(Minghui.org) W dniu 10 grudnia, w Dzień Praw Człowieka, praktykujący Falun Dafa w Malezji różnymi sposobami informowali o prześladowaniach. Poinformowali ludzi, że trwające dwadzieścia jeden lat prześladowania Falun Dafa wciąż są obecne w Chinach. Wezwali do ich zakończenia i do rozpadu Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

Apel praktykujących w Dniu Praw Człowieka

W Dniu Praw Człowieka, praktykujący Falun Dafa w Malezji opublikowali ogłoszenia informacyjne w trzech językach (chińskim, malajskim i angielskim), w formie materiałów wideo i tekstów, skierowane do urzędników państwowych na wszystkich szczeblach, mediów i ludzi ze wszystkich środowisk. Ogłoszenie prasowe ujawniło prześladowania Falun Dafa w Chinach dokonywane przez KPCh, a zwłaszcza jej przestępstwa polegające na zabijaniu praktykujących dla ich narządów.

Praktykujący Falun Dafa w Malezji opublikowali wiadomości w Dniu Praw Człowieka w języku chińskim, malajskim i angielskim oraz przekazali je urzędnikom rządowym i mediom.

Malezyjscy praktykujący Falun Dafa ustawili tablice informacyjne i wykonali ćwiczenia w centrum Kuala Lumpur, aby podnieść świadomość prześladowań w Chinach.

Ludzie czytali tablice i słuchali praktykujących wyjaśniających fakty dotyczące Falun Dafa i prześladowań.

Główne media w Malezji nie zwracały uwagi na prześladowania praktykujących Falun Gong w Chinach przez KPCh. W Dniu Praw Człowieka 2020 praktykujący w Malezji wezwali wszystkich do zrozumienia rażącego łamania podstawowych praw człowieka przez KPCh. Takie nieludzkie prześladowania nie powinny być tolerowane, zwłaszcza usankcjonowane przez państwo zabijanie praktykujących w celu zdobycia ich narządów. Te zbrodnie powinny natychmiast się skończyć.

Każdy ma prawo do podstawowych praw człowieka określonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Praktykujący wezwali rząd Malezji do dalszego wdrażania Artykułu 11 Konstytucji Malezji, który przyznaje praktykującym Falun Gong wolność wiary. Praktykujący wezwali również rząd Malezji do dalszego uznawania statusu prawnego Stowarzyszenia Falun Dafa w Malezji, tak jak robią to inne kraje lub obszary, takie jak Hongkong, Tajwan, Australia, Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada itp.

Praktykujący wezwali również malezyjskie media do wykazania się właściwym im profesjonalizmem i do przestrzegania etyki zawodowej mediów, do informowania o faktach dotyczących Falun Dafa oraz do zaprzestania rozpowszechniania fałszywych wiadomości sfabrykowanych przez KPCh w celu oczerniania Falun Dafa.

Zajęcia w Kuala Lumpur

Praktykujący zorganizowali zajęcia w centrum Kuala Lumpur wieczorem 11 i 12 grudnia, aby prosić ludzi o pomoc w powstrzymaniu prześladowań Falun Dafa w Chinach. Wiele osób wyraziło poparcie po zapoznaniu się z faktami.

Pani Rosaford z Wielkiej Brytanii mieszka w Malezji od 20 lat. Uczy w międzynarodowej szkole. Powiedziała praktykującym, że słyszała o Falun Dafa i wie o prześladowaniach.

Pani Rosaford z Wielkiej Brytanii zatrzymała się, aby przeczytać tablicę informacyjną.

Pan Mohmmad Khateeb pracuje w Malezji od czterech lat. Dowiedziawszy się prawdy, nakłaniał ludzi do powstrzymania KPCh przed pobieraniem narządów, ponieważ każdy ma prawo do życia.

Pan Naiim, który pracuje w pobliżu, pochodzi z Syrii. Często widzi praktykujących Falun Dafa stojących na ulicy i wyjaśniających prawdę. Powiedział, że jest nimi bardzo poruszony. Powiedział, że zna temat prześladowań. Jest przeciwny KPCh i zachęcał wszystkich do podpisania petycji „Wyeliminuj KPCh”.

Pan Naiim z Syrii zna prawdę o prześladowaniach i jest przeciwny KPCh.

Informowanie ludzi o prawdziwej sytuacji

Pani Guo Shufang (68 lat) praktykuje Falun Gong od 17 lat. Pochodzi z Sandakan w Sabah we wschodniej Malezji. W latach 70. śpiewała zawodowo, obecnie jest na emeryturze.

Powiedziała, że wyjaśnia ludziom prawdę, ponieważ KPCh zaczęła prześladować Falun Dafa 20 lipca 1999 r. Mówi ludziom, że KPCh prześladuje praktykujących swoją polityką „rujnowania ich reputacji, bankructwa finansowego i torturowania fizycznego”, aby zmusić ich do wyrzeczenia się wiary. KPCh zabija praktykujących dla ich narządów i osiąga ogromne zyski, a prześladowania wciąż trwają. Powiedziała: „Takie zło nigdy nie wydarzyło się na tej planecie. Więc muszę powiedzieć ludziom prawdę. Chcę powiedzieć ludziom, że Falun Dafa jest dobre i Prawda–Życzliwość–Cierpliwość są dobre!”.

Pani Guo Shufang praktykuje Falun Gong od 17 lat. Powiedziała, że musi mówić ludziom o prześladowaniach, oraz że Falun Dafa jest dobre i Prawda–Życzliwość–Cierpliwość są dobre!

Pan Xie Miaolong (54 lata) pochodzi z Kuala Lumpur. Praktykuje Falun Dafa od 12 lat i informuje ludzi o prześladowaniach. Powiedział: „KPCh nadal oczernia Falun Dafa różnymi kłamstwami i fałszywymi wiadomościami. Czuję się zobowiązany, aby więcej ludzi poznało fakty i obudziło swoje sumienie. Mam nadzieję, że ludzie nie będą dalej oszukiwani przez KPCh i nie będą podążać za nią w celu popełnienia przestępstw. Tylko wtedy ludzie mogą mieć świetlaną przyszłość”.

Pan Xie praktykuje Falun Dafa od 12 lat i chciałby, aby więcej ludzi poznało prawdę.

Wersja angielska