(Minghui.org) Praktykujący w Polsce w dniach 18-22 lipca 2021 roku zorganizowali różne wydarzenia, aby potępić 22-letnie prześladowania Falun Gong kierowane przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh).

Zorganizowano pokojowy protest przed ambasadą Chin w Warszawie 18 lipca 2021 roku, aby poinformować ludzi o prześladowaniach i procederze grabieży organów przez KPCh.

22 lipca odbył się apel przed budynkiem sejmu. Wezwano polski rząd do podjęcia działań mających na celu powstrzymanie prześladowań ze strony KPCh.

Praktykujący biorą udział w pokojowym apelu przed ambasadą Chin 18 lipca 2021 roku w Warszawie.

Pokojowy apel przed budynkiem polskiego sejmu 22 lipca 2021 r. w Warszawie.

Naprzeciwko budynku parlamentu, po drugiej stronie ulicy, praktykujący umieścili przykuwające wzrok transparenty. Przekazy na banerach brzmiały: „Falun Dafa jest dobre”, „Zatrzymać prześladowania Falun Gong”, „Postawić Jiang Zemina przed sądem”, „Ostatecznym celem komunizmu jest zniszczenie ludzkości” i „Poprawa moralności jest jedyną nadzieją dla ludzkości”.

Ustawili również tablice informacyjne w języku chińskim, angielskim i polskim. Praktykujący rozdawali ulotki oraz książkę pt. „Dziewięć Komentarzy na temat Partii Komunistycznej”.

Parlamentarzyści, różni pracownicy, dziennikarze i przechodnie zatrzymywali się, by posłuchać i wyrazić swoje poparcie dla zakończenia prześladowań Falun Gong w Chinach. Niektórzy podpisali petycję wzywającą do zaprzestania prześladowań. Inni byli zainteresowani nauką ćwiczeń i przyjmowali ulotki.

Lista prześladowców przekazana polskiemu rządowi

Praktykujący Falun Gong Andrzej przemawiał na wiecu. Powiedział: „20 lipca mijają dokładnie 22 lata, odkąd Komunistyczna Partia Chin rozpoczęła prześladowania praktykujących Falun Gong. Jesteśmy tutaj, aby przedstawić listę funkcjonariuszy Komunistycznej Partii Chin, którzy łamali prawa człowieka i prześladowali praktykujących Falun Gong”.

„Prześladowania są przerażające. KPCh torturowała i zabijała tych, którzy starali się postępować zgodnie ze swoim sumieniem i bronić swojego prawa do wolności przekonań, wolności wyznania i wolności słowa. Takie przypadki łamania praw człowieka nie podlegają w Chinach jurysdykcji. Jest to kampania ludobójstwa prowadzona przez KPCh przeciwko praktykującym Falun Gong”.

Andrzej powiedział: „KPCh naruszyła Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. Prześladowania są złamaniem również prawa chińskiego. Ludobójstwo dokonywane przez KPCh na praktykujących Falun Gong jest przerażającą kampanią kryminalną na wielką skalę. Ta lista dostarcza tylko małą próbkę urzędników KPCh, którzy prześladowali praktykujących Falun Gong”. Dodał: „Wzywamy nasz rząd by nałożył sankcje na tych funkcjonariuszy za zbrodnie postaci niewydawania lub wycofania im wiz oraz zamrożenia ich aktywów, jak również używając wszystkich możliwych praw”.

Praktykujący przedstawili listę Prezydentowi Polski, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Sprawiedliwości, sejmowej Komisji Praw Człowieka oraz Polsko-Chińskiej Grupie Parlamentarnej w polskim Sejmie. Mają nadzieję, że polski rząd może wystąpić w obronie prawdy i powstrzymać łamanie praw człowieka w Chinach.

Polscy parlamentarzyści wspierają Falun Gong i potępiają zbrodnie KPCh

Praktykujący rozmawiają przed parlamentem z przechodniami i politykami o Falun Gong i prześladowaniach.

Na zewnątrz budynku parlamentu, praktykujący wyjaśnili prawdę ponad 40 członkom parlamentu, którzy przechodzili obok. Wielu parlamentarzystów wyraziło swoje wielkie uznanie dla wytrwałości i wysiłków praktykujących. Powiedzieli, że chociaż nie byli w stanie osobiście spotkać się z praktykującymi z powodu pandemii COVID-19, otrzymali e-maile od praktykujących z faktami nt. prześladowań. Tym razem dowiedzieli się o Falun Gong jeszcze więcej. Wielu prawodawców powiedziało: „Prześladowania Falun Gong muszą się natychmiast zakończyć!”.

Pani Violetta Porowska, polska posłanka, wysłała e-maila do organizatora apelu. Napisała: „Z całą stanowczością potępiam zbrodnicze brutalne prześladowania Falun Gong w Chinach, a tym bardziej potępiam proceder grabieży organów. Takie okrutne zbrodnie w dzisiejszych czasach nie powinny mieć miejsca. To zaprzeczenie człowieczeństwa. Rząd Chin musi natychmiast zakończyć prześladowania Falun Gong”.

Dodała: „Nasi parlamentarzyści i organizacje praw człowieka powinni wezwać władze w Pekinie do zaprzestania prześladowań Falun Gong. Koalicja Do Badania Prześladowań Falun Gong (ang. The World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong w Chinach, WOIPFG – przyp. red.) powinna niezwłocznie zgłosić petycję do rządów różnych krajów, parlamentów, Organizacji Narodów Zjednoczonych i międzynarodowych organizacji praw człowieka, celem nakłonienia ich do podjęcia natychmiastowych działań, aby pomóc praktykującym Falun Gong w Chinach w odzyskaniu ich praw i wolności, które w niezbywalny sposób przypisane są każdemu człowiekowi.

„Ci ludzie niczym nie zawinili, żeby wykonywać na nich tak okrutne egzekucje. Taka potworna zbrodnia w dzisiejszych czasach jest niewyobrażalna i nie powinna mieć absolutnie miejsca”, podsumowała pani Violetta Porowska.

Poseł Dobromir Sośnierz

Polski poseł Dobromir Sośnierz przybył na wydarzenie, aby wesprzeć praktykujących. Powiedział: „Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że w 2021 roku, ponad 30 lat po tym jak komunizm w Europie upadł, ciągle rozdział komunistycznych zbrodni nie jest zamknięty i ciągle są na świecie miejsca, w których te komunistyczne zbrodnie powiększają liczbę ofiar komunistycznego reżimu”.

„Tym bardziej jest martwiące, że to przyszłe, prawdopodobnie, mocarstwo światowe jest takim mrocznym mocarstwem, w których swoich zakamarkach skrywa różne zbrodnie”.

„Uważam, że jest sprawą bardzo ważną, by opinia międzynarodowa wywarła presję na Chińczykach, póki jest jeszcze czas, póki to nie Chiny dyktują warunki – na to, by to mocarstwo rosnące stało się mocarstwem cywilizowanym, a nie mrocznym Mordorem, w którym morduje się ludzi i porywa na narządy, prześladuje Ujgurów, Falun Gong, chrześcijan”.

„Przyłączam się do tego protestu, przyłączam się do tego potępienia władz chińskich za stosowanie prześladowań pokojowego przecież ruchu Falun Gong. Solidaryzuję się z Państwa protestem” – powiedział poseł Sośnierz.

Pan Krzysztof Łoziński, polski niezależny aktywista i dziennikarz, przesłał swoje oświadczenie na to wydarzenie: „Jako działacz walczący z komunizmem od młodych lat, dziennikarz i obywatel polski, kraju doświadczonego przez ponad pół wieku komunistycznych opresji, stanowczo potępiam prześladowania, których obecnie dopuszcza się reżim komunistyczny w Chińskiej Republice Ludowej na więźniach sumienia. Głównym celem tych represji są zwolennicy Falun Gong, których praktyka opiera się na podstawowych, uniwersalnych wartościach, jakimi są Prawda, Życzliwość i Cierpliwość”.

Dodał: „Jako działacz wolnościowy nie wyrażam zgody na to, abyśmy jako Polacy godzili się na łamanie podstawowych praw człowieka przez reżim komunistyczny. Uważam, że nie możemy pozostać obojętni na te zbrodnie, obecnie mające miejsce w Chińskiej Republice Ludowej”.

Jadwiga Chmielowska, polska dziennikarka, redaktor naczelna i sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, która przez dziewięć lat była objęta nakazem aresztowania wydanym przez polski reżim komunistyczny za przeciwstawianie się komunizmowi, również wystosowała oświadczenie popierające apel.

Pani Chmielowska powiedziała: „Prześladowania Falun Gong trwają od 22 lat, a zbrodnie komunizmu mają miejsce od ponad 100 lat. Żądam, by położyć im kres. Stanowczo potępiam represje, tortury i pranie mózgu, grabież organów i zabijanie niewinnych osób – więźniów sumienia, których jedynym przewinieniem wobec reżimu Komunistycznej Partii Chin było kierowanie się w życiu zasadami Prawdy, Życzliwości i Cierpliwości”.

Praktykujący wyrażają swoją wdzięczność wobec Falun Gong

 Pan Tomasz, praktykujący

Podczas wydarzenia, pan Tomasz, polski praktykujący, podzielił się jakie korzyści fizyczne i psychiczne przyniosła mu praktyka Falun Gong. Powiedział: „Kiedyś miałem alergie pokarmowe i często czułem się zmęczony. Miałem wiele kłopotów w życiu, ponieważ nie mogłem się na niczym skoncentrować”.

Pan Tomasz dowiedział się o Falun Gong w 2017 roku na festiwalu muzycznym Woodstock w Polsce. Spróbował z ciekawości. Ku swojemu zaskoczeniu pan Tomasz poczuł wielką energię podczas wykonywania ćwiczeń, a energia ta utrzymywała się przez długi czas. Wtedy zaczął praktykować Falun Gong. Jego umysł się rozjaśnił. On sam nabrał energii i jego zdolność do koncentracji wzrosła.

„Byłem zachwycony. Wiedziałem, że znalazłem najcenniejszą rzecz w moim życiu, która dała mi spokój, szczęście i wielką radość”. Pan Tomasz kontynuował: „Falun Dafa jest praktyką poprawiającą zdrowie i uwalniającą od stresu. Może również bardzo szybko poprawić ludzką moralność. Od kiedy zacząłem praktykować, zrozumiałem wiele prawd, o których nie było mi wiadomo”.

Żona pana Tomasza również zainteresowała się praktyką widząc pozytywne zmiany u męża. „Oboje staraliśmy się poprawić siebie i być lepszymi ludźmi. Wierzę, że poprawa standardów moralnych i zdrowia ludzi jest mile widziana przez każdy kraj i każdy rząd na świecie. Kto nie chciałby mieć więcej dobrych ludzi? Ale taka dobra praktyka jest w Chinach prześladowana” – powiedział pan Tomasz.

Stwierdził: „Minęły dokładnie 22 lata od czasu, gdy KPCh rozpoczęła prześladowania Falun Gong w dniu 20 lipca 1999 roku. Ciągłe bezprawne pozbawianie wolności, więzienie i pobieranie organów od praktykujących Falun Gong w Chinach jest bezprecedensowe i okrutne, demonstruje niszczycielską naturę KPCh. Ostatecznym celem komunizmu jest zniszczenie całej ludzkości, a Polska nie będzie wyjątkiem. Przyjechałem na ten apel z nadzieją, że polski rząd będzie czujny wobec knowań KPCh i krzywd wyrządzanych ludzkości, które przysłaniane są interesami ekonomicznymi”.

Wszystkie artykuły, grafiki i treści publikowane na Minghui.org są chronione prawem autorskim. Powielanie niekomercyjne jest dozwolone, ale wymaga podania tytułu artykułu i linku do oryginalnego artykułu.

Wersja po angielsku: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/30/194342.html

Wersja po chińsku: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/26/波兰议员-这种滔天罪行绝对不应该发生-428696.html