(Minghui.org) Pani Françoise Hostalier, była członkini francuskiego Zgromadzenia Narodowego, skrytykowała sposób działania Komunistycznej Partii Chin (KPCh) we wspólnocie międzynarodowej i wezwała kraje europejskie do otwarcia oczu i wyboru właściwej strony, podczas wideokonferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Falun Dafa 16 lipca 2020 roku, przed 21 rocznicą prześladowania pokojowej grupy duchowej przez KPCh.

Pani Françoise Hostalier jest byłą członkinią Zgromadzenia Narodowego Francji i byłą sekretarz stanu ds. Edukacji Szkolnej w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Przestańmy ulegać KPCh

Françoise Hostalier zaczęła od uznania Chin za kraj o długiej historii i zróżnicowanym pochodzeniu geograficznym, etnicznym, kulturowym i religijnym. Jednak po ponad 70 latach komunistycznych rządów „Chiny są dziś krajem, który w wielu obszarach znajduje się w całkowitej regresji, czy to na poziomie gospodarczym, kulturowym czy politycznym, w szerokim tego słowa znaczeniu”.

Wyjaśniła, że w tych obszarach chiński rząd stosuje podobne działania, aby „wprowadzić swoje zasady, systematycznie skłaniać innych do poddania się, stać się hegemonią (poprzez eliminowanie konkurencji) i kłamać!”.

Pani Hostalier powiedziała, że zasady Komunistycznej Partii Chin nie są zgodne z zasadami międzynarodowych organizacji, takich jak ONZ i WHO. KPCh podpisała wiele traktatów i konwencji, ale ich nie przestrzega. „Ta Komunistyczna Partia Chin chce po prostu połknąć i zawłaszczyć te organizacje. Najlepszy tego przykład mamy z WHO”.

„Nie możemy do tego dopuścić” — zaapelowała Françoise Hostalier do europejskich krajów.

Otwórzcie oczy, aby zobaczyć, czym jest KPCh

Wielkie, demokratyczne mocarstwa zaczęły się od Europy i pani Hostalier poprosiła UE o „reakcję (na niewłaściwe postępowanie KPCh), zanim będzie za późno”.

„Musimy bronić humanistycznych zasad, które są naszymi fundamentalnymi wartościami i rządzą wszystkimi organami międzynarodowymi. Tymi wartościami są prawa człowieka, wolność przekonań, wolność wyznania, równość wszystkich ludzi i prawo dzieci do edukacji”.

Z ekonomicznego punktu widzenia pani Hostalier opisała Chiny jako „giganta na glinianych nogach, który na oślep chce zdominować świat”.

„Wykorzystała obecną pandemię, aby pokazać w jakim stopniu KPCh zamierza ukrywać swoje zbrodnie. Globalna epidemia koronawirusa i sposób, w jaki Chiny oszukiwały światowe rządy i organy medyczne pokazują, że przywódcom KPCh nie można ufać” — zauważyła pani Hostalier — „Jeśli ta epidemia była mniej śmiercionośna w Chinach niż w Europie czy Stanach Zjednoczonych, to było tak po prostu dlatego, że wszyscy Chińczycy są pod stałą kontrolą. (…) Bardzo łatwo było ludzi zamknąć i okłamać na temat śmiertelności.”

„Otwórzmy oczy i przestańmy być naiwni” — ostrzegła.

Systematyczna grabież organów zrównuje KPCh z nazistami

Françoise Hostalier zajęła zdecydowane stanowisko w sprawie przymusowego pobierania narządów od praktykujących Falun Gong uwięzionych za odmowę wyrzeczenia się swojej wiary. Podkreśliła: „Musimy stanowczo potępić nikczemne praktyki pobierania narządów od osób nie wyrażających na to zgody, w czym Chiny się wyspecjalizowały. Fakty są znane. Są bezsporne”.

Chociaż przymusowe pobieranie narządów i porwania dla narządów w celu handlu nimi istnieją w innych częściach świata, są one dokonywane przez mafie, a nie przez państwa. Pani Hostalier powiedziała, że jej zdaniem „w historii ludzkości jedynym zorganizowanym reżimem politycznym (innym niż KPCh), który dopuścił się takich praktyk, był reżim nazistowski”.

„Myślę, że należy pilnie wybrać właściwą stronę” — podsumowała.

Wersja angielska: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/29/186095.html