(Minghui.org) Amerykański Senator Patrick Leahy z Vermont wydał 12 września 2019 roku oświadczenie wzywające chiński rząd do zaprzestania prześladowań wobec Falun Gong. Jego oświadczenie zostało włączone do rejestru kongresowego.

Senator Patrick Leahy z Vermont wzywa chiński rząd do zaprzestania prześladowań wobec Falun Gong.

Senator Leahy powiedział w swoim oświadczeniu, że Falun Gong jest w Chinach tradycyjną formą wiary. Jego wyznawcy praktykują medytację oraz wykorzystują Prawdę, Życzliwość i Cierpliwość jako zasady przewodnie.

Senator napisał: „Praktykujący Falun Gong obchodzili niedawno 20 rocznicę rozpoczęcia brutalnej kampanii chińskiego państwa przeciwko ich społeczności. 20 lipca 1999 roku setki praktykujących Falun Gong zostało aresztowanych w swoich domach w środku nocy. Już w następnym tygodniu aresztowano nie mniej niż 50000 praktykujących. Przez wszystkie lata od początku rozpoczęcia tłumienia, chiński rząd nieustannie kontynuował represje wobec Falun Gong.”

Pan Leahy zwrócił uwagę na brutalność prześladowań: „Praktykujący Falun Gong są aresztowani, przetrzymywani w obozach reedukacyjnych, bici, pozbawiani spania, głodzeni, napastowani seksualnie, rażeni prądem, przymusowo karmieni, zakuwani w kajdany, powoli są łamane im kończyny do momentu, aż wyrzekną się swojej wiary oraz praktyki. Wbrew ich woli ograbiani są z organów wewnętrznych. Są mordowani.”

„Prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, jak wiele osób stało się ofiarami tych okrucieństw, ponieważ z jednej strony chiński rząd zaprzecza zewnętrznemu światu, że to ma miejsce, a w tym samym czasie usprawiedliwia swoje działania chińskim obywatelom.”

Senator wzywa Chiny do zaprzestania prześladowań. „Chiński rząd powinien natychmiast zaprzestać arbitralnego aresztowania oraz brutalności wobec praktykujących Falun Gong, a także innych mniejszości religijnych i etnicznych.”

„Powinni wypuścić więźniów politycznych z ośrodków reedukacyjnych, zdekryminalizować praktyki religijne i duchowe oraz zezwolić międzynarodowym grupom zajmującym się prawami człowieka i dziennikarzom przeprowadzić wywiady z ocalałymi. Powinni zobowiązać się do zaprzestania używania tortur, grabieży organów od więźniów oraz propagandy przeciwko mniejszościom.”

Senator pochwalił praktykujących Falun Gong z Vermont za podnoszenie świadomości w sprawie prześladowań, które mają miejsce w Chinach. Powiedział: „Trudna sytuacja tych ludzi w Chinach, horror tortur i morderstw dokonywanych przez rząd mogą wydawać się bardzo odległe od Waszyngtonu, a także bardzo daleko od mojego stanu Vermont. Niemniej obywatele Vermont przebyli podróż do Waszyngtonu, żeby spotkać się ze mną i moim personelem, wzywając Kongres, by podjął działania w imieniu Falun Gong.”

„Obywatele Vermont są wytrwałymi ludźmi, którzy słusznie nie pozwalają nam zapomnieć o Falun Gong oraz innych ofiarach chińskich represji. Tak łatwo przychodzi ignorowanie zbrodni przeciwko ludzkości po drugiej stronie globu, kiedy ofiarami są ludzie, których nigdy nie spotkamy. Mieszkańcy Vermont żądają jednak, abyśmy zwrócili uwagę. Falun Gong zasługuje na zapamiętanie, a także na zbiorowe działanie społeczności międzynarodowej.”

Senator Leahy jest członkiem Partii Demokratów oraz Senatorem USA ze stanu Vermont. Obejmuje stanowisko już od 44 lat, a poprzednio był przewodniczącym Senackiej Komisji Sądowniczej, jak również prezydentem tymczasowym w Senacie USA.