(Minghui.org) Rektyfikacja Fa Mistrza ma na celu rektyfikację wszystkiego co nie jest dobre. Teraz sięgnęła ona ludzkiego świata. Ludzie tego świata pozycjonują się pośród chaosu wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jako uczniowie Dafa, musimy podążać za naukami Mistrza, utrzymywać prawe myśli i działania, posiadać jasny umysł oraz wypełnić naszą misję wyjaśniania prawdy i ocalania ludzi.

Oceniając wygląd obecnej sytuacji, strona, która reprezentuje zło, wydaje się być bardzo silna. W celu zachowania swoich interesów, bogactwa i władzy, różne grupy uciekają się do oszustw, aby sfałszować wybory i cenzurować przepływ informacji. Stosowane metody są odwzorowaniem metod używanych przez Komunistyczną Partię Chin (KPCh).

Z drugiej strony, prezydent Trump, który reprezentuje sprawiedliwość i wierzy w boskość, wydaje się przegrywać. Ludzie z jego otoczenia, zdradzają go. Niektórzy z jego sojuszników, postanowili się wycofać i ustąpić przed naciskiem złych sił. Wydaje się, że zło ma przewagę.

Wszyscy wiedzą, że za tym całym chaosem kryje się widmo KPCh. Jej ostatecznym celem jest infiltracja Stanów Zjednoczonych i ustanowienia na świecie socjalistycznej ideologii. KPCh spiskuje, aby rządzić światem i zniszczyć ludzkość. Stany Zjednoczone, ostoja demokracji, stały się polem walki dobra i zła.

Jednak świat ludzki stworzony jest przez Stwórcę. Jest to miejsce, gdzie ludzie mogą poznać prawdę i zostać ocaleni w okresie końca Dharmy. To nie jest raj dla zła, w którym może swobodnie szaleć. Na końcu, Stwórca wyeliminuje diabła i wszystkie złe istoty, a także czynniki, włączając w to generalnego przedstawiciela, Komunistyczną Partię Chin. Ludzie tego świata zostaną osądzeni: stojący po stronie zła i KPCh zostaną wyeliminowani, podczas gdy ci, którzy podążają za boskością, będą oczyszczeni i wkroczą w nową erę ludzkości.

Mimo pozornie chaotycznej sytuacji, wszystko jest pod kontrolą Stwórcy. Chaos tylko daje ludziom możliwość upozycjonowania się. Mocno wierzę, że z współczuciem i ochroną Stwórcy, prezydent Trump ostatecznie wygra wybory i uporządkuje sprawy, a KPCh i jej zły reżim zostaną wyeliminowane.

Mistrz powiedział:

„KPCh jest w stanie agonii i powoduje wiele chaosu w społeczeństwie, aby krzywdzić ludzi. Uczniowie Dafa nie powinni dać się zwieść temu chaosowi i powinni trzymać się podstaw, tylko wtedy będzie można wyraźnie przejrzeć chaos”. (Racjonalność)

W tym krytycznym momencie musimy być racjonalni i zachować jasność umysłu. Nie możemy pozwolić, by chaos tego świata wprowadził nas w kłopoty, powinniśmy pozostać racjonalni i prawi oraz wykonywać trzy rzeczy jak wcześniej. Mając Mistrza i Fa, nigdy nie powinniśmy odejść od naszego celu, jakim jest solidne kultywowanie i ocalenie większej liczby istnień.

Powyżej są moje obecne zrozumienia. Proszę o wskazanie wszystkiego, co nie jest zgodne z Fa.

Wersja angielska