(Minghui.org) Z okazji 22. rocznicy prześladowań wobec Falun Gong w Chinach kierowanych przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh), 15 członków niemieckiego Bundestagu i landów wydało oświadczenia lub pisemne listy potępiające poważne naruszenia przez KPCh praw człowieka wobec praktykujących Falun Gong, w tym przymusowe pobieranie organów.

Otrzymano listy poparcia dla Falun Gong od 15 członków niemieckiego Bundestagu i landu.

Komisarz ds. globalnej wolności religii: Zatrzymajmy prześladowania

Markus Grübel, komisarz rządu federalnego ds. światowej wolności religijnej.

Oświadczenie komisarza Markusa Grübela

Markus Grübel, deputowany Bundestagu z ramienia CDU jest komisarzem rządu federalnego ds. światowej wolności religijnej. W oświadczeniu wydanym 19 lipca wezwał KPCh do natychmiastowego zaprzestania represjonowania praktykujących Falun Gong oraz innych grup etnicznych, religijnych i kulturowych. Powiedział, że każdy ma prawo do wolności przekonań, a praw człowieka mogą być naruszane ani łamane.

„Do 1999 roku społeczność [Falun Gong] była szeroko akceptowana przez rząd, lecz później zaczęła być postrzegana jako zagrożenie i ogłoszona ‘wrogiem państwa’. Jej zwolennicy są także ofiarami szeroko zakrojonych kampanii propagandowych, reedukacji, więzień, przymusowej pracy i tortur. Eksperci ONZ ds. praw człowieka byli bardzo zaniepokojeni przymusowym pobieraniem narządów, które jest przeprowadzane wobec więzionych członków mniejszości religijnych i etnicznych, a w szczególności wobec praktykujących Falun Gong” – czytamy w oświadczeniu.

Grübel powiedział, że w ciągu ostatnich kilku dekad KPCh dyskryminowała i prześladowała różne grupy, w tym Ujgurów, praktykujących Falun Gong, Tybetańczyków, chrześcijan, a także inne grupy. Naruszenia praw człowieka wobec tych grup obejmują systematyczne monitorowanie i aresztowania, a także długotrwałe więzienie.

„Prawa człowieka są uniwersalne, niezależnie od narodowości, przynależności etnicznej czy religijnej” – kontynuował Grübel. „Sinizacja religii i kultur, czyli przymusowe adoptowanie do [chińskiej] ideologii socjalistycznej jest poważnym naruszeniem wolności religii i przekonań”.

Rzecznik Praw Człowieka CDU: Agenda KPCh zagraża światu

Michael Brand, rzecznik ds. praw człowieka klubu poselskiego CDU/CSU

List Michaela Branda

Michael Brand jest deputowanym do Bundestagu i rzecznikiem prasowym ds. praw człowieka w klubie CDU/CSU oraz członkiem Komitetu Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej. W swoim liście napisał, że KPCh próbuje podważyć na wszelkie sposoby prawa człowieka, które są jednym z największych osiągnięć ludzkości. Poprzez uznanie, że prawa człowieka są nieaktualne i ich niszczenie, KPCh forsuje swoje totalitarne rządy na całym świecie.

Obecnie naprawdę stoję razem z tymi, którzy są prześladowani, przetrzymywani i reedukowani – wyjaśnił Brand. Do ofiar należą grupy religijne i etniczne, a także praktykujący Falun Gong. Powiedział, że KPCh musi zakończyć okrucieństwa wobec praktykujących Falun Gong. Brand chwalił praktykujących za działania na rzecz ochrony praw człowieka i życzył praktykującym, by kontynuowali wysiłki oraz powiedział, że się z nimi solidaryzuje.

Wiceprzewodnicząca SPD ds. praw człowieka: Dziękuję wam za ciężką pracę

Gabriela Heinrich, poseł Bundestagu, wiceprzewodnicząca grupy parlamentarnej Spraw Zagranicznych i Praw Człowieka Partii Socjaldemokratycznej

Gabriela Heinrich, deputowana do Bundestagu, wiceprzewodnicząca grupy parlamentarnej Spraw Zagranicznych i Praw Człowieka Partii Socjaldemokratycznej, potępiła usankcjonowaną przez państwo grabież organów przez KPCh. „Eksperci ONZ wskazali, że istnieją dowody na to, iż [KPCh] stoi za arbitralnymi aresztowaniami i przymusowym pobieraniem organów od praktykujących Falun Gong, i dotyczy to również Ujgurów, Tybetańczyków, muzułmanów i chrześcijan” – stwierdziła.

Wielokrotnie różnymi kanałami omawiała z Chinami kwestie praw człowieka. Ale przedstawiciele reżimu KPCh nie odpowiedzieli na żadne z tych pytań. „To tak, jakby wszystkie rozmowy trafiały na głuchego”.

W swoim liście Heinrich podziękowała również praktykującym: „Szczególnie biorąc pod uwagę, że Falun Gong jest prześladowane przez 22 lata, dziękuję za waszą ciężką pracę. To niezwykle ważne. Nawet jeśli są trudności, proszę was o wytrwałość. Nawet jeśli jest to jedynie małym osiągnięciem, to jest bardzo ważne. Dziękuję” – napisała.

Niezbywalne prawa

Margarete Baus jest rzeczniczką ds. Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej partii Zielonych

Margarete Bause jest deputowaną do Bundestagu i członkiem parlamentu z ramienia Alliance 90/The Greens, a także rzecznikiem partii ds. Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej. Powiedziała, że pojawiły się doniesienia o torturach, a także o grabieży organów, jakimi poddawani są praktykujący Falun Gong za swoją wiarę od lipca 1999 roku. „W tej chwili wciąż dziesiątki tysięcy osób uznaje się za zaginione” – powiedziała.

Dodała, że surowe prześladowania Falun Gong pokazują, jak żądna władzy i kontroli nad ludźmi jest KPCh. Nawet po brutalnych represjach reżimowi wciąż nie udało się pokonać Falun Gong, co pokazuje siłę pokojowego oporu. Bause powiedziała, że wiele osób z całego świata uznaje prawa praktykujących Falun Gong i działa w celu powstrzymania prześladowań.

Bause powiedziała, że wolność przekonań i wolność słowa są niezbywalnymi prawami każdego człowieka. Kraje demokratyczne, takie jak Niemcy, mają obowiązek bronienia praw człowieka na całym świecie.

Żadnych politycznych dążeń

Jürgen Braun, poseł z Alternatywy dla Niemiec (AfD)

Jürgen Braun jest członkiem niemieckiego parlamentu z ramienia Alternatywy dla Niemiec (AfD) i wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej. Braun napisał w liście, że były przywódca KPCh, Jiang Zemin rozpoczął prześladowania praktykujących Falun Gong w lipcu 1999 roku przysięgając, że „zrujnuje ich reputację, doprowadzi do bankructwa finansowego i wyniszczy ich fizycznie”. Od tego czasu KPCh systematycznie prześladuje praktykujących. Dziesiątki tysięcy praktykujących zostało aresztowanych, poddanych torturom i zamordowanych. Sytuacja ta trwa do dziś.

Prześladowanie pokojowo nastawionych praktykujących Falun Gong pokazuje totalitarną i brutalną naturę KPCh, dodał Braun. On i inni urzędnicy potępiają te działania i wezwali Chiny do przestrzegania konwencji praw człowieka, które podpisały. Dokładniej, Chiny muszą przestrzegać podstawowych praw człowieka swoich obywateli, w tym wolności wyznania i wolności słowa.

Cele polityki zagranicznej Niemiec

Bettina M. Wiesmann, posłanka do niemieckiego parlamentu z ramienia CDU

Bettina M. Wiesmann, deputowana do Bundestagu z ramienia CDU, napisała 17 lipca list powitalny do praktykujących na apelu w Berlinie: „To po prostu cudowne dla tych, którzy mogą tu być! I jak wspaniale byłoby, gdyby ludzie mogli gromadzić się tak swobodnie się w Chinach” – oświadczyła. „Prześladowania praktykujących Falun Gong przez Komunistyczną Partię Chin są niedopuszczalne. Zakończenie prześladowań powinno być częścią niemieckiej polityki zagranicznej. Musimy wciąż potępiać łamanie praw człowieka [przez Komunistyczną Partię Chin] i przykładać starań do położenia kresu tej sytuacji”.

„Koledzy parlamentarzyści – Michael Brand, Martin Patzelt i Michael Gahler – zdecydowanie was wspierają. To nie przypadek, że Michael Gahler również był celem pekińskiego totalitaryzmu w tym roku. Nie osłabia to zaangażowania moich kolegów z Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej w kwestii wspierania wolności wyznania na całym świecie i sprzeciwiania się prześladowaniom mniejszości religijnych” – kontynuowała.

„Wszyscy rozpowszechniacie na świecie dobre rzeczy. Cieszy mnie bardzo, że na miejsce swojego wydarzenia wybraliście Bramę Brandenburską, która nie tylko znajduje się w centrum Europy, ale ma również wielkie znaczenie historyczne. To właśnie tutaj Niemcy, które były podzielone od ponad czterdziestu lat, zjednoczyły się w imponujący sposób, a ludność NRD została pokojowo uwolniona od socjalistycznego totalitaryzmu” – wyjaśniła. „Prawda, Życzliwość i Cierpliwość – z tymi wartościami zebraliście się dzisiaj w Berlinie. Mam nadzieję, że ci, którzy są na wygnaniu poza swoim krajem, będą pewnego dnia mogli wrócić do Chin bez obawy przed prześladowaniami. Życzę wam wszystkim dzisiaj sukcesu i pokoju. Dziękuję bardzo za wasze starania!”

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ

Sebastian Brehm jest deputowanym do Bundestagu z ramienia CDU

Sebastian Brehm, deputowany do Bundestagu z ramienia CDU, stwierdził w swoim liście: „W imieniu wszystkich członków niemieckiego Bundestagu, którzy wspierają [praktykujących Falun Gong], chciałbym przekazać wam moje szczere pozdrowienia. Żądamy od Chin [KPCh], by respektowały Powszechną Deklarację Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

„Działania podjęte przeciwko grupom duchowym takim jak Falun Gong naruszyły wszystkie zobowiązania wobec prawa międzynarodowego, które Chiny podjęły poprzez podpisanie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” – kontynuował. „Zachowanie przywódców Komunistycznej Partii Chin jest barbarzyńskie i nieludzkie i to musi zostać wyraźnie podkreślone. Arbitralne aresztowania, praca przymusowa, tortury i grabież ludzkich narządów to zbrodnie przeciwko ludzkości, które powinny trafić przed wymiar sprawiedliwości”.

Brehm wezwał również chiński rząd „do przestrzegania norm międzynarodowych i podpisanego przez Chiny Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych ONZ, do natychmiastowego zaprzestania prześladowań Falun Gong w Chinach oraz do uwolnienia wszystkich praktykujących Falun Gong i innych uwięzionych więźniów sumienia. KPCh musi przestać ograbiać [ludzi] z organów”. Jako członek Komitetu Praw Człowieka powiedział, że zrobi wszystko, aby te cele osiągnąć.

Na koniec Brehm wyraził swoją wdzięczność praktykującym Falun Gong za ich wkład, poświęcenie i zaangażowanie na rzecz pokoju i praw człowieka. Zachęcił praktykujących do dalszego wykorzystywania wszystkich swoich sił w obronie wartości pokoju, wolności, demokracji i praw człowieka.

Praca na rzecz wolności i praw praktykujących Falun Gong

Sandra Bubendorfer-Licht, deputowana do Bundestagu z Wolnej Partii Demokratycznej (FDP)

List Bubendorfer-Licht

Sandra Bubendorfer-Licht, deputowana do Bundestagu, w swoim liście stwierdziła: „W ciągu ostatnich 22 lat praktykujący Falun Gong byli w Chinach prześladowani, aresztowani i poddawani najbardziej okrutnym torturom w więzieniach i obozach pracy. Falun Gong to tradycja, która łączy duchowe wierzenia, życiowe zasady i metody medytacji”.

„Ochrona praw człowieka i wolności religijnej jest dla Wolnej Partii Demokratycznej niemieckiego Bundestagu najwyższym priorytetem. Bardzo mnie zasmuca prześladowanie tych, którzy tęsknią za wolnością i demokracją i którzy pragną jedynie wolności osobistej i poszanowania praw człowieka. Jako osoba dążąca do wolności i demokracji jestem zdumiona sposobem w jaki chiński rząd łamie prawa człowieka i zdecydowanie potępiam to zachowanie”.

„Aresztowanie więźniów politycznych, a zwłaszcza grabież organów od żywych osób jest czymś, czemu nasze wolne i demokratyczne społeczeństwo musi się zdecydowanie sprzeciwić. Unia Europejska, zwłaszcza z perspektywy relacji gospodarczych z Chinami, nie może o tym milczeć. Ci, którzy znajdują się w zagrożeniu z powodu swoich przekonań, potrzebują wsparcia Liberalnych Demokratów. UE musi zdecydowanie i bez wyjątku wyznaczyć granice, zwrócić uwagę na takie zachowania i nałożyć na nie sankcje. Wolność wyznania i wolność słowa są podstawowymi wartościami ideałów demokracji, więc praktykowanie Falun Gong powinno być przyzwolone i legalne”.

Chiny są drugim co do wielkości partnerem handlowym Niemiec i Unii Europejskiej. „Nadszedł czas, aby Unia Europejska i rząd Niemiec zajęły twardsze stanowisko w sprawie łamania praw człowieka przez chiński rząd. Nie możemy dłużej stać bezczynnie” – napisała.

„My, Liberalni Demokraci, będziemy nadal robić wszystko co w naszej mocy, by chronić prawa człowieka na całym świecie i będziemy sprzeciwiać się wszystkim organizacjom i krajom, które naruszają wartości demokratyczne lub prawa człowieka” – napisała Bubendorfer-Licht. „Sercem jestem z ludźmi prześladowanymi w Chinach. Moi koledzy z Grupy Roboczej ds. Praw Człowieka Partii Liberalno-Demokratycznej niemieckiego parlamentu i ja będziemy ciężko pracować na rzecz wolności i praw [praktykujących] Falun Gong”.

Żadnych kompromisów w zakresie praw człowieka

Gülistan Yüksel, deputowana do Bundestagu z SPD

List Yüksel

Gülistan Yüksel, członek parlamentu z ramienia SPD, powiedziała, że niemiecki rząd wielokrotnie podnosił kwestię łamania praw człowieka i przymusowego pobierania narządów podczas rozmów z Chinami. W szczególności Bärbel Kofler z Komitetu Praw Człowieka i Pomocy Humanitarnej wydała oświadczenie wzywające KPCh do zapewnienia praw człowieka praktykującym Falun Gong i innym obywatelom.

Cytując słowa Franka Schwaba, sprawozdawcy parlamentu ds. praw człowieka i praworządności na Północnym Kaukazie, Yüksel powiedziała, że co do praw człowieka nie ma kompromisów i temat ten jest zawsze uważnie rozpatrywany. Na koniec podziękowała również praktykującym za ich konsekwentne wysiłki w tej ważnej sprawie.

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja po angielsku: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/7/194479.html

Wersja po chińsku: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/6/德国十五位议员谴责中共迫害法轮功-429218.html