencie Pracy Zjednoczonego Frontu (ang. United Front Work Department), Państwowej Administracji ds. Religijnych (ang. State Administration for Religious Affairs), bezpieczeństwie publicznym i aparacie bezpieczeństwa państwowego oraz w miejscowościach, w których dochodzi do szczególnie rażących naruszeń”.

Ważne jest również, aby „współpracować z podobnie myślącymi krajami na forum międzynarodowym, w tym z Radą Praw Człowieka ONZ, aby wspólnie pociągnąć chiński rząd do odpowiedzialności za poważne naruszenia wolności religijnej” – stwierdzono w raporcie. Obejmuje to utworzenie komisji śledczej ONZ w celu przeprowadzenia śledztwa i zidentyfikowania sprawców ludobójstwa, a także innych okrutnych zbrodni, oraz udokumentowania poważnych naruszeń praw człowieka w całych Chinach.

Poglądy wyrażone w tym artykule odzwierciedlają opinię i zrozumienie autora tekstu. Wszystkie treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Minghui będzie publikowało kompilacje treści online w sposób regularny, jak i przy specjalnych okazjach.

Tekst oryginalny ukazał się w wersji anglojęzycznej na stronie en.Minghui.org dnia 28.04.2022 r.

Dostępna wersja po angielsku

Dostępna wersja po chińsku