(Minghui.org) Ponieważ zbliża się 17 doroczny China Fahui na Minghui.org, rozpoczynamy przyjmowanie artykułów od praktykujących z Chin kontynentalnych. Mamy nadzieję, że więcej praktykujących weźmie udział i prześle swoje artykuły.

Uczniowie Dafa przeszli przez dwadzieścia jeden lat kultywacji rektyfikacji Fa. Od zeszłorocznego China Fahui wiele rzeczy na tym świecie zmieniło się. Komunistyczna Partia Chin również jest w ostatnich dniach swojego spopielenia się. Uczniowie Dafa podejmują wielkie historyczne misje, krocząc po swojej wąskiej ścieżce kultywacji.

Mamy nadzieję, że praktykujący w Chinach włożą w pisanie artykułów swoje serca i podzielą się tym, jak dobrze wykonują trzy rzeczy. Obejmuje to: jak najlepsze wykorzystanie czasu do ratowania jeszcze większej liczby ludzi w tym krytycznym, historycznym momencie; pozostanie niezakłóconym i pilnym podczas światowego chaosu; pokonywanie strachu i utrzymywanie niezachwianej wiary w Mistrza i Fa, przeciwdziałanie prześladowaniom i ratowanie ludzi; porzucenie lenistwa i przywiązania do wygody wraz z wszelkiego rodzaju ludzkimi poglądami, abyśmy mogli trzymać się pierwotnych intencji i podstaw kultywacji; dążenie do większej efektywności podczas współpracy z innymi praktykującymi poprzez eliminowanie przywiązania do samych siebie; wytrwałość i brak zniechęcenia w iluzji i pozornie niekończącej się samotności i nie tylko.

Jako praktykujący, możemy pisać o naszym wznoszeniu się we wszystkich obszarach życia. W ten sposób możemy nawzajem sobie pomagać i lepiej działać jako jedno ciało. Przeczytanie szczegółowej, żywej dokumentacji naszego prawdziwego postępu w kultywacji w dowolnym obszarze, przyniesie korzyść innym praktykującym.

Po tysiącach lat reinkarnacji i milionach lat oczekiwania jesteśmy w końcu dzisiaj tutaj. Kiedy kultywujemy się w Dafa, Mistrz wykuwa dla nowego kosmosu czyste, bezinteresowne boskie istoty. Każda chwila jest obecnie kluczowa i niezwykle cenna, ponieważ uczniowie Dafa ocalają czujące istoty na rzecz przyszłego kosmosu. Jedynie pozostając pilnymi i wkładając więcej wysiłku, możemy się dobrze kultywować. Tylko wtedy możemy sprostać zbawianiu Mistrza i temu, czego oczekują od nas czujące istoty.

Mamy nadzieję, że praktykujący będą ciężko wspólnie pracować, aby to Fahui było skuteczne i produktywne!

Uwagi dotyczące nadsyłanych artykułów:

1. Zgłoszenia można przesyłać od 11 sierpnia do 15 września 2020 r. Aby uniknąć niedogodności spowodowanych pandemią lub innymi problemami, które mogą mieć wpływ na dostęp do Internetu, prosimy o wcześniejsze przygotowanie artykułów i ich przesłanie do końca sierpnia.

2. Prośba o artykuły przeznaczona jest tylko dla uczniów Dafa z Chin kontynentalnych.

3. Pisząc, koordynując i wysyłając artykuły, prosimy o nieustanne zwracanie uwagi na ich czytelność i bezpieczeństwo.

4. Wysyłając artykuły za pomocą wewnętrznej skrzynki pocztowej serwisu, prosimy o podanie swojego regionu.

5. Wysyłając artykuły prosimy o dopisek „zgłoszenie artykułu na Fahui”, aby ułatwić poprawne przetwarzanie przez redakcję.

6. Artykuły na konferencję Fa w Chinach kontynentalnych prosimy przesyłać na wyznaczony adres skrzynki pocztowej: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/13/186320.html ]