(Minghui.org) Alex Neve, Sekretarz Generalny Amnesty International w Kanadzie, przemawiał na wiecu zorganizowanym przez praktykujących Falun Gong w dniu 18 lipca 2019 r. W swoim przemówieniu ostro skrytykował trwające już 20 lat prześladowania, a także dodał, że naruszenia praw człowieka powinny być poruszane podczas każdej rozmowy handlowej z Chinami.

Alex Neve, Sekretarz Generalny Amnesty International w Kanadzie, wezwał podczas pokojowego wiecu, który odbył się 18 lipca 2019 r., do zakończenia 20–letnich prześladowań. 

Czas zakończyć prześladowania

Neve powiedział: „Prześladowania praktykujących Falun Gong w Chinach trwają niebywałą ilość czasu. Już od dwóch dziesięcioleci, każdego dnia, praktykujący Falun Gong z Chin doświadczają bardzo poważnych naruszeń praw człowieka, bezprawnych aresztowań, nielegalnego więzienia, szeroko rozpowszechnionych tortur oraz śmierci tak wielu ofiar.

„Straciliśmy rachubę, jak wiele osób zmarło w chińskich aresztach przez te całe 20 lat. Dlatego też bardzo ważne jest, aby być tutaj dziś przed ambasadą Chin, solidarni z praktykującymi Falun Gong w Kanadzie, aby wtórować w żądaniu zakończenia prześladowań.”

Kanada powinna umieścić prawa człowieka na pierwszym planie

Neve powiedział: „Istnieje wiele czynników, które Kanada stara się równoważyć w nawigowaniu po związkach łączących obecnie Pekin z Ottawą. Ale z pewnością dzisiaj powtarzamy, jak bardzo ważne jest, aby prawa człowieka były na pierwszym miejscu we wszystkich relacjach Kanady z Chinami”.

„Z pewnością ta rocznica powinna przypomnieć Kanadzie, żeby bardzo uważnie obserwowała to, co ogólnie dzieje się z praktykującymi Falun Gong, a w szczególności z wieloma więźniami Falun Gong, którzy są albo obywatelami Kanady albo mają bardzo bliskie związki z kanadyjskimi obywatelami. Powinni oni być bardzo wysoko na liście priorytetów Kanady.”

W odniesieniu do stosunków i handlu pomiędzy Kanadą i Chinami, które często stawiane są przed troską o prawa człowieka, powiedział: „Myślę, że absolutnie konieczne jest, aby ten kompromis się zakończył. Zamiast tego Kanada dąży do stosunków handlowych z Chinami, które uwzględniają kwestie praw człowieka na każdym kroku. Oznaczałoby to, że wykorzystujemy wszystkie szanse oraz wszelkie możliwości, aby wywrzeć wpływ na kwestie związane z prawami człowieka, włączając w to handel”.

W odniesieniu do nękania praktykujących Falun Gong w Kanadzie przez KPCh, powiedział: „Zarówno w bezpośredni, jak i podstępny sposób, chińscy urzędnicy lub agenci są w jakiś sposób powiązani z chińskim rządem”.

„Lub nawet organizacje kanadyjskie, które polegają na sponsorowaniu lub relacjach z rządem chińskim, podejmują działania, które naruszają prawa człowieka tutaj w Kanadzie, poprzez zastraszanie, nękanie i naruszanie prawa do wolności wypowiedzi oraz poprzez groźby, które rozszerzają się na członków rodziny w Chinach.”

Powiedział, że nadszedł czas, aby rząd kanadyjski naprawdę zajął się tą sprawą. Dodał: „Kanada musi wykorzystać wszystkie możliwości, aby poruszać tę kwestię z rządem Chin, zarówno za zamkniętymi drzwiami, jak i publicznie.

„Co ważniejsze, Kanada powinna ściśle współpracować z innymi państwami, ponieważ tylko skoordynowane działanie wielu państw, podnoszące tę kwestię z Chinami, spowoduje pewien dostrzegalny postęp”.

Chwała wytrwałości praktykującym Falun Gong

Pan Neve chwalił wytrwałość praktykujących i powiedział: „Myślę, że jest to bardzo inspirujące nawet w tym smutnym dniu”.

Powtórzył, że Amnesty International będzie nadal domagać się zakończenia prześladowań: „Będziemy kontynuować to tak długo, jak długo to będzie trwało”.

Powiedział, że szanuje praktykujących Falun Gong: „Jest to dla mnie niewiarygodne zobaczyć, jak po 20 latach nieustannej przemocy, gróźb, oczerniania, więzienia, tortur, śmierci i aresztowań, praktykujący Falun Gong i ich rodziny nie poddali się”.

„Nie uciekli. Dali jasno do zrozumienia, że tego nie zrobią. Zdają sobie sprawę z tego, jakie są ich prawa. Stają w obronie swoich praw, praw swoich bliskich, praw innych praktykujących.”