Zeszłego miesiąca w Australii miały miejsce obchody Światowego Dnia Falun Dafa. Otrzymały one wiele wsparcia w postaci listów, proklamacji oraz przemówień na zdarzeniach chwalących praktykujących Falun Dafa za zwiększanie świadomości na temat prześladowań i równoczesne ofiarowanie korzyści z praktyki w ich społecznościach.

Poniższe wypowiedzi pochodzą od kilku przywódców społeczności, którzy wsparli niedawne obchody, a także wysiłki praktykujących Falun Dafa na przestrzeni lat.

Burmistrz: Jestem wdzięczny Falun Dafa za niesienie nieskończonej prawej energii do naszego miasta.

Burmistrz Parramatty Andrew Wilson (po prawej), kandydat Sydney i Parramatty Charles Camenzuli (po lewej) z Liberalnej Partii Australii do Parlamentu Federalnego, na przyjęciu Światowego Dnia Falun Dafa w Ratuszu w Ashfield, 12 maja 2019

Burmistrz Parramatty Andrew Wilson zaprezentował proklamację miasta i list wsparcia dla praktykujących Falun Dafa. Proklamacja oraz list wsparcia uznały 27 rocznicę publicznego rozpowszechniania Falun Dafa, życzyły Mistrzowi Li wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i uhonorowały wkład Falun Dafa w lokalną społeczność.

„Jesteśmy bardzo dumni z waszego wkładu”, powiedział Burmistrz Wilson, „a także z waszych wysiłków, aby poprawić piękno i dobrobyt tego miasta”.

Wspominał sytuację, w której po raz pierwszy usłyszał o Falun Dafa — była zima, kiedy spotkał praktykujących Falun Dafa. Widział ich w centrum siedzących na zimnych cegłach, wykonujących siedzącą medytację Falun Dafa.

Pomyślał sobie, że ci ludzie byli bardzo zaangażowani i robili to, czego sam nigdy nie czynił. W tamtym czasie, praktykujący Dafa poprosił go, aby wygłosił przemówienie. Przygotowując się, przeszukiwał informacje w sieci. Odkrył, że wszyscy praktykujący Falun Dafa chcieli tylko elementarnej wolności. Powiedział: „Jak mogę nie pomóc tym, którzy proszą o nie więcej niż podstawowe prawa człowieka i wolność przekonań?”.

Kontynuował: „Wspieram Falun Dafa od około dziesięciu lat. Zobaczyłem, że są to bardzo dobrzy ludzie. Nie potrzebują wiele. Jedynie proszą of wolność przekonań, którą każdy powinien mieć”.

Powiedział, że pewnego razu uczestniczył w wiecu Falun Dafa. W jego trakcie, kiedy rzecznik opisywał tortury KPCh przeciwko praktykującym Falun Dafa, słyszał jak niektórzy ze słuchaczy płakali. Było to bardzo wzruszające, powiedział.

Zastanawiał się co więcej mógłby zrobić, aby wesprzeć Falun Dafa przeciwko prześladowaniom. Powiedział, że był wdzięczny Falun Dafa za niesienie nieskończonej prawej energii do miasta.

Kandydat Liberalnej Partii do Parlamentu Federalnego: Falun Dafa jest dobre!

Kandydat Parramatty Charles Camenzuli z Liberalnej Partii Australii do Parlamentu Federalnego powiedział: „Mam szczęście, że poznałem praktykujących Falun Dafa. Śledzę Falun Dafa od ponad dziesięciu lat, poczynając od początkowych prześladowań do niedawno ujawnionego przestępstwa KPCh, polegającego na przymusowym pobieraniu organów od żyjących praktykujących Falun Dafa”.

Camenzuli powiedział, że dowiedział się, że Falun Dafa rozprzestrzeniało się w Chinach od 1992 do 1999 roku, przyciągając ponad sto milionów osób. Wierzy, że szybkie szerzenie się Dafa było skutkiem tego, że jest korzystne i skuteczne.

Pamięta jak chiński rząd chwalił Dafa, kiedy było ono upubliczniane. Powiedział: „Wtedy, KPCh wystraszyło się, że zbyt wiele ludzi podąża za Prawdą-Życzliwością-Cierpliwością zamiast za KPCh. Jest to niepojęte. KPCh jest naprawdę zła!”.

Camenzuli wierzy, że praktykujący robią bardzo dobrą i wspaniałą rzecz. W coraz większym stopniu utwierdza się, że praktykujący są warci wsparcia. Dlatego powiedział: „Falun Dafa jest dobre!”.

Przewodniczący Chińskiej Demokratycznej Unii Solidarności: Wiele nauczyłem się od praktykujących Falun Dafa

Zhong Jinjiang, przewodniczący Chińskiej Demokratycznej Unii Solidarności

Zhong Jinjiang, przewodniczący Chińskiej Demokratycznej Unii Solidarności, powiedział: „Wiedziałem o Falun Dafa od 25 kwietnia 1999 — Pokojowego Apelu w Pekinie. Na początku patrzyłem na to z politycznej perspektywy. Później, zacząłem powoli rozumieć czym jest Falun Dafa — to było 20 lat temu.”

„Byłem również świadkiem procesu ciągłego dojrzewania oraz wzrostu praktykujących Falun Dafa jako osoby i grupa. Na początku, także traktowałem Falun Dafa jako bezbronną grupę i jako sprzymierzeńca. Jednak, po wielu latach, mam inne nastawienie i dzielę się doświadczeniami z praktykującymi Falun Dafa.”

„Za każdym razem byłem bardzo wzruszony, gdy brałem udział w działaniach Falun Dafa. Inspirowała mnie i zachęcała wytrwałość i nieustępliwość ducha w Falun Dafa. Nauczyłem się wielu rzeczy, które uczynią nas bardziej niezłomnymi w naszych przekonaniach.”

Zhong kontynuował: „Często się zastanawiam: Jaki rodzaj odwagi mają praktykujący Falun Dafa? Co ich motywuje, że mogą trzymać się swoich przekonań przez tak wiele lat? Jak tak zwana ‚słaba’ grupa może mieć tak silną wolę i nadal protestować przeciwko tyrańskim prześladowaniom? Tak jest z powodu nauk i wielkoduszności założyciela Falun Dafa. Tak wielu oddanych praktykujących Falun Dafa robi to bezinteresownie”.

„Ale dla KPCh koniec jest bliski: nawet wiele innych grup, będących celem prześladowań, połączyło wysiłki przeciwko totalitarnej kontroli KPCh. Wierzymy, że Partia jest bliska końca. Musimy nadal robić to, co robimy.”

Chiński naukowiec: podziwiam praktykujących Falun Dafa

Dr Feng Chongyi, chiński naukowiec na University of Technology w Sydney (UTS)

Dr Feng Chongyi, chiński naukowiec na UTS, powiedział: „Podziwiam praktykujących Falun Dafa, ponieważ przeciwstawiają się brutalnym prześladowaniom KPCh”.

„Myślę, że grupa Falun Dafa, ze względu na swojego ducha wielkiej życzliwości i tolerancji przetrwała najtrudniejszy okres.”

„Ludzie mogą odróżnić dobro od zła. Władza państwowa jest bardzo nierozsądna prześladując duchową grupę składającą się z tak wielu miłych ludzi. To wzbudziło w ludziach odrazę do komunistycznego reżimu i w ten sposób zaczęli bardzo sympatyzować z praktykującymi Falun Dafa.”

„Wielu ludzi w społeczeństwie nie odważy się stanąć i wesprzeć Falun Dafa ze strachu lub z innych powodów. Ale jest wielu ludzi, którzy wspierają Dafa w ich sercach przez wiele lat.”

„Pośród moich przyjaciół, szczególnie tych w Australii, oni są przeciwko tłumieniu przez KPCh wolności przekonań i zrzeszania się. Z perspektywy oceny dobra i zła, sprawiedliwość jest po stronie Dafa! Cieszę się z praktykującymi Dafa!”